Najważniejsze informacje o koronawirusie

Informacje o koronawirusie

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie wysoką gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem:

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie
   tel. 87 643 32 80 (do godz. 15.00), 609 572 678 lub 517 872 822 (całodobowo)
   e-mail: psse_augustow@epoczta.pl
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Augustowie – tel. 87 644 42 50 (lekarz), 87 644 43 48 (pielęgniarka)
 • Zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do specjalnie przygotowanej izby przyjęć, która mieści się przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Augustowie, przy ul. Szpitalnej 12, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.

Jeżeli wróciłeś z zagranicy:

 • Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie – zgłoś się telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie
 • Zasady kwarantanny opisane są w załączonym poniżej dokumencie: „Zasady kwarantanny

Jeśli byłeś przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny za granicą w krajach, w których wiele osób choruje, ale nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów,

 • Przez 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
  • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to pozostań w domu i bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie.

Jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem

 • Zadzwoń na całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Jak zapobiegać zakażeniu – informacje zamieszczone są w załączonym poniżej dokumencie „Jak zapobiegać„.

(*Uwaga - załączniki otwierają się w nowym oknie)75. rocznica Obławy Augustowskiej

Przed nami 75. rocznica Obławy Augustowskiej, największej sowieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej.

Zapraszamy w niedzielę, 12 lipca, w Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, do wspólnego wyrażenia pamięci o zamordowanych i poległych.  O godz. 9.00  w Sztabinie po mszy świętej odbędzie się odsłonięcie tablicy poświęconej Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Następnie, tego samego dnia w Augustowie, o godz. 17.45 pod Domem Turka oraz tablicą pamięci przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego złożone zostaną kwiaty i odprawiona zostanie msza święta.

Ponadto, 19 lipca w Gibach, jak co roku na Wzgórzu Krzyży odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary Obławy Augustowskiej.

W załączeniu szczegółowe informacje na temat obchodów.

Szczegółowe informacje na temat obchodów 75. rocznica Obławy Augustowskiej w Augustowie Szczegółowe informacje na temat obchodów 75. rocznica Obławy Augustowskiej w Gibach Szczegółowe informacje na temat obchodów 75. rocznica Obławy Augustowskiej w Sztabinie
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
Puchar Gmin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Pucharze Gmin, czyli akcji, mającej na celu zwiększenie frekwencji w niedzielnych wyborach!

Każda z 10 gmin z naszego regionu, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzyma dotację z budżetu województwa w kwocie 50 tys. zł na remont i wyposażenie świetlic zlokalizowanych właśnie w tych gminach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu (regulamin w załączeniu), a przede wszystkim do wzięcia udziału w wyborach i tym samym zwiększeniu szansy gminy na zdobycie 50 tys. zł!
Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Augustowie

We wtorek, 7 lipca, Andrzej Duda – Prezydent RP na Rynku Zygmunta Augusta spotkał się z mieszkańcami powiatu augustowskiego.

Podczas swojej wizyty w Augustowie Prezydent złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą Polaków katowanych i zamordowanych przez NKWD i UB, która wmurowana jest w fasadę „Domu Turka”.

Red.

Prezydent Andrzej Duda oddaje cześć Polakom zamordowanym przez NKWD i UB pod „Domem Turka” w Augustowie
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Koleżanki
Ireny Ostapowicz
wieloletniej pracownicy Urzędu Rejonowego i Starostwa Powiatowego w Augustowie. 

Córce, Synowi oraz Rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Łączymy się z Wami w bólu po stracie Drogiej Wam Osoby.

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie
Wizyta Premiera w Augustowie

Szef rządu, Mateusz Morawiecki od kilku dni odwiedza polskie miasta. W czwartek, 2 lipca, na Rynku Zygmunta Augusta spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami powiatu augustowskiego.

Podczas spotkania w Augustowie Premier przekazał przedstawicielom władz powiatowych i gminnych promesy z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego inicjatorem jest prezydent Andrzej Duda. Pieniądze te samorządy będą mogły wykorzystać np. na remonty dróg, czy niezbędne inwestycje.

Premier w swoim wystąpieniu przypomniał genezę powstania Kanału Augustowskiego i zwrócił uwagę na jego rolę w zachowaniu suwerenności Polski. Podkreślił, że ta dbałość o niezależność i siłę naszej gospodarki jest również dzisiaj wyrazem patriotyzmu.

Spotkanie było doskonałą okazją do przekazania samorządowcom z powiatu augustowskiego promes na łączną kwotę ponad 11,5 mln zł. Najwyższe dofinansowanie otrzyma Miasto Augustów – ponad 6 mln zł. W ramach tego funduszu do Powiatu Augustowskiego trafi ok. 2,2 mln zł. Gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin otrzymają po 500 tys. zł.

– Zarówno powiat, jak i wszystkie gminy otrzymają wsparcie ze strony rządu polskiego na inwestycje, po to, aby jak najszybciej wyjść z tej trudnej sytuacji, która nastąpiła w wyniku pandemii koronawirusa – powiedział premier. – Dziękuję, że dbacie o polskość, o naszą kulturę i tradycje. Właśnie taka powinna być Polska! Na tym fundamencie budujemy przyszłość dla kolejnych pokoleń, dodał.

W imieniu mieszkańców i władz samorządowych powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podziękował za wsparcie z budżetu państwa, które pomoże zrealizować inwestycje ważne i potrzebne dla naszych społeczności.
Na zakończenie spotkania Premier zachęcił wszystkich do odwiedzenia pięknej Ziemi Augustowskiej.

Wizyta Premiera Morawieckiego w Augustowie w dn. 2 lipca 2020 r.Wizyta Premiera Morawieckiego w Augustowie w dn. 2 lipca 2020 r. Wizyta Premiera Morawieckiego w Augustowie w dn. 2 lipca 2020 r. Wizyta Premiera Morawieckiego w Augustowie w dn. 2 lipca 2020 r.
Zajęcia taktyczne 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana oraz Batalionowa Grupa Bojowa, która na co dzień stacjonuje w Bemowie Piskim, a także wydzielone siły i środki z 16. Dywizji Zmechanizowanej w dniach 21 – 23 czerwca brały udział w ćwiczeniach BULL RUN 12.

Zajęcia odbywały się poza terenem obiektów poligonowych, między innymi w okolicach takich miejscowości jak Orzysz, Bemowo Piskie, Ełk, czy Augustów. Rozpoczęły się od alarmowego opuszczenia miejsca stałej dyslokacji pododdziałów, które na sygnał wykonały marsz do wyznaczonych rejonów po drogach publicznych.

Jeden z najważniejszych etapów ćwiczenia taktycznego Bull Run 12 obserwował Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej. Pododdziały biorące udział w ćwiczeniu pokonały przeszkodę wodną po mostach BLG-67. W Jagłowie szef MON przekazał żołnierzom 15 GBZ samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad.

Zajęcia miały na celu współdziałanie, zapoznanie się z ukształtowaniem terenu oraz charakterystyką dróg, a także doskonaleniem przemieszczenia zarówno wojsk polskich jak i sojuszniczych do wyznaczonych rejonów. Kierownikiem ćwiczenia był płk Bogdan Rycerski – Dowódca 15 GBZ. Całość działania elementów dywizyjnych koordynował gen. dyw. Krzysztof Radomski – Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej wraz z obsadą Mobilnej Grupy Dowodzenia.

Działania pododdziałów NATO i 15. GBZ zostały wcześniej uzgodnione z władzami administracji publicznej. Wnioski z zajęć posłużą doskonaleniu procedur współdziałania między wojskami a terenowymi organami administracji publicznej.

W podziękowaniu za współpracę, zaangażowanie oraz pomoc w ćwiczeniach BULL RUN 12 delegacja żołnierzy na czele z kpt. Velą, przekazała Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu pamiątkowy grawerton.
Spotkanie z Premierem w Augustowie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami oraz mieszkańcami Powiatu Augustowskiego, które odbędzie się 2 lipca br. (czwartek) godz. 19.00 na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie.