Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Gimnazjaliści.
Poniżej w postaci załączników publikujemy informatory na poszczególne lata szkolne kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Załączniki