Starostwo Powiatowe w Augustowie

Ważne adresy

TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe – 999
Policja – 997
Straż pożarna – 998
Pogotowie energetyczne– 991
INFORMACJA
Informacja PKPwww.pkp.pl
Informacja PKS – http://www.pkssuwalki.pl,
Informacja na temat rozkładu jazdy
Dyżurny ruchu: 87 566 27 63
Infolinia (całodobowo): 703 302 505

Jednostki terenowe
Placówki terenowa Augustów: 87 643 28 12

TAXI 

Lokalizacja: Rynek Zygmunta Augusta, Róg ulic 29 Listopada i Kasztanowej, Dworzec PKP
Taxi – 87 643 26 55
Mini – taxi – 87 643 26 55
Radio – taxi – 87 643 40 08.
Radio- taxi plus 87 643 15 15
Super – taxi – 87 643 28 28

URZĘDY 

Rada Powiatu w Augustowie
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29, tel. 87 643 96 54,
Starostwo Powiatowe w Augustowie
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29, tel. tel. 87 643 96 50, 87 643 96 51
Urząd Miejski w Augustowie
16-300 Augustów, ul. 3 Maja 60, tel. 87 643 42 10
Urząd Miejski Lipsk
16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 , tel. 87 642 27 00
Urząd Gminy Augustów
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 87 643 30 56
Urząd Gminy Bargłów Kościelny
16-320 Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, tel. 87 642 40 91
Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka, tel. 87 641 95 41
Urząd Gminy Płaska
16-326 Płaska, tel. 87 643 90 80
Urząd Gminy Sztabin
16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53, tel. 87 643 97 50

PLACÓWKI KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Miejski Dom Kultury
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9,tel. 87 643 36 59.
Muzeum Ziemi Augustowskiej – Dział Etnograficzny
16-300 Augustów, ul. Hoża 7, tel. 87 643 27 54
Muzeum Kanału Augustowskiego
16-300 Augustów, ul. 29 Listopada 5a, tel. 87 643 23 60.
Osiedlowy Dom Kultury
16-300 Augustów, ul. Hoża 2, tel. 87 643 52 83.
Państwowa Szkoła Muzyczna
16-300 Augustów, ul. Wybickiego 1, tel. 87 643 36 00.
Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie
16-300 Augustów tel. 87 644 21 54
Gmina Biblioteka Publiczna w Żarnowie
16-300 Augustów, tel. 87 644 21 54
Świetlica Wiejska i Filia Biblioteczna w Netcie Folwark
16-320 Bargłów Kościelny
Filia Biblioteczna w Białobrzegach
16-311 Białobrzegi
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
16-315 Lipsk, ul. Rynek 9 a, tel. 87 642 35 86
Gminny Ośrodek Kultury
16-304 Nowinka, tel. 87 641 95 45
Gminna Biblioteka Publiczna
16-310 Sztabin, tel. 87 641 20 69
Augustowski Klub Sportowy „Sparta”
16-300 Augustów, ul. Sucharskiego 15, tel. 87 643 41 58
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 1, tel. 87 643 37 91

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
16-300 Augustów, ul. Zarzecze 1, tel. 87 643 32 04.
Żegluga Augustowska, Port
16-300 Augustów, ul. 29 Listopada 7, tel. 87 643 21 52

Przejdź do treści