ISO 9001

Certyfikat ISO9001

Misją Starostwa Powiatowego w Augustowie jest kreowanie pozytywnego wizerunku Starostwa poprzez profesjonalną, rzetelną i skuteczną realizację zadań publicznych wynikających z przepisów i uregulowań statutowych, zapewniającą rozwój i promocję Powiatu.
Do realizacji misji ustalone zostają następujące cele strategiczne:
– świadczenie klientom usługi profesjonalnej, rzetelnej, skutecznej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,
– skrócenie czasu załatwiania spraw,
– zapewnienie klientom bezpośredniego, łatwego i szybkiego dostępu do informacji o działalności samorządu powiatowego.