Z myślą o pacjentach

Z myślą o pacjentach

Przygotowane przez placówki opieki medycznej Powiatu Augustowskiego projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020. 22 lutego odbyło się podpisanie umów przez polskich parterów projektów. W obecności Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego i Katarzyny Beaty Sturgulewskiej – Wicestarosty Augustowskiego w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej umowę podpisała Dyrektor Danuta Zawadzka, a w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej Dyrektor Krystyna Wilczewska.

Przez szpitale w Augustowie oraz w Alytusie będzie realizowany projekt „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsca do życia i rozwoju zdrowej rodziny”, przy czym liderem projektu jest augustowska placówka. Wartość projektu w części dotyczącej naszego szpitala wynosi ponad 480 tys. euro czyli prawie 2 mln zł. Dofinansowanie zewnętrzne stanowi 85% wartości zadania, 15% wartości zostanie sfinansowane z budżetu powiatu. Projekt będzie realizowany od początku marca 2017 roku do końca listopada 2018 roku.

Po stronie polskiej projekt obejmuje zakup sprzętu medycznego na Oddział Ginekologiczno – Położniczy z Pododdziałem Neonatologicznym oraz do Poradni K o wartości 1,2 mln zł, a także wdrożenie – w oparciu o zakupiony sprzęt – trzech nowych programów profilaktyki zdrowotnej.

Drugi z projektów „Poprawa usług w ochronie zdrowia – lepsze samopoczucie pacjentów” będzie realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej – lidera wspólnie z Centrum Treningowym „Dainava” z Druskiennik – partnera projektu. Wartość projektu przypadająca na augustowskie hospicjum wynosi prawie 300 tys. euro czyli około 1,2 mln zł. Dofinansowanie, podobnie jak w projekcie szpitala, wynosi 85% wartości zadania, pozostałe 15% zostanie sfinansowane z budżetu powiatu. Projekt będzie realizowany do początku lutego 2017 roku do końca stycznia 2018 roku.

W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny, najbardziej potrzebny sprzęt medyczny oraz wyposażenie o wartości ponad 1 mln zł, poprawiające warunki pobytu pacjentów w hospicjum i pracy personelu. Kupione będą m.in. nowoczesne łóżka, podnośniki, łóżka kąpielowe, sprzęt do rehabilitacji, wózki inwalidzkie, koncentrator tlenu, kardiomonitory, aparaty EKG, lampa BIOTRON ze statywem, tor do nauki chodzenia. Placówka zostanie zinformatyzowana, będą kupione komputery oraz odpowiednie oprogramowanie. Zaplanowano także szkolenia dla pracowników oraz wymianę doświadczeń między pracownikami hospicjum a partnerami z Litwy.

Red.
Podpisanie umowy

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści