Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię

10 lutego 2017 r. obchodzona była 77. rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię, połączona ze świętem Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Dla miejscowości Netty jest to rocznica szczególna, bowiem ponad 280 jej mieszkańców zostało wywiezionych w 1940 i 1941 roku na Syberię.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze i Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Następnie ksiądz dr Wojciech Kotarski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej odprawił Mszę Świętą.

Gości powitała Henryka Mołodziejko – Dyrektor Szkoły. Na uroczystość przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Augustowie, Elżbieta Pszczoła – Sekretarz Gminy Augustów, Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy Augustów, Janusz T. Wierzbicki – Dyrektor ZOES Gminy Augustów, Jan Ordowski – emerytowany dyrektor szkoły w Netcie, Jerzy Sienkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków, Eugeniusz Simson – Prezes Honorowy Związku Sybiraków, Henryka Rzepecka – Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Barbara Kotarska – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze, licznie przybyli mieszkańcy wsi Netta.

Po wzruszającej i wspaniale wykonanej przez uczniów części artystycznej miały miejsce przemówienia zaproszonych gości. Do Koła Wnuków Sybiraka przyjętych zostało troje nowych członków. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie odznaczono Starostę Jarosława Szlaszyńskiego Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków.

Następnie przy obelisku upamiętniającym Sybiraków ks. dr Wojciech Kotarski odmówił modlitwę w intencji Sybiraków, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Modlitwa za pochodzących z Netty Sybiraków została także odmówiona pod Pomnikiem Pamięci Mieszkańców Netty Wywiezionych na Sybir w Netcie Folwark. Delegacje złożyły kwiaty i zapalone zostały znicze.

(K)

Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię

Fot. Z.Kaszlej