1

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Arkadiuszowi Prymace

z powodu śmierci

SYNA JAKUBA

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie