Powiat Augustowski – Dobry Polski Samorząd

Powiat Augustowski zajął 1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów 2019, w kategorii do 60 tys. mieszkańców i otrzymał honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2019.

Organizatorem Rankingu jest Związek Powiatów Polskich. Uczestniczą w nim wszystkie powiaty z całego kraju. Udział w Rankingu jest bezpłatny.

Oceniając jednostki samorządu terytorialnego, eksperci Związku Powiatów Polskich wybierają najlepsze i najbardziej rozwojowe samorządy w kraju. W tym roku brano pod uwagę 63 zróżnicowane kryteria, ujęte w 10 grupach tematycznych. Uwzględniane były m.in. realizowane w 2019 r. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, stosowane rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz prowadzone działania w zakresie edukacji, sportu i kultury.

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa przez cały rok. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań w 2019 r.

– Jest to wielki zaszczyt i powód do dumy, że Powiat Augustowski już po raz czwarty z rzędu został zwycięzcą Rankingu Powiatów. Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań naszego powiatu – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

We wtorek, 22 stycznia, złożeniem kwiatów pod tablicą poświęconą kpt. Stanisławowi Orechwie – dowódcy kompanii kosynierów w Powstaniu Styczniowym, umieszczoną na budynku Starostwa Powiatowego, rozpoczęto obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie odbył się apel poranny pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeprowadzony przez pododdział Polskiej Organizacji Wojskowej na czele z ppłk. POW Piotrem Augustynowiczem. Zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Marszałka. Wartę przy tablicy i pomniku pełnili żołnierze 12. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Suwałkach.

W uroczystościach udział wzięli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Augustowie. Uczestniczyła także delegacja Miasta Augustów, na czele z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem, Gminy Nowinka – pod przewodnictwem wójta Teresy Strękowskiej, a także młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z dyrektorem szkoły – Anną Sus-Cilulko i Zespołu Szkół Technicznych z dyrektorem Maciejem Oleksym oraz mieszkańcy Augustowa.  

Kolejnym punktem uroczystości było zapalenie zniczy na grobach Powstańców 1863 r.

W dalszej części obchodów 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, organizowanych przez Stowarzyszenie POW zaplanowano wieczornicę żołnierską w ZST, zawody strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” (współorganizowane ze stowarzyszeniem „Augustowscy Strzelcy”) oraz VII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego
Dotacja na promocję Ziemi Augustowskiej

Logo projektu

We wtorek, 14 stycznia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Stanisława Derehajło – Wicemarszałka i Wiesławę Burnos – Członka Zarządu, podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, przy kontrasygnacie Mirosława Krakowskiego – Skarbnika Powiatu.

Celem projektu jest promocja Ziemi Augustowskiej jako obszaru zależnego od rybactwa. W ramach operacji opracowany i wydany zostanie album, w którym zaprezentowane zostaną szlaki turystyczne – wodne, rowerowe, piesze i konne. Ponadto powstanie także przewodnik questowy, dzięki któremu turyści, rozwiązując zagadki podczas gry terenowej, poznają piękne i ciekawe szlaki Augustowszczyzny. Po wydaniu materiałów zorganizowane zostaną dwa spotkania promujące Ziemię Augustowską oraz zawody wędkarskie.

Z uwagi na położenie geograficzne, rybactwo ma istotne znaczenie dla naszej lokalnej społeczności. Wypromowanie tego obszaru jako zależnego od rybactwa przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionu, jednocześnie pozwalając zachować unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 r. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”). Zgodnie z umową o dofinansowanie, całkowity koszt operacji szacowany jest na  49 511,75 zł, z czego dofinansowanie zaplanowano na poziomie 74% kosztów kwalifikowalnych, tj. 36 638,00 zł, pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Podpisanie umowy na realizację proj. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej” Podpisanie umowy na realizację proj. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Informacja o zajęciach sportowo – rekreacyjnych, organizowanych uczniom podczas ferii 2020r

Informacja o zajęciach sportowo – rekreacyjnych, organizowanych uczniom podczas ferii 2020r
Opłatkowe spotkanie AK-owców i Sybiraków

W poniedziałek, 6 stycznia,  AK-owcy z Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Augustowie i Sybiracy z augustowskiego Koła Związku Sybiraków oraz zaproszeni goście spotkali się w licznym gronie, by podzielić się opłatkiem i złożyć noworoczne życzenia.

Uroczystość rozpoczęła się w Bazylice Mniejszej NSJ mszą świętą w intencji poległych i zmarłych oraz o zdrowie żyjącym AK-owcom i Sybirakom, której przewodniczył ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii.

Ciąg dalszy miał miejsce w restauracji „Albatros”, gdzie oprócz Sybiraków i członków augustowskiego koła ŚZŻ AK przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Mirosław Karolczuk – Burmistrz Augustowa, Michał Kotarski – Radny Rady Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedstawiciele środowisk współpracujących z kombatantami: Henryka Mołodziejko, Barbara Koronkiewicz, Agnieszka Milanowska, Katarzyna Bernatowicz, Henryka Rzepecka, Anna Jakucewicz, Danuta Gregorowicz, Danuta Kaszlej.

W klimat świąteczny wprowadzili zebranych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta i II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, pięknie wykonanym koncertem kolęd i pastorałek.

Tradycyjne przełamanie się opłatkiem i noworoczne życzenia poprzedziła modlitwa, którą poprowadził ksiądz Władysław Podeszwik. Podzielił się on wzruszającymi refleksjami korespondującymi ze wspomnieniami o tych, którzy odeszli w ubiegłym roku na wieczną wartę. Nie zabrakło też akowsko-sybirackich wspomnień i rozmów.

Gospodarzami i organizatorami spotkania byli: Zbigniew Kaszlej – prezes augustowskiego koła ŚZŻ AK i Henryka Rzepecka  – wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru.

Opłatkowe spotkanie AK-owców i Sybiraków Opłatkowe spotkanie AK-owców i Sybiraków Opłatkowe spotkanie AK-owców i Sybiraków

Fot. AK Klub
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych online

Od 1 stycznia w całej Polsce można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć wniosek elektroniczny. Już pierwszego dnia – 1 stycznia 2020 r. – pierwsi Wnioskodawcy skorzystali z tej możliwości i złożyli elektroniczne wnioski w Systemie SOW, podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

Można skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy również do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Więcej informacji na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu drogą elektroniczną mogą złożyć osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany. W województwie podlaskim można zrobić to korzystając ze strony Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.

Aby złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu drogą elektroniczną:

1. Wejdź na stronę na Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia https://cu.wrotapodlasia.pl/
2. Wyszukaj usługę Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
3. Sprawdź jakie dokumenty są niezbędne w Twoim przypadku.
4. Wybierz urząd.
5. Wypełnij zgłoszenie dodając skany niezbędnych dokumentów.
6. Wyślij zgłoszenie podpisując profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z nowymi przepisami, od początku 2020 roku każdy, kto w ciągu 30 dni nie zawiadomi starosty o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce, może zapłacić karę w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych.
III Nocny Bieg Powstańca

W dniu 25 stycznia w Studzienicznej odbędzie się organizowany przez Stowarzyszenie Woda Las III Nocny Bieg Powstańca upamiętniający 157 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Impreza składa się z dwóch biegów:

  • krótkiego – na dystansie 1,86 km przeznaczonego dla osób starszych i młodzieży,
  • głównego – na dystansie około 12 km.

Zapisy trwają do 17 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. wydarzenia znajdują się na stronie: http://wodalas.pl/ .

Serdecznie zapraszamy !!!!

III Nocny Bieg Powstańca - plakat
Budżet Powiatu na 2020 rok

Podczas sesji Rady Powiatu, 30 grudnia, radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na przyszły rok.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 77,84 mln zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 68,18 mln zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7,94 mln zł.

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów będą:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 39,54 mln zł, które stanowią ponad 51% dochodów ogółem,

2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11,56 mln zł, który będzie wynosił blisko 15% dochodów ogółem,

3) dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości 3,19 mln zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w kwocie 1,43 mln zł.

Wydatki w 2020 r. zaplanowano w wysokości 76,59 mln zł.

– Zarząd Powiatu przedstawia optymalny projekt budżetu, zawierający inwestycje głównie na drogach powiatowych i w obszarze służby zdrowia, a więc w tych dziedzinach, gdzie są one najbardziej potrzebne – powiedział w swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Wydatki inwestycyjne na rok 2020 zaplanowane zostały w wysokości ponad 14 mln zł i będą one stanowiły blisko 19% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to kolejny, już szósty rok wysokiego, blisko 20-procentowego udziału inwestycji. Pragnę zaznaczyć, że wydajemy środki roztropnie i korzystamy ze wszystkich możliwych, dostępnych Powiatowi środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji – podkreślił starosta.

Główne kierunki przeznaczenia środków na wydatki bieżące będą podobne jak w latach ubiegłych, za wyjątkiem wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. W 2020 r. na sfinansowanie działań oświatowych przeznaczone zostaną środki w wysokości 31,46 mln zł, tj. ponad 50% wydatków bieżących budżetu ogółem. Ze względu na podwójny rocznik w klasach pierwszych, udział tych wydatków jest większy niż w 2019 r. o 5 punktów procentowych.

Znaczne środki będą także przeznaczane na opiekę społeczną, pieczę zastępczą i wspieranie rodzin. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości ponad 12 mln zł.

W projekcie budżetu na 2020 r. założono osiągnięcie nadwyżki budżetu w wysokości 1,25 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę części rat kredytów w kwocie 852 tys. zł oraz udzielenie pożyczek dla SP ZOZ i SP ZZOD na przejściowe finansowanie wydatków w ramach projektów dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020.

Na 2020 r. planowane jest zmniejszenie zadłużenia Powiatu Augustowskiego do poziomu 2 mln zł.

– Jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny. Dziękuje Panu Skarbnikowi za pracę nad budżetem, komisjom, za uważną analizę uchwały oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do opracowania tego dokumentu – powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński.

Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r. głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Red.