1

Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie

W środę, 11 stycznia, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie – st. bryg. Leszka Krzyżewskiego. W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną. Powiat Augustowski podczas uroczystości reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Zdjęcie z uroczystości pożegnania Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie
Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr. n. med. Marka Roga
w latach 2007 – 2011 Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej
w latach 2018 – 2021 Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
od 2021 r. Zastępcy Ordynatora SOR
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie
Życzenia Bożonarodzeniowe 2022

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w duchu staropolskiej tradycji przekazujemy życzenia wzajemnej życzliwości, rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju i wiary w przyszłość. Życzymy, aby te wyjątkowe, niezapomniane dni, wypełnione wzajemnym wsparciem, przyjaźnią i miłością przyniosły wiele głębokich i radosnych przeżyć. Niech nadchodzący 2023 Rok obdarzy wszystkich zdrowiem, optymizmem, będzie czasem realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń oraz spełniania marzeń. Andrzej Mursztyn - Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Dariusz Jan Szkiłądź - Wicestarosta Augustowski, Jarosław Szlaszyński - Starosta Augustowski. Boże Narodzenie, 2022 rok.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia mieszkańcom powiatu Augustowskiego przekazali m.in.:

 1. Przedstawiciele władz rządowych i parlamentarzyści:
 • Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP,
 • Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP,
 • Robert Winnicki – Poseł na Sejm RP,
 • Paweł Krutul – Poseł na Sejm RP
 • Marek Komorowski – Senator RP,
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski;
 1. Samorządowcy:
 • Artur Kosicki wraz z Radnymi Województwa Podlaskiego;
 1. Lasy Państwowe;
 2. Przedsiębiorcy;
 3. Jednostki wojskowe współpracujące z Powiatem;
 4. Ausma Miškinienė – Mer Miasta partnerskiego Łoździeje.Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Siostrze Marii Kiłyk

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

z powodu śmierci
MAMY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Powiat przebudowuje ul. Rajgrodzką – Jonkajtysa

Trwają ostatnie prace związane z przebudową ulicy Rajgrodzkiej – Jonkajtysa w Augustowie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego.

Ulica Jonkajtysa zyskała nową nawierzchnię jezdni oraz kanał technologiczny, natomiast na pozostałym odcinku objętym zadaniem tj. od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Głowackiego, dobiega końca kompleksowa przebudowa. Powstały nowe nawierzchnie jezdni i chodników, wykonano brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego od ul. Głowackiego do ul. Szkolnej oraz wyniesione przejście dla pieszych. Znacząco poprawi to bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy, a w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. W trakcie robót wykonane zostały jednocześnie budowy i przebudowy wymaganych sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej, elementów sieci telekomunikacyjnej oraz prowadzony był przez PGE demontaż starej linii energetycznej umieszczonej na słupach, która zamieniona została na linię kablową umieszczoną w ziemi. Dodatkowo Powiat realizuje zadanie własne Gminy Miasta Augustów polegające na przebudowie oświetlenia ulicznego, zarówno na odcinku modernizowanej ulicy jak i odcinkach sąsiednich ulic. Powiat wnioskując o dofinasowanie realizacji zadania, uzyskał również wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na przebudowę oświetlenia na odcinku ulicy Rajgrodzkiej.

Łączna wartość całej inwestycji to blisko 6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 2,57 mln zł, a wkład Powiatu Augustowskiego – około 2,7 mln. Termin wykonania zadania przedłużył się z uwagi na trwające jednocześnie prace PGE tj. wykonanie doziemnej linii i demontaż starych słupów energetycznych, niemniej jednak realizacja inwestycji, z drobnymi wyjątkami takimi jak grubowarstwowe oznakowanie poziome czy niewykonane dotychczas elementy zieleni drogowej, zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Red.

Prace na ul. Rajgrodzkiej
41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. w Polsce wprowadzono stan wojenny. W 41. rocznicę tych wydarzeń Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski złożyli kwiaty i zapalili znicze na symbolicznym grobie Księdza Jerzego Popiełuszki na augustowskim cmentarzu, oddając hołd ofiarom tamtych czasów.

Red.
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Augustowie

Zespół Szkół Specjalnych zorganizował w tym roku wyjątkowo uroczyste i piękne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Było to związane z jubileuszem 30-lecia ustanowienia tego święta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Honorowy Patronat nad uroczystością objęła Agata Kornhauser-Duda – Małżonka Prezydenta RP.

Ze względu na liczny udział gości, miejscem uroczystości, która odbyła się 6 grudnia, była aula Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Spotkanie rozpoczęto od wymownego występu polskich i ukraińskich dzieci w piosence Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”. Po oficjalnym otwarciu przez Romana Krzyżopolskiego – Dyrektora Szkoły, została wyświetlona prezentacja z kierowanym do zgromadzonych osób wzruszającym przemówieniem Agaty Kornhauser-Dudy – Małżonki Prezydenta RP. Następnie głos zabrali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Bożena Obuchowska – Kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, którzy pogratulowali organizacji pięknych obchodów oraz przekazali ciepłe słowa wsparcia, podziękowania i życzeń do obecnych na uroczystości osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz przedstawicieli różnych współpracujących instytucji.

Następnie został wyświetlony  film pt. „Międzynarodowe pozdrowienia”, który wzbudził wiele pozytywnych emocji. Ze względu na ponadnarodowy charakter święta, zaproszone do współpracy zostały osoby z całego świata. Przedstawiciele różnych krajów i kultur w swoich językach przekazali uczestnikom uroczystości serdeczne pozdrowienia. Były życzenia z krajów europejskich np. z Włoch, Francji, Chorwacji, ale również z odległej Afryki, Australii czy Stanów Zjednoczonych.

Kolejnym punktem programu były występy oraz prezentacje multimedialne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z Augustowa, Suwałk, Grajewa i Olecka. Zwieńczeniem uroczystości był charytatywny występ na żywo Radosława Liszewskiego, lidera zespołu Weekend, który wspólnie z uczestnikami obchodów zaśpiewał kolędę oraz swoje największe przeboje. Po występie z radością rozmawiał i robił wspólne fotografie z uczestnikami spotkania, czym wzbudził szczególną sympatię i uznanie.

Widoczny na twarzach uczestników uroczystości uśmiech i pozytywne emocje świadczyły o wyjątkowości tej imprezy, dając radość jej pomysłodawcom i organizatorom z Zespołu Szkół Specjalnych, a w szczególności Dyrektorowi Romanowi Krzyżopolskiemu oraz nauczycielkom Darii Dębowskiej i Agacie Rendzie, którzy byli najbardziej zaangażowani w jej przeprowadzenie.

Red.

 

Występ polskich i ukraińskich dzieci w piosence Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”
Występ polskich i ukraińskich dzieci w piosence Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”

Uczestnicy Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Augustowie
Uczestnicy Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Augustowie

Przemówienie J. Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego podczas uroczystości
Przemówienie J. Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego podczas uroczystości

 
Nowy oddział w Hospicjum

6 grudnia uroczyście otwarto nowy oddział w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Nowy oddział dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, którzy wymagają terapii oddechowej za pomocą respiratora, mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze w segmencie B budynku Hospicjum. Zakupiono nowy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz wyposażenie sal, w tym m.in. łóżka rehabilitacyjne, respiratory, kardiomonitory, ssaki elektryczne i inne urządzenia niezbędne do pielęgnacji pacjentów wentylowanych mechanicznie, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale potrzebują całodobowej opieki – mówiła podczas otwarcia Krystyna Wilczewska – Dyrektor SPZZOD.

Wartość zadania wyniosła ok. 2,2 mln zł, z czego 85%, tj. 1,84 mln zł stanowiło dofinansowanie w ramach projektu pt. „Wspólne działania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Pozostałe środki w wysokości ok. 360 tys. zł pochodziły z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który podkreślił, że obecnie w Polsce realizowanych jest wiele inwestycji, jednak dla osób chorych najważniejsze są te dotyczące systemu lecznictwa, bo służą ratowaniu życia, które jest najcenniejsze.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski zwrócił uwagę, że zrealizowane zadanie jest ostatnim etapem prac, które zostały wykonane w ramach procesu generalnej przebudowy augustowskiego Hospicjum, realizowanej od 2015 r. Na inwestycje w tym okresie przeznaczonych zostało ponad 12 mln zł, w tym ok. 6,8 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych, a ponad 5,2 mln zł – z budżetu Powiatu. Podziękował pracownikom za codzienny trud, wysiłek, a także zrozumienie, uśmiech i wszelkie dobro na rzecz pacjentów.

Maciej Bogdan Olesiński – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pogratulował realizacji inwestycji i poinformował, że doceniając ważną rolę społeczną, jaką pełni ta placówka, w tym roku NFZ zwiększył dla SPZZOD w Augustowie finansowanie oraz liczbę zakontraktowanych miejsc dla pacjentów.

Poświęcenia oddziału dokonał ks. Jacek Łukaszewicz.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. Członkowie Rady Społecznej SPZZOD na czele z Przewodniczącym – Wicestarostą Dariuszem Janem Szkiłądziem, Członkowie Zarządu – Marek Dobkowski i Tadeusz Drągiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Mursztyn i Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Joanna Lisek oraz pracownicy Hospicjum.

Red.

Na zdjęciu uczestnicy uroczystego otwarcia nowego oddziału w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie
Uczestnicy uroczystego otwarcia nowego oddziału w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Na zdjęciu jedna z sal nowego oddziału dla osób wentylowanych mechanicznie w SPZZOD w Augustowie
Jedna z sal nowego oddziału dla osób wentylowanych mechanicznie w SPZZOD w Augustowie
Dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie oddziału przygotowania wojskowego

Powiat Augustowski w listopadzie 2022 roku po raz kolejny otrzymał od Ministra Obrony Narodowej dotację celową na wsparcie funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie. Dofinansowanie wynosi 30.624 zł i jest to druga tego typu dotacja, którą Powiat otrzymał w tym roku. Zostanie ona przeznaczona na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023.

Dotacja stanowi 80% całkowitych kosztów zadania, które wynoszą 38.280 zł. Kwota 7.656 zł jest to wkład własny Powiatu Augustowskiego, który stanowi 20% całej wartości zadania. Umundurowanych zostanie 29 uczniów.