BAT rozwija się i poszukuje pracowników

20 stycznia z inicjatywy Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie informacyjne, podczas którego zespół reprezentujący członków Zarządu British American Tobacco Polska S.A w składzie: Małgorzata Lewandowska-Żywna – Kierownik Produkcji, Elizabeth Papalezova – Kierownik HR oraz  Krzysztof Andruszkiewicz przedstawili sytuację w British American Tobacco Polska SA w Augustowie związaną z rozwojem firmy oraz wyzwaniami, przed którymi stoi augustowska fabryka, a w szczególności ofertę zatrudnienia skierowaną do osób bezrobotnych lub zainteresowanych zmianą pracy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miast i gmin z terenu Powiatu Augustowskiego oraz samorządów z gmin ościennych. Zaproponowane przez firmę BAT formy współpracy z samorządami lokalnymi, zachęcające osoby bezrobotne do podjęcia pracy w BAT, zostały zaakceptowane przez uczestników. Ustalono, że w poszczególnych gminach odbędą się w najbliższym czasie spotkania z potencjalnymi pracownikami, ponadto w urzędach zostaną wyłożone oferty pracy w BAT.

Red.

spotkanie informacyjnespotkanie informacyjne