Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zakup sprzętu medycznego oraz doposażenie SP ZOZ w Augustowie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA - logo
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie”

Zadanie dotyczy zakupu 238 sztuk aparatury i sprzętu medycznego na niżej wymienione jednostki organizacyjne: Oddział chirurgii ogólnej, Gabinet endoskopowej diagnostyki onkologicznej, Blok operacyjny, Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG), Dział Rehabilitacji oraz inne oddziały.

Całkowity koszt inwestycji – 1.493.880,40 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa – 1.000.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu powiatu augustowskiego – 290.415,81 PLN

Aparatura i sprzęt medyczny zakupiony w ramach zadania:

 1. Macerator do utylizacji basenów i kaczek – 6 szt.
 2. Zestaw endoskopowy 229 – ZINTEGROWANY SYSTEM ARTROSKOPOWY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ -1 szt.
 3. Aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem Samsung HS50 – 1 szt.
 4. Aparat USG z kolorowym Dopplerem Samsung HS50 – 1 szt.
 5. FISIOTEK 3000G z programowalnym pilotem (Szyna CMP) – 1 szt.
 6. Aparat do elektrokoagulacji do gabinetu zabiegowego, gastroskop z torem wizyjnym, Kolonoskop, Myjka do endoskopów, Zestaw do endoskopowego usuwania ciał obcych, Ssak do endokopów, Koagulacja z argonem – 7 szt.
 7. SOLIS60C Lampa zabiegowa sufitowa – 2 szt.
 8. Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa, Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych – 2 szt.
 9. Stół zabiegowy do gabinetów zabiegowych – 2 szt.
 10. Defibrylator – 1 szt.
 11. Kardiomonitor prosty – 2 szt.
 12. Aparat EKG – 1 szt.
 13. Szafka przyłóżkowa – 100 szt.,
 14. Podnośnik pacjenta – 6 szt.
 15. Pompa infuzyjna strzyk. AGILIA SP MC – 2 szt.
 16. Lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna – 1 szt.
 17. ACTI-APARAT DO PODCIŚNIENIOWEJ TWRAPII LECZENIA RAN-ACTI V.A.C. – 1 szt.
 18. Łóżka szpitalne z materacami – 100 szt.
 19. Zestaw do edoskopowego pobierania wycinków i do polipektomii – 1 szt.

RAZEM APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY – 238 szt.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu augustowskiego oraz turystów odwiedzających teren północno-wschodniej polski, poprzez kompleksowe doposażenie SP ZOZ w Augustowie w niezbędny sprzęt medyczny, pozwalający zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie jednostki.

Dwie sztuki myjek endoskopowych zakupionych w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego do SPZOZ w Augustowie
Dwie sztuki myjek endoskopowych
Od lewej: wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych, wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa zakupionych w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego do SPZOZ w Augustowie
Wirówki rehabilitacyjne do kończyn górnych, kończyn dolnych i kręgosłupa

 

Przejdź do treści