Rekordowe inwestycje na drogach powiatowych

W 2023 r. zrealizowano najwyższy poziom i najszerszy zakres inwestycji drogowych w historii Powiatu Augustowskiego. Wysokość wydatków inwestycyjnych na ten cel wyniosła ok. 60 mln zł, w tym ponad 41 mln zł (ok. 70%) stanowiły środki zewnętrzne. Intensywne prace prowadzone były przez cały rok.

Na początku roku zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2022 r., dotyczącego przebudowy odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka – Jonkajtysa w Augustowie. Zadanie o wartości blisko 6 mln zł zostało dofinansowane w kwocie 2,57 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część została sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Kolejnym zakończonym zadaniem była przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego Białobrzegi – Sztabin – Lipsk, obejmująca odcinki trzech dróg o łącznej długości ok. 20 km. Na sfinansowanie tego zadania o wartości blisko 15 mln zł pozyskano dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 mln zł.

Zrealizowano również oczekiwaną przez mieszkańców i turystów inwestycję polegającą na budowie ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do miejscowości Bryzgiel. Łącznie wartość zadania wyniosła ok. 5,5 mln zł, z czego 4,9 mln zł sfinansowane zostało ze środków Budżetu Państwa – 2,99 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1,91 mln zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład Powiatu Augustowskiego wyniósł ok. 312 tys. zł, a Gminy Nowinka – 303 tys. zł.

Zakończono również największe zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Augustowa „Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych (Kopernika, Młyńska, Kościelna, ks. Skorupki, ks. Ściegiennego)”. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia realizowanego od 2022 r. wynosi ponad 18 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 14,2 mln zł pozyskano z Funduszu Polski Ład, a wkład własny w wysokości ok. 3,9 mln zł pochodził z budżetu Powiatu Augustowskiego. Długość modernizowanych ulic wyniosła 2,5 km. W trakcie realizacji uległ modyfikacji zakres prac – zamiast ul. Kościelnej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. ks. Skorupki, wykonano odcinek ul. Młyńskiej od ul. Mostowej do ul. Wierzbnej. Dzięki przeprowadzonej inwestycji ścisłe centrum miasta zyskało nowy, uporządkowany, spójny wygląd i wizerunek na miarę miasta turystycznego.

Zrealizowano także inwestycję, na którą mieszkańcy Gminy Augustów czekali od lat. W ramach zadania pod nazwą „Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim – dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki, Topiłówka i Jabłońskie” wykonano rozbudowę i remont odcinków drogi powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki. Rozbudową objęty został odcinek o długości ok. 2,03 km pomiędzy miejscowością Mazurki, a miejscowością Topiłówka. Remont dotyczył odcinka tej drogi przebiegającego przez miejscowość Jabłońskie, o długości ok. 1,44 km. Łączna wartość inwestycji wraz z planowanymi kosztami odszkodowań za grunty wyniosła ok. 5,4 mln zł. Wartość uzyskanych dofinansowań z Funduszu Polski Ład – obszary popegeerowskie oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to ok. 3 mln zł. Wkład własny zapewnił Powiat Augustowski, w kosztach uczestniczyła również Gmina Augustów kwotą 200 tys. zł.

Zrealizowano również  inwestycję polegającą na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1230B od drogi Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka. Droga ta była w bardzo złym stanie technicznym, posiadała na początkowym i końcowym odcinku nawierzchnię bitumiczną, wykonaną ponad 35 lat temu, a na pozostałej części – jeszcze starszą nawierzchnię brukowcową. Zadanie inwestycyjne obejmowało kompleksową rozbudowę tej drogi na odcinku ok. 3,2 km. Całkowita wartość inwestycji wynosząca ok. 6,4 mln zł została sfinansowana w kwocie 3,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota w wysokości ok. 2,6 mln zł z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Zakończony został także remont odcinków drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa. Obejmował on odcinki o łącznej długości 1,9 km, charakteryzujące się licznymi wybojami, zadoleniami i ubytkami, które wpływały w dużym stopniu na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zadanie o wartości ok. 1,2 mln zł zostało dofinansowane w kwocie 710,4 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach utworzonej w tym roku puli środków na tzw. zadania remontowe, pozostała część została sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Wykonano również remont mostu w miejscowości Muły przez rzekę Szlamica w ciągu drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły. Zadanie o wartości ponad 1,2 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Kontynuowano także budowę chodnika w miejscowości Janówka. Powstał kolejny odcinek o długości ok. 0,25 km o wartości 150 tys. zł, sfinansowany po równo z budżetu Gminy Augustów i Powiatu Augustowskiego.

Wykonano również kilka zadań polegających na remoncie nawierzchni jezdni odcinków dróg: Sucha Rzeczka – Serwy, ul. Zamiejskiej w Lipsku, w miejscowościach Jasionowo Dębowskie, Pruska Wielka oraz Gorczyca, sfinansowanych z budżetu Powiatu o łącznej wartości blisko 800 tys. zł.

Łącznie ww. zadania obejmowały modernizację ok. 33,5 km dróg i ulic, budowy chodników i ścieżek rowerowych o długości ok. 5,2 km oraz remont 1 mostu.

Przebudowana ul. Kopernika w Augustowie
Przebudowana ul. Kopernika w Augustowie.

Przebudowana droga Białobrzegi - Bór - Sztabin jako obwodnica DK8
Przebudowana droga Białobrzegi – Bór – Sztabin jako obwodnica DK8

Nowa ścieżka rowerowa Bryzgiel - Gawrych Ruda
Nowa ścieżka rowerowa Bryzgiel – Gawrych Ruda
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Przed nami najpiękniejszy okres w roku – Boże Narodzenie. Życzymy, aby tajemnica przyjścia na świat Syna Bożego napełniła nas pokojem i miłością, a każda chwila Świąt Narodzenia Pańskiego upływała w spokoju oraz radości wśród rodziny i bliskich sercu osób. Niech nadchodzące święta będą dla wszystkich wspaniałym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego. Życzymy, by nadchodzący 2024 Rok stał się czasem spełnionych marzeń i sukcesów w realizacji podjętych wyzwań. Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Boże Narodzenie, 2023 r.
Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Wojciechowi Markowi Protasiewiczowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie
z powodu śmierci

OJCA

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Tomaszowi Choroszewskiemu
Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
im.
Polonii i Polaków na Świecie

z powodu śmierci
MAMY

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
Zmarła Halina Jankowska ps. Wiewiórka

9 grudnia 2023 r. na „wieczną wartę” odeszła Halina Jankowska, ps. Wiewiórka (1929-2023),
żołnierz Obwodu AK Sokółka, członek augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystościom pogrzebowym, które przeprowadzone zostały z wojskową asystą honorową 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, przewodniczył ks. Dariusz Brozio – Proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Augustowie. Cześć śp. Halinie Jankowskiej oddały poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce, augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Salwa honorowa na augustowskim cmentarzu symbolicznie zamknęła historię niepodległościowego podziemia na naszym terenie, bowiem śp. Halina Jankowska była ostatnim żołnierzem struktur Akowskich.

Cześć Jej pamięci!

Fotografia śp. Haliny Jankowskiej, ps. Wiewiórka
Fotografia śp. Haliny Jankowskiej, ps. Wiewiórka
Bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W sobotę, 9 grudnia, w godz. 10.00 – 14.00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Śródmieście 31 odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzili lekarz i ratownicy z Zespołu Zabezpieczenia Stołecznego Garnizonu Wojska Polskiego. Inicjatorem przedsięwzięcia był  Michał Wiśniewski – Wiceminister Obrony Narodowej. Udział w szkoleniu wzięli zarówno młodsi, jak i starsi, kadeci z Oddziału Przygotowania Wojskowego, uczniowie oraz mieszkańcy Augustowa. Obecny był również Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z inicjatywy Wiceministra M. Wiśniewskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, prowadzone przez lekarza i ratowników z Zespołu Zabezpieczenia Stołecznego Garnizonu Wojska Polskiego
Bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z inicjatywy Wiceministra M. Wiśniewskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, prowadzone przez lekarza i ratowników z Zespołu Zabezpieczenia Stołecznego Garnizonu Wojska Polskiego
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie – pierwsza pomoc przedmedyczna

Z inicjatywy Michała Wiśniewskiego – Wiceministra Obrony Narodowej w sobotę 9 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Śródmieście 31 odbędzie się prowadzone przez żołnierzy bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców !
Stefan Eichler – Starosta Augustowski spoczął na wojskowych Powązkach

