Z korzyścią dla mieszkańców i regionu

Z korzyścią dla mieszkańców i regionu

Z inicjatywy Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego 1 grudnia w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach i British – American Tobacco Polska S.A.
W spotkaniu Szkołę reprezentowali: dr Marta Wiszniewska – Rektor i dr n. med. Jarosław Kuczyński – Prorektor ds. promocji i rozwoju, firmę BAT – Michał Sierzpowski, zaś Zarząd Powiatu – starosta Jarosław Szlaszyński  i wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska.

Tematem spotkania było omówienie możliwości nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią a firmą z Augustowa na rzecz przygotowywania absolwentów uczelni do pracy w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie. Uczestnicy spotkania zadeklarowali współdziałanie, czego wyrazem będzie wkrótce podpisane porozumienie o współpracy. Formy współpracy – od kierowania studentów na praktyki i staże po tworzenie nowych specjalizacji zgodnych z zapotrzebowaniem BAT – zostaną ustalone pomiędzy stronami porozumienia.
– Nawiązana współpraca będzie z korzyścią dla dynamicznego i harmonijnego rozwoju obu instytucji, zarówno szkoły wyższej, jak i przedsiębiorstwa – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Skorzystają studenci, którzy będą mieli większe szanse na podjęcie pracy w firmie, a także region, na terenie którego znajdą zatrudnienie wykształceni młodzi ludzie bez konieczności wyjazdu w poszukiwaniu pracy.

Red.

bat_2
bat_1
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści