Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Kandydaci do szkół ponadpodstawowych.
Poniżej, w postaci załącznika, publikujemy informator na określony rok szkolny kandydatom do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Załączniki