Liga NGOs ulotka
Schemat dyslokacji COVID19 – kolor
Schemat dyslokacji COVID19 czarno-biały
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Augustowskiego 2020
Zasady kwarantanny
Jak zapobiegać
Wniosek i oświadczenie – Starostwo Powiatowe porady na odległość
Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych Starostwa Powiatowego w Augustowie na 2020 rok
Regulamin III Zawodów Strzeleckich – 2019 listopad