Petycje

Poniżej publikujemy listę petycji, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Augustowie: