Starostwo Powiatowe w Augustowie

Rozbudowa MOS

MOS nie posiadł odpowiednich pomieszczeń do przechowywania sprzętu sportowo-rekreacyjnego, suszarni, w której można byłoby suszyć żagle, mokre ubrania dzieci wracających z treningu oraz hangaru na łodzie. Pole namiotowe nie posiadało zaplecza socjalnego (sanitariaty). Wszystkie te czynniki uniemożliwiały właściwe funkcjonowanie MOS-u oraz hamowały rozwój oferty rekreacyjno – turystycznej. Przystań jachtowa również wymagała modernizacji, ponieważ ściany przystani były w złym stanie technicznym i stwarzały niebezpieczeństwo osobom z niej korzystającym.W związku z powyższym władze powiatu podjęły decyzje o rozbudowie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w celu stworzenia profesjonalnej bazy sportowej, z której mogliby korzystać ludzie młodzi uprawiający sport i która jednocześnie stanowiłaby centrum sportowe i turystyczne o zasięgu ponadregionalnym. Dzięki realizacji projektu postanie profesjonalne Centrum Sportów Wodnych i Turystyki „Augustów”.

Tak było przed realizacją projektu:

 

fot. 5

fot. 6

Postęp prac

 

fot. 11

Roboty  basen i kanał portowy

fot. 12

fot. 14

 

Przejdź do treści