Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Andrzejowi Zarzeckiemu
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z powodu śmierci
OJCA

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Przed nami najpiękniejszy okres w roku – Boże Narodzenie. Życzymy, aby tajemnica przyjścia na świat Syna Bożego napełniła nas pokojem i miłością, a każda chwila Świąt Narodzenia Pańskiego upływała w spokoju oraz radości wśród rodziny i bliskich sercu osób. Niech nadchodzące święta będą dla wszystkich wspaniałym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego. Życzymy, by nadchodzący 2024 Rok stał się czasem spełnionych marzeń i sukcesów w realizacji podjętych wyzwań. Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Boże Narodzenie, 2023 r.
Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Wojciechowi Markowi Protasiewiczowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie
z powodu śmierci

OJCA

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Tomaszowi Choroszewskiemu
Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
im.
Polonii i Polaków na Świecie

z powodu śmierci
MAMY

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
Zmarła Halina Jankowska ps. Wiewiórka

9 grudnia 2023 r. na „wieczną wartę” odeszła Halina Jankowska, ps. Wiewiórka (1929-2023),
żołnierz Obwodu AK Sokółka, członek augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystościom pogrzebowym, które przeprowadzone zostały z wojskową asystą honorową 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, przewodniczył ks. Dariusz Brozio – Proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Augustowie. Cześć śp. Halinie Jankowskiej oddały poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce, augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Salwa honorowa na augustowskim cmentarzu symbolicznie zamknęła historię niepodległościowego podziemia na naszym terenie, bowiem śp. Halina Jankowska była ostatnim żołnierzem struktur Akowskich.

Cześć Jej pamięci!

Fotografia śp. Haliny Jankowskiej, ps. Wiewiórka
Fotografia śp. Haliny Jankowskiej, ps. Wiewiórka
Bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W sobotę, 9 grudnia, w godz. 10.00 – 14.00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Śródmieście 31 odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzili lekarz i ratownicy z Zespołu Zabezpieczenia Stołecznego Garnizonu Wojska Polskiego. Inicjatorem przedsięwzięcia był  Michał Wiśniewski – Wiceminister Obrony Narodowej. Udział w szkoleniu wzięli zarówno młodsi, jak i starsi, kadeci z Oddziału Przygotowania Wojskowego, uczniowie oraz mieszkańcy Augustowa. Obecny był również Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z inicjatywy Wiceministra M. Wiśniewskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, prowadzone przez lekarza i ratowników z Zespołu Zabezpieczenia Stołecznego Garnizonu Wojska Polskiego
Bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z inicjatywy Wiceministra M. Wiśniewskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, prowadzone przez lekarza i ratowników z Zespołu Zabezpieczenia Stołecznego Garnizonu Wojska Polskiego
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie – pierwsza pomoc przedmedyczna

Z inicjatywy Michała Wiśniewskiego – Wiceministra Obrony Narodowej w sobotę 9 grudnia 2023 r. w godz. 10.00 – 14.00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Śródmieście 31 odbędzie się prowadzone przez żołnierzy bezpłatne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców !
Stefan Eichler – Starosta Augustowski spoczął na wojskowych Powązkach

W środę, 6 grudnia, po nabożeństwie żałobnym w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na wojskowych Powązkach spoczął Stefan Eichler – Starosta Augustowski w latach 1935-1939 oraz po wojnie minister Rządu Polskiego na Uchodźstwie. W imieniu mieszkańców Powiatu Augustowskiego, w przeddzień uroczystości pogrzebowych, wieniec złożył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Stefan Tomasz Eichler, ur. 7 lutego 1892 roku w Sosnowcu, syn Bronisława i Anny. Do 1905 roku uczył się w gimnazjum, a następnie w Szkole Handlowej w Radomiu, którą ukończył w 1912 roku. Rok później rozpoczął studia w Instytucie Politechnicznym w Glons w Belgii. W czasie nauki w gimnazjum należał do związku młodzieży postępowej i brał udział w strajkach szkolnych. W czasie studiów działał w Związku Strzeleckim, awansował do stopnia chorążego i w lipcu 1914 roku został dowódcą plutonu strzeleckiego w Glons. W październiku 1914 roku przybył do Krakowa, zasilając szeregi 1 Brygady Legionów Polskich. Zweryfikowany w stopniu starszego plutonowego w grudniu 1914 roku walczył pod Łowczówkiem. Dostał się do niewoli rosyjskiej, z której zbiegł 13 lutego 1915 roku. Od 22 czerwca do 15 października 1915 roku przebywał w szpitalu we Lwowie, później znajdował się w kadrze kawaleryjskiej w Kozienicach. Od 10 stycznia 1916 roku służył w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. 15 lipca 1917 roku został internowany w Szczypiornie, przebywał także w obozie w Łomży. 3 marca 1918 roku zbiegł z internowania. Pracował jako technik ubezpieczeń od ognia w Częstochowie i w Sosnowcu. 6 listopada 1918 roku zaciągnął się do 7 Pułku Ułanów. 12 stycznia 1919 roku został awansowany do stopnia podporucznika. Walczył jako dowódca plutonu. 15 kwietnia 1919 roku został skierowany do Szkoły Jazdy w Warszawie, a od 25 sierpnia 1920 roku do Szkoły Aplikacyjnej Kawalerii w Saumur we Francji. Z dniem 1 kwietnia 1920 roku został awansowany na porucznika. Po powrocie służył w oddziale zapasowym macierzystego pułku. 12 stycznia 1922 roku został zastępcą dowódcy i instruktorem jazdy konnej w szkole I Brygady Jazdy w Toruniu, a następnie instruktorem w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu (do 10 sierpnia 1926 roku). 17 grudnia 1924 roku awansował na rotmistrza. 31 października 1927 roku został kierownikiem referatu w Departamencie Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Stefan Tomasz Eichler w latach 1929–1931 był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej, po której ukończeniu uzyskał tytuł oficera dyplomowanego i otrzymał przydział na stanowisko szefa sztabu Suwalskiej Brygady Kawalerii (od 1 września 1931 do 1 marca 1934 roku). 20 lutego 1934 roku na własny wniosek został oddany do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu odbycia praktyki w służbie państwowej, a 1 stycznia 1935 roku mianowany na stanowisko starosty powiatu augustowskiego (obowiązki objął 10 stycznia 1935 roku). 6 kwietnia 1939 roku został przeniesiony na stanowisko starosty stołpeckiego. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany, a po 17 września internowany na Litwie. Po zajęciu Litwy przez ZSRR został osadzony w obozie w Kozielsku i Griazowcu. Po zwolnieniu w wyniku układu Sikorski-Majski wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, gdzie pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu 5 Dywizji Piechoty i 10 Dywizji Piechoty w ZSRR, a po ewakuacji – szefa sztabu Bazy Ewakuacyjnej w Teheranie. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji, pełniąc szereg odpowiedzialnych funkcji w środowisku emigracyjnym i władzach Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Był członkiem, a później wiceprezesem Rady Rzeczypospolitej, wiceprezesem Głównej Komisji Skarbu Narodowego, Ministrem Spraw Krajowych, a także społecznych, wiceprezesem Zarządu Koła Oficerów Dyplomowanych, członkiem Komisji Rewizyjnej Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Zmarł 12 marca 1980 roku w Wrexham.

Pożegnanie Stefana Eichlera – Starosty Augustowskiego w latach 1935-1939.
Apel Oddziału Przygotowania Wojskowego z okazji Dnia Podchorążego

W dniu 29 listopada w I LO w Augustowie odbył się uroczysty apel Oddziału Przygotowania Wojskowego z okazji Dnia Podchorążego.

W uroczystości udział wzięli: kpt. Barbara Borkowska – p.o. Dowódcy 1 Batalionu Saperów, jednostki, która od niedawna stacjonuje w naszym mieście, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Anna Sus-Cilulko – Dyrektor I LO w Augustowie, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Waldemar Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz wychowawcy klas. Podczas uroczystego apelu Pan Starosta wręczył listy gratulacyjne oraz upominki wyróżniającym się kadetom IV klasy oraz kadetom którzy zajęli I miejsce w eliminacjach wojewódzkich do Strzeleckich Mistrzostw Polski Klas Wojskowych i Organizacji Proobronnych.

uroczysty Apel Oddziału Przygotowania Wojskowego z okazji Dnia Podchorążego na placu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie
Uroczysty Apel Oddziału Przygotowania Wojskowego z okazji Dnia Podchorążego na placu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie