Ulica 3 Maja oddana do użytku

Ulica 3 Maja oddana do użytku

     Na „Mikołajki” 6 grudnia odbył się techniczny odbiór przebudowanego odcinka ulicy 3 Maja w Augustowie, a dzień później, 7 grudnia, uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej w tym roku przez Powiat Augustowski.
     Na wykonanie zadania Powiat pozyskał środki z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie o wartości 2,54 mln zł zostało sfinansowane z Programu kwotą w wysokości ponad 1,22 mln zł, zaś wkład własny zapewniły Powiat Augustowski oraz Miasto Augustów, które było partnerem w projekcie.
W ramach realizacji inwestycji na odcinku ulicy 3 Maja od Rynku Zygmunta Augusta do ulicy Ściegiennego nawierzchnia jezdni została wykonana z kostki granitowej, a od ulicy Ściegiennego do ulicy Hożej z masy mineralno – asfaltowej o grubości 7 cm warstwy wiążącej i 5 cm warstwy ścieralnej. Przebudowano chodniki, odtworzono wjazdy, wybudowano zatoki postojowe do parkowania równoległego szerokości 2,50 m na całej długości odcinka. Przebudowana została kanalizacja deszczowa, odnowiono istniejące oznakowanie pionowe i wykonano grubowarstwowe oznakowanie poziome, a także przebudowano oświetlenie uliczne na całym odcinku, wprowadzając stylowe lampy.
– Uczestniczymy dzisiaj w ważnym wydarzeniu, przekazując mieszkańcom przebudowany odcinek ulicy 3 Maja – jednej z głównych ulic naszego miasta  – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku wspólnie z samorządem miejskim zmodernizujemy drugą część tej ulicy – odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego.
Oddaną do użytku ulicę poświęcił ksiądz kanonik Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. W uroczystości wziął udział Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski oraz władze Powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu. Miasto reprezentował Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa. Obecni byli radni powiatowi: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesława Zofia Jedlińska i Ireneusz Sokołowski, Leszek Skubis – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Jerzy Grąbczewski, Maciej Kaszuba, Michał Kotarski, Leszek Płoński i Dariusz Szkiłądź. W uroczystości udział wzięli skarbnicy Powiatu i Miasta: Mirosław Krakowski i Sławomir Sieczkowski.
Przybyli wykonawcy inwestycji: Wojciech Nowak – Prezes Zarządu Ekodrom Sp. z o.o. w Augustowie i Leszek Chocian  – DROGBUD EŁK Chocian Kucewicz Sp. J., osoby bezpośrednio pracujące przy wykonywaniu inwestycji oraz mieszkańcy Augustowa, którzy będą korzystać z nowej ulicy.
Wojewoda Bohdan Paszkowski pogratulował zrealizowanej inwestycji drogowej. Życzył, aby wspólne dzieło samorządu powiatowego i miejskiego, poprawiające wizerunek centrum miasta, dobrze służyło mieszkańcom. Wyraził nadzieję na realizację kolejnych wspólnych inwestycji na terenie Powiatu Augustowskiego z rządowego programu, który cieszy się dużym zainteresowaniem samorządów.
Red.
odb_3maja_4
odb_3maja_3
odb_3maja_2
odb_3maja_1
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści