Starostwo Powiatowe w Augustowie

Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Tablica informacyjna dot. dofinansowania ze środków budżetu państwa – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19; Nazwa zadania: "Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2"; Dofinansowanie 114 033 zł; Całkowita wartość 114 033 zł.

Powiat Augustowski otrzymał w 2022 r. dwukrotnie środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania własnego powiatu, o którym mowa w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn. w Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Środki te są przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Augustowski.

Wartość dofinansowania obejmowała 100% wartości zadania i wyniosła:

  • w lutym 2022 r. kwota 80.877 zł, z tego dla:
  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwota 48.034 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 kwota 32.843 zł,
  • w lipcu 2022 r. kwota 33.156 zł, z tego dla:
  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwota 20.576 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 kwota 12.580 zł.
Przejdź do treści