Informacja o obradach XX nadzwyczajnej sesji rady powiatu

Informacja o obradach XX nadzwyczajnej sesji rady powiatu

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Powiatu Augustowskiego zwołuję w trybie nadzwyczajnym sesję Rady Powiatu, na dzień 21 grudnia 2016r. (środa)  na godz. 1200.
Obrady odbędą się w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie  przy Al. Kard. Wyszyńskiego 1 z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowej Komisji do Spraw Referendum.
  5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści