Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zwalczanie negatywnych skutków kryzysu migracyjnego

Logo Podlaskie - Żubr i Herb Powiatu Augustowskiego.
Niżej napis:
Zakup kruszyw do napraw i remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu tzw. remontera drogowego (grys) oraz uzupełniania uszkodzonych poboczy, a także korpusów dróg żwirowych (kruszywo naturalne 0-31,5). ZADANIE ZREALIZOWANE W 2022 R. PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Powiat Augustowski otrzymał 44 tys. zł z budżetu Województwa Podlaskiego jako pomoc finansową na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym. Środki finansowe zostaną przeznaczone na niezbędną poprawę stanu dróg wykorzystywanych przez służby mundurowe w strefie przygranicznej. Za otrzymane  fundusze zostaną zakupione kruszywa do napraw i remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu tzw. remontera drogowego (grys) oraz uzupełniania uszkodzonych poboczy a także korpusów dróg żwirowych (kruszywo naturalne  0-31,5). Prace będą  wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie.

Przejdź do treści