Sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu

     W piątek 17 lutego odbyła się XXII sesja Rady Powiatu. Składając sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski powiedział m.in., że Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce w kraju w ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii do 60 tys. mieszkańców, konkursie organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, wyróżniającym najlepsze i najbardziej rozwojowe samorządy. Starosta poinformował również o przygotowaniu przez Zarząd Powiatu planu zadań inwestycyjnych w zakresie dróg na lata 2017 – 2019, a także o uzyskanym przez SPZOZ w Augustowie dodatnim wyniku finansowym.

Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022. Podjęto decyzję w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie, a także projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu augustowskiego. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na zadanie inwestycyjne ,,Budowa ulicy Glinki w Augustowie” oraz uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 rok. Rada określiła plany pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok.

Podczas sesji przedłożono sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2016 rok, sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2016 rok oraz sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w ubiegłym roku.

Red.

 

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści