Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie

Uroczystość 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie odbyła się 8 lutego. Święto Szkoły rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez ks. dr Wojciecha Kotarskiego – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej i ks. Adama Kolbusza – wikariusza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

– Dzisiejszy dzień, to data, która jest najważniejsza w kalendarzu szkoły, a ta wyjątkowa uroczystość jest kolejnym etapem w tworzeniu jej tradycji i rytuałów – mówiła Henryka Mołodziejko – Dyrektor Szkoły do licznie zebranych na uroczystości gości – przedstawicieli Sybiraków, władz samorządowych, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli wzruszającą część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły.  Następnie złożone zostały kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców Netty zesłanych na Sybir.

Przed 25 laty Szkoła Podstawowa w Netcie była pierwszą szkołą w Polsce przyjmującą zaszczytne imię Sybiraków. Obchodzony jubileusz potwierdza trwałość podjętej przed laty inicjatywy kultywowania pamięci o dramatycznych losach setek tysięcy Polaków wywożonych na Syberię.

Powiat Augustowski podczas uroczystości reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który pogratulował społeczności szkolnej dotychczasowych osiągnięć i poinformował, iż złożył wniosek do Zarządu Powiatu w Augustowie w sprawie przyznania Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie Medalu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, w dowód uznania za godne kultywowanie idei pamięci narodowej oraz wieloletnie kształtowanie patriotyczne młodego pokolenia.

Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie
Rusza akcja identyfikacji producentów

Informujemy, że ruszyła wojewódzka akcja identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego.

Jeśli jesteś aktywnym:

– rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta,

– producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców,

– wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność,

koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stronie:

producenci.wrotapodlasia.pl

Korzyści:

– udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie opłacalności produkcji (np. promocja w Internecie, broszurach, imprezach sprzedażowych),

– uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach,

– wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.

Więcej informacji i pomoc w uzupełnieniu ankiety uzyskasz w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego (w Urzędzie Marszałkowskim) ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok; tel. 85-6654826, produkty@wrotapodlasia.pl
Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają gminy do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Szczegóły w załączniku poniżej.
Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

29 stycznia odbyło się oficjalne przekazanie do użytku nowego samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance.

Placówka ta została uruchomiona 1 grudnia 2016 r. i jest prowadzona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta. Dysponuje 25 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy uczestnicy korzystają z dowozu do miejsca zajęć, ponieważ nie ma innej możliwości dojazdu do ośrodka.

Nowy środek transportu, 9-osobowy mikrobus, został dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Cena zakupu wyniosła 130.000 zł, z czego 80.000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, 10.000 zł – z budżetu Powiatu Augustowskiego, 6.000 zł – z budżetu Gminy Lipsk, zaś pozostałe środki pochodziły z wpłat osób prywatnych oraz wkładu własnego Stowarzyszenia.

– Nowy samochód zastąpi wykorzystywane dotychczas, wysłużone i często psujące się auto, zwiększając bezpieczeństwo i komfort przewożonych osób. W imieniu własnym i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy bardzo dziękuję osobom i instytucjom, które wsparły ten zakup – mówi Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych.

Poświęcenia nowego samochodu dokonał Ksiądz Kanonik Waldemar Sawicki – Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia Medalu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Krzysztofowi Anuszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie w latach 1998-2001. Medal, w dowód uznania za wkład wniesiony w rozwój samorządności oraz wieloletnią działalność na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Augustowskim, wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie: Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński.

W uroczystości udział wzięli także: Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, przedstawiciele władz Lipska na czele z Burmistrzem Lechem Łępickim oraz Tadeuszem Krysiukiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej, Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska, Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu, Zdzisław Wasilewski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance i ich rodziny.

Uroczystość przekazania samochodu została uświetniona częścią artystyczną, w której wystąpił Grzegorz Sobczak z Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie oraz zespół uczestników ŚDS w Kuriance. W programie zaprezentowane zostały kolędy, pieśni patriotyczne i ludowe.

Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

Fot. K. Batus
Powiat Augustowski zwycięzcą Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów

Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców, przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Uczestniczą w nim bezpłatnie wszystkie samorządy, które oceniane są przez niezależnych ekspertów pod kątem 58 zróżnicowanych kryteriów, ujętych w 10 grupach tematycznych. Uwzględniane były m.in. realizowane w 2018 r. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, stosowane rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz realizowane działania w zakresie edukacji, sportu i kultury.

– Jak mawiają sportowcy – trudno jest zdobyć mistrzostwo, a jeszcze trudniej je obronić. Tym bardziej cieszy to, że działania realizowane przez nasz Powiat zostały tak wysoko ocenione i że już trzeci rok z rzędu Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce o wielkości do 60 tys. mieszkańców – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Dziękuję wszystkim, którzy przez cały rok ciężko pracowali na rzecz naszej społeczności, dodaje.

Powiat Augustowski, jako lider Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców otrzymał prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.
Ferie to czas wolny … od nudy!

Wraz z Łukaszem Faszczą – pracownikiem Muzeum Ziemi Augustowskiej zapraszamy 22 – 24 stycznia 2019 r., od godz. 10.00 do 12.15, na trzy spotkania w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Chcemy poprowadzić Was tropami I wojny światowej – konfliktu, który przeobraził Europę, przywrócił niepodległą Polskę, miał krwawy przebieg w naszym regionie, co dokumentują liczne cmentarze z wielkiej wojny narodów. Po jej zakończeniu mieszkańcy naszej ziemi długo jeszcze nie mogli być pewni przynależności do odrodzonej Polski, o czym będziecie mogli dowiedzieć się dzięki wystawie „Pierwsze dni wolności”.

Przyjdź, zabierz koleżanki i kolegów – czekamy na chętnych ze wszystkich szkół. Szczegóły na plakacie.

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

Ferie z historią
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:

– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje – mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
– domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,

2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku. Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,

Wrocław – 9 lutego,

Kraków – 16 lutego,

Poznań – 16 lutego,

Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W niedzielę, 20 stycznia, obchodziliśmy 156. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Augustowie, Katarzyna Beata Sturgulewska – Zastępca Wójta Gminy Nowinka oraz pododdział Polskiej Organizacji Wojskowej na czele z ppłk. Piotrem Augustynowiczem. Urząd Miejski reprezentowali: Filip Chodkiewicz – Zastępca Burmistrza Augustowa oraz Michał Kotarski.

Zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem marszałka, a także pod tablicą kpt. Stanisława Orechwy przy budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Kolejną częścią obchodów był VI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych POW na trasie Augustów – Uroczysko „Powstańce”. Tam po oddaniu honorów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych uczestnicy rozgrzali się przy ognisku i obozowym bigosie. Podsumowaniem dnia była żołnierska wieczornica.

Red.

156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
AUGUSTÓW JAKO PIERWSZY PRZYSTĄPI DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W pierwszy poniedziałek lutego (04.02) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach rozpocznie tegoroczną kwalifikację wojskową.
Na administrowanym przez WKU terenie pierwsi przystąpią do niej mieszkańcy Augustowa, a następnie, od 13 lutego osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Augustowskiego. Wzorem lat ubiegłych kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hożej 2 b. Zakończy się 22.02.2019 roku.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Każda osoba, która stawi się do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie określające wspomnianą zdolność, założona jej zostanie ewidencja wojskowa oraz wydana książeczka wojskowa.

W 2019 roku do kwalifikacji wojskowej muszą się stawić:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia „B”) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia „B”) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust.4i4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu rady ministrów;
  5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Udając się na kwalifikację wojskową należy zabrać:
1)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2)    posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
3)    aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
4)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.
Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w wezwaniach, które otrzymają osoby obowiązane do stawiennictwa.

Kilkugodzinny udział w kwalifikacji wojskowej podzielony będzie na etapy:
1)    pierwszy – potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu;
2)    drugi – tworzenie ewidencji wojskowej – na podstawie dokumentów i rozmowy;
3)    trzeci – udział w badaniach lekarskich, których wynikiem będzie wydanie przez  powiatową komisję lekarską orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A, B C, D);
4)  czwarty – indywidualna rozmowa z przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień i wydanie książeczki wojskowej.

W sytuacji, gdy osoba do tego zobowiązana, bez uzasadnionej przyczyny, nie stawi się do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Kolejnym miejscem prowadzenia kwalifikacji wojskowej będą Suwałki. Rozpocznie się ona kilka dni później, tj. 7 lutego 2019 roku, w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego (ul. Szpitalna 60). Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie internetowej WKU w Suwałkach w zakładce: POZOSTAŁE/KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019.

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać dzwoniąc do WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357).

Tekst: WKU w Suwałkach