W środę, 6 grudnia, po nabożeństwie żałobnym w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na wojskowych Powązkach spoczął Stefan Eichler – Starosta Augustowski w latach 1935-1939 oraz po wojnie minister Rządu Polskiego na Uchodźstwie. W imieniu mieszkańców Powiatu Augustowskiego, w przeddzień uroczystości pogrzebowych, wieniec złożył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Stefan Tomasz Eichler, ur. 7 lutego 1892 roku w Sosnowcu, syn Bronisława i Anny. Do 1905 roku uczył się w gimnazjum, a następnie w Szkole Handlowej w Radomiu, którą ukończył w 1912 roku. Rok później rozpoczął studia w Instytucie Politechnicznym w Glons w Belgii. W czasie nauki w gimnazjum należał do związku młodzieży postępowej i brał udział w strajkach szkolnych. W czasie studiów działał w Związku Strzeleckim, awansował do stopnia chorążego i w lipcu 1914 roku został dowódcą plutonu strzeleckiego w Glons. W październiku 1914 roku przybył do Krakowa, zasilając szeregi 1 Brygady Legionów Polskich. Zweryfikowany w stopniu starszego plutonowego w grudniu 1914 roku walczył pod Łowczówkiem. Dostał się do niewoli rosyjskiej, z której zbiegł 13 lutego 1915 roku. Od 22 czerwca do 15 października 1915 roku przebywał w szpitalu we Lwowie, później znajdował się w kadrze kawaleryjskiej w Kozienicach. Od 10 stycznia 1916 roku służył w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. 15 lipca 1917 roku został internowany w Szczypiornie, przebywał także w obozie w Łomży. 3 marca 1918 roku zbiegł z internowania. Pracował jako technik ubezpieczeń od ognia w Częstochowie i w Sosnowcu. 6 listopada 1918 roku zaciągnął się do 7 Pułku Ułanów. 12 stycznia 1919 roku został awansowany do stopnia podporucznika. Walczył jako dowódca plutonu. 15 kwietnia 1919 roku został skierowany do Szkoły Jazdy w Warszawie, a od 25 sierpnia 1920 roku do Szkoły Aplikacyjnej Kawalerii w Saumur we Francji. Z dniem 1 kwietnia 1920 roku został awansowany na porucznika. Po powrocie służył w oddziale zapasowym macierzystego pułku. 12 stycznia 1922 roku został zastępcą dowódcy i instruktorem jazdy konnej w szkole I Brygady Jazdy w Toruniu, a następnie instruktorem w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu (do 10 sierpnia 1926 roku). 17 grudnia 1924 roku awansował na rotmistrza. 31 października 1927 roku został kierownikiem referatu w Departamencie Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Stefan Tomasz Eichler w latach 1929–1931 był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej, po której ukończeniu uzyskał tytuł oficera dyplomowanego i otrzymał przydział na stanowisko szefa sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii (od 1 września 1931 do 1 marca 1934 roku). 20 lutego 1934 roku na własny wniosek został oddany do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu odbycia praktyki w służbie państwowej, a 1 stycznia 1935 roku mianowany na stanowisko starosty powiatu augustowskiego (obowiązki objął 10 stycznia 1935 roku). 6 kwietnia 1939 roku został przeniesiony na stanowisko starosty stołpeckiego. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany, a po 17 września internowany na Litwie. Po zajęciu Litwy przez ZSRR został osadzony w obozie w Kozielsku i Griazowcu. Po zwolnieniu w wyniku układu Sikorski-Majski wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, gdzie pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu 5 Dywizji Piechoty i 10 Dywizji Piechoty w ZSRR, a po ewakuacji – szefa sztabu Bazy Ewakuacyjnej w Teheranie. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji, pełniąc szereg odpowiedzialnych funkcji w środowisku emigracyjnym i władzach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Był członkiem, a później wiceprezesem Rady Rzeczypospolitej, wiceprezesem Głównej Komisji Skarbu Narodowego, Ministrem Spraw Krajowych, a także społecznych, wiceprezesem Zarządu Koła Oficerów Dyplomowanych, członkiem Komisji Rewizyjnej Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Zmarł 12 marca 1980 roku w Wrexham.

Pożegnanie Stefana Eichlera – Starosty Augustowskiego w latach 1935-1939.
Wojsko Polskie wróciło do Augustowa

4 grudnia Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej spotkał się z żołnierzami utworzonego w Augustowie 1 Batalionu Saperów.

Uroczystość odbyła się na placu przy ul. Wybickiego 2, przy budynku, w którym obecnie mieści się sztab Batalionu. Docelowo, po zakończeniu procesów inwestycyjnych, jednostka zlokalizowana będzie na Lipowcu.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez płk. Grzegorza Kaliciaka – Dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i przeglądu pododdziałów. W spotkaniu udział wzięli żołnierze augustowskiego batalionu, kompania honorowa wystawiona przez Batalion Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz pododdział kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego, działającego w ramach I Liceum Ogólnokształcącego. Następnie Minister Obrony Narodowej przekazał flagę państwową dowódcy pocztu flagowego, po czym pierwszy raz oficjalnie podniesiono flagę i odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej na terenie nowej jednostki wojskowej. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o wyznaczeniu ppłk. Adama Goździka na Dowódcę 1 Batalionu Saperów w Augustowie.

W swoim wystąpieniu Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej powiedział:
– Dziś otwieramy nową jednostkę wojskową, tu w Augustowie. To bardzo ważne miejsce na mapie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na położenie i zagrożenia, jakie czyhają na Polskę. To jest Batalion Saperów, który wchodzi w skład 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Są to jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo północno-wschodniej części naszego kraju. Następnie Minister skierował apel do mieszkańców:

– Augustów ma bogate tradycje wojskowe (…) Gorąco zachęcam mieszkańców tego regionu, żeby rozważyli przystąpienie do Wojska Polskiego. Warunki służby są bardzo dobre, uposażenie godne, a nowoczesny sprzęt trafia do wojska. Jestem pewien, że ta propozycja spotka się z pozytywnym odbiorem. Wiem, że mieszkańcy Ziemi Augustowskiej to patrioci. Tu chciałbym podziękować Panu Ministrowi Wiśniewskiemu za starania, żeby doprowadzić do powstania tej jednostki (…). – zaznaczył szef MON.

Następnie głos zabrał Michał Wiśniewski – Wiceminister Obrony Narodowej – augustowianin, który od około 1,5 roku zaangażowany jest w działania MON prowadzące do odtwarzania jednostek wojskowych na wschód od Wisły:

– Dzisiejszy dzień jest historyczny dla Augustowa i tego regionu. Wojsko Polskie wraca do Augustowa. Jest to region bardzo doświadczony. Obława Augustowska ciągle w nas żyje. Ta jednostka jest właśnie po to, by odstraszać potencjalnego agresora, żeby taka historia nigdy się nie powtórzyła. Pamiętajmy również, że Wojsko Polskie, to siła napędowa dla lokalnej gospodarki, ponieważ jeden żołnierz generuje około trzech miejsc pracy. Dzięki tej jednostce młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać z Augustowa do wielkich aglomeracji i za granicę.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz złożeniem meldunku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej Wojska Polskiego, na czele z gen. dyw. Wojciechem Ziółkowskim – Dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Markiem Wawrzyniakiem – Szefem Zarządu Inżynierii Wojskowej, przedstawiciele Parlamentu, lokalnych samorządów oraz służb mundurowych. Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa z Giżycka.

Red.

Uroczyste podniesienie flagi państwowej w 1 Batalionie Saperów w Augustowie
Uroczyste podniesienie flagi państwowej w 1 Batalionie Saperów w Augustowie

Od lewej: M. Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, M. Wiśniewski – Wiceminister Obrony Narodowej, gen. dyw. W. Ziółkowski – Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej i gen. bryg. M. Wawrzyniak – Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej
Od lewej: M. Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, M. Wiśniewski – Wiceminister Obrony Narodowej, gen. dyw. W. Ziółkowski – Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej i gen. bryg. M. Wawrzyniak – Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej

Wręczenie przez Ministra Obrony Narodowej ppłk. Adamowi Goździkowi decyzji o wyznaczeniu na Dowódcę 1 Batalionu Saperów w Augustowie
Wręczenie przez Ministra Obrony Narodowej ppłk. Adamowi Goździkowi decyzji o wyznaczeniu na Dowódcę 1 Batalionu Saperów w Augustowie

Odprowadzenie sztandaru 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
Odprowadzenie sztandaru 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

Minister M. Błaszczak i Wiceminister M. Wiśniewski podczas uroczystej zbiórki w 1 Batalionie Saperów w Augustowie
Minister M. Błaszczak i Wiceminister M. Wiśniewski podczas uroczystej zbiórki w 1 Batalionie Saperów w Augustowie