1

Starosta wręczył stypendia uczniom

W dniu 24 marca w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie zostały wręczone uczniom szkół średnich stypendia za wyniki w nauce i wyniki  sportowe, a także uczniom szkół branżowych kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, ufundowane przez samorząd Powiatu Augustowskiego.

W uroczystości wzięli udział stypendyści i ich rodzice, którym Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przekazał listy gratulacyjne.
Podstawą do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce i sukcesy sportowe, udzielanego na drugi okres roku szkolnego 2022/2023, były osiągnięcia uzyskane przez młodzież w pierwszym półroczu. Natomiast stypendia „branżowe” przyznawane są uczniom kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Stypendiami uhonorowano łącznie 31 uczniów – 18 za wyniki w nauce, 7 za osiągnięcia sportowe, a 6 przyznano uczniom szkół branżowych, w tym: ślusarz (3 uczniów), monter sieci i instalacji sanitarnych (2 uczniów) oraz tapicer (1 uczeń).

Do stypendium za wyniki w nauce zgłaszani są dwaj uczniowie każdej szkoły (zespołu szkół), wytypowani przez radę pedagogiczną, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższe średnie ocen. Ponadto stypendium za wyniki w nauce otrzymuje dziesięciu uczniów spośród uczniów wszystkich powiatowych szkół ponadpodstawowych z najwyższą średnią ocen, uzyskaną w klasyfikacji śródrocznej.

Natomiast stypendium sportowe otrzymało pięciu uczniów, będących członkami Kadry Narodowej – trzy osoby uprawiające narciarstwo wodne oraz dwie trenujące kajakarstwo klasyczne. Ponadto stypendia otrzymały dwie uczennice wytypowane przez rady pedagogiczne szkół, za zajęcie wysokich miejsc w zawodach sportowych rangi międzynarodowej, międzywojewódzkiej i wojewódzkiej. Stypendia wypłacane są jednorazowo w kwocie 1.240 zł.

Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia specjalnego podziękowania Starosty Augustowskiego uczniowi Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie, który poprzez zapewnienie oprawy muzycznej, aktywnie włączył się w organizację obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i uroczystej zbiórki Oddziałów Przygotowania Wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie z okazji 105. rocznicy śmierci płk. Bolesława Mościckiego – patrona 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Starosta Jarosław Szlaszyński wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożenną Kondracką wręczają list gratulacyjny podczas uroczystości wręczenia stypendiów w Sali teatralnej I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
Starosta Jarosław Szlaszyński wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożenną Kondracką wręczają list gratulacyjny podczas uroczystości wręczenia stypendiów w Sali teatralnej I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
Koncert Wielkopostny – zaproszenie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Koncert Wielkopostny „Stabat Mater”, który odbędzie się 28 marca 2023 roku o godz. 18.30 w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

Szczegóły na plakacie

Plakat-zaproszenie na Koncert Wielkopostny Stabat Mater we wtorek 28.03.2023 roku o godzinie 18.30 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie w wykonaniu Izabeli Kopeć – mezzosopran, Warszawa String Ensemble; Organizator: Starostwo Powiatowe w Augustowie, Patronat: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński; wstęp wolny
Podlaskie lokalnie – Konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych

Jesteś osobą ambitną i lubisz działać społecznie? Mieszkasz w województwie podlaskim? W takim razie mamy znakomitą wiadomość!  Już wkrótce rozpocznie się nabór na mikrodotacje, dzięki któremu zrealizujesz swoją inicjatywę! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 120 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie „Podlaskie Lokalnie„. Nabór na pierwszy konkurs w 2023 r. trwa do 12 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. W bieżącym roku operatorzy planują zorganizowanie trzech konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie 371 000 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach strony internetowej projektu.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku, żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.
Ogłoszenie o planowanych robotach na drogach powiatowych w Augustowie

Uprzejmie informujemy, że Powiat Augustowski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, planuje przeprowadzić w 2023 r. na ulicach w centrum Augustowa szeroko zakrojone inwestycje.

  • Kopernika – dobiega końca przebudowa tej ulicy, trwają ostatnie prace, m.in. odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników na skrzyżowaniu z Rynkiem Zygmunta Augusta. Utrudnienia na tej ulicy mogą potrwać jeszcze maksymalnie do końca marca.
  • Mostowa – rozpoczęta została wymiana kostki brukowej chodnikowej na płyty granitowe na chodnikach wzdłuż tej ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do ul. Młyńskiej, wraz ze skrzyżowaniem ul. Mostowej z ul. 3 Maja. Prace w zależności od warunków pogodowych oraz terminu wykonania robót związanych z infrastrukturą ciepłowniczą, prowadzonych przez MPEC, powinny zostać zakończone do końca kwietnia.
  • Młyńska – kontynuowana jest przebudowa tej ulicy, na odcinku od ul. Mostowej w kierunku ul. 29 Listopada, która będzie obejmowała również wymianę nawierzchni jezdni i chodników ul. Hożej na odcinku od ul.3 Maja do ul. Młyńskiej. Większych utrudnień należy spodziewać się w czasie realizacji ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej, o czym Wykonawca będzie informował mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest do rozpoczęcia sezonu turystycznego, natomiast po okresie wakacyjnym planuje się wykonanie modernizacji dalszego odcinka tej ulicy, tj. od ul. Mostowej do ul. Wierzbnej.
  • Ks. Ściegiennego, ul. Ks. Skorupki, ul. Kościelna – trwają już pierwsze prace związane z zaplanowaną na ten rok gruntowną przebudową całych ulic Ks. Ściegiennego i Ks. Skorupki oraz ul. Kościelnej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ks. Skorupki, wraz ze skrzyżowaniami. Prace przeprowadzone będą etapami, tak aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, przedsiębiorców i kierowców oraz by ograniczyć występujące utrudnienia w okresie wakacyjnym. Zakończenie wszystkich robót na tych ulicach planowane jest na październik/listopad.

Mieszkańcom poszczególnych ulic oraz kierowcom pojazdów zaopatrzenia w miarę możliwości zostanie zapewniony dojazd, jednak tak szeroki zakres prac drogowych w centrum miasta sprawia, że utrudnienia będą nieuniknione. Dlatego wszyscy użytkownicy przebudowywanych ulic są proszeni o wyrozumiałość i stosowanie się do tymczasowych oznaczeń. Wskazane jest również w miarę możliwości unikanie przejazdów ulicami, na których prowadzone będą prace oraz parkowanie pojazdów na sąsiednich ulicach. W najbliższym okresie szczególnie utrudniony będzie dojazd do lokalizacji położonych przy ul. Ks. Ściegiennego oraz ul. Ks. Skorupki, a w dalszej kolejności ul. Kościelnej.

Gestorzy wszelkich sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej lub planowanej do umieszczenia w wyżej wymienionych odcinkach ulic powinni wziąć pod uwagę, że wykonanie jakichkolwiek remontów lub modernizacji urządzeń będzie możliwe wyłącznie przed lub podczas trwania prac drogowych, zawsze po uzgodnieniu z zarządcą ulicy oraz wykonawcą robót.
Powiatowy Konkurs Młodego Aktora już po raz dwudziesty pierwszy!

Tegoroczny, już dwudziesty pierwszy, Powiatowy Konkurs Młodego Aktora odbył się 20 marca 2023 r. w I LO w Augustowie. Od początku istnienia impreza objęta jest honorowym patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego.

Uczestników w dwóch kategoriach wiekowych oceniali miłośnicy i znawcy teatru, wśród nich osoby towarzyszące konkursowi od wielu lat, niektóre nawet od pierwszej edycji: Ewa Chodacz, Anna Grochowska, Jan Saczko oraz Bartosz Świerkowski.

Do konkursu zgłosiło się dziewiętnastu uczestników, którzy przedstawili przygotowane wcześniej teksty lub piosenki aktorskie oraz mieli szansę sprawdzić się w improwizacjach teatralnych i grze zespołowej – fragmentach dramatów z różnych epok.

W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy konkursu mieli okazję obejrzeć nagranie spektaklu na podstawie tekstu Sławomira Mrożka „Męczeństwo Piotra O’heya” – efekt działania teatru z I LO w czasie pandemii. Każdy z aktorów po próbach online nagrywał swoje kwestie w domu, a montażysta we współpracy z reżyserem łączył je w całość, dostępną dla widza za pośrednictwem ekranu.

A oto wyniki Konkursu Młodego Aktora:

Kategoria szkół podstawowych:

I miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, II miejsce i nagroda publiczności – uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie, III miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Białobrzegach.

Kategoria szkół ponadpodstawowych:

I miejsce oraz nagroda specjalna – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, II miejsce – uczennica I LO w Augustowie oraz uczennica II LO w Augustowie, III miejsce – uczeń i uczennica I LO w Augustowie, wyróżnienia – uczennice I LO w Augustowie oraz uczennica II LO w Augustowie.

Opiekunami artystycznymi licealistów byli p. Bożena Bendig (I LO) oraz p. Tomasz Choroszewski (II LO).

Nagrody ufundowali: Starosta Powiatu Augustowskiego p. Jarosław Szlaszyński, p. Bartek Świerkowski, reprezentujący klub filmowy „Kinochłon”, Dyrektor I LO p. Anna Sus-Cilulko oraz p. Ewa Chodacz.

Niezmiennie jak od ponad dwudziestu lat przy organizacji spotkania artystów sceny współpracowały ze sobą panie Bożena Bendig i Elżbieta Klekotko. Młodych aktorów od strony scenografii, konferansjerki oraz światła i dźwięku wspierali członkowie teatru Res Humanae.

Niewątpliwie konkurs dowiódł, że teatr jednoczy ludzi i może być źródłem wzruszeń i radości. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy aktywności w dziedzinie kultury. Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów!
Imieniny Pierwszego Marszałka Polski

19 marca o godz. 9.00 pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie przy skrzyżowaniu ul. Hożej z Młyńską odbyły się uroczystości związane z imieninami Pierwszego Marszałka Polski. Ich organizatorem była Polska Organizacja Wojskowa przy współpracy z Instytutem Pileckiego w Augustowie.

Płk POW Piotr Augustynowicz przywitał zebranych, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Odśpiewano pieśń „Marsz Pierwszej Brygady”. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do siedziby Instytutu Pileckiego, gdzie odbył się cykl wykładów historycznych. Zebrani mieli również okazję obejrzeć pamiątki po Józefie Piłsudskim, jak i uczestniczyć w oprowadzeniu kuratorskim po zbiorach Domu Pamięci Obławy Augustowskiej.

Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W obchodach uczestniczyły również delegacje: Urzędu Miejskiego w Augustowie, środowisk patriotycznych, szkół, a także mieszkańcy i żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej oraz młodzież z Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Red.
Obchody Dnia Sołtysa w Augustowie

W sobotę, 11 marca, w Augustowie odbyło się spotkanie z okazji obchodów Dnia Sołtysa. Wzięli w nim udział: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, sołtysi z powiatu augustowskiego, wójtowie gmin: Augustów, Nowinka, Sztabin, Bargłów Kościelny oraz burmistrz Lipska. Uczestniczył również Maciej Borzyszkowski – Prezes WFOŚiGW w Białymstoku. Powiat Augustowski reprezentował Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Poniżej życzenia z okazji Dnia Sołtysa dla uczestników i organizatorów obchodów Dnia Sołtysa od Marszałek Sejmu RP – Elżbiety Witek.
Uczczono pamięć śp. Bohdana Krotkiewskiego

9 marca 2023 r., w 101 rocznicę śmierci, uczczono pamięć śp. Bohdana Krotkiewskiego – Ułana 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, który po zakończeniu służby został policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. Zginął 9 marca 1922 r. na służbie, w okolicach Sopoćkiń. Na jego grobie znajdującym się na augustowskim cmentarzu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Prezes Zarządu Augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz mł. insp. Tomasz Kuprewicz – Komendant Powiatowy Policji w Augustowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Od dnia dzisiejszego Komenda Powiatowa Policji w Augustowie obejmie grób szczególną opieką.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie śp. Bohdana Krotkiewskiego – od lewej: Naczelnik Z. Kaszlej, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. T. Kuprewicz, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie śp. Bohdana Krotkiewskiego – od lewej: Naczelnik Z. Kaszlej, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. T. Kuprewicz, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź

Grób śp. Bohdana Krotkiewskiego
Grób śp. Bohdana Krotkiewskiego
Po raz jedenasty pobiegli Tropem Wilczym

5 marca w Augustowie miały miejsce obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a jednocześnie XI edycja Biegu Tropem Wilczym – Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości rozpoczęły się pod Domem Turka, miejscem kaźni żołnierzy antykomunistycznego podziemia, gdzie Ks. Dziekan Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie poprowadził modlitwę za Żołnierzy Wyklętych. Złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. W Bazylice Mniejszej NSJ odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Obecne były poczty sztandarowe augustowskich szkół i instytucji, przybyły władze samorządowe. Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Dalsza część obchodów miała miejsce na ul. Portowej, pod pomnikiem Żołnierzy Polski Podziemnej poległych na Kresach Rzeczpospolitej, gdzie złożone zostały kwiaty,a z białoczerwonych zniczy utworzony został znak Polski Podziemnej. Kulminacja obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych miała miejsce na bulwarach nad jeziorem Necko, gdzie odbyła się XI edycja Biegu Tropem Wilczym, który przeprowadzony został na dwóch dystansach: 1963 m i 10000 m. Odśpiewany został hymn państwowy, odczytano list od Andrzeja Dudy – Prezydenta RP. Bardzo ciekawe były wydarzenia towarzyszące biegowi przygotowane przez wolontariuszy Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie. Zorganizowano m.in. zabawy dla dzieci, czy quizy historyczne dla dorosłych. Dużą atrakcją było partyzanckie ognisko przygotowane przez leśników z Nadleśnictwa Augustów połączone ze śpiewaniem wojskowych i partyzanckich piosenek. Żołnierską grochówkę dla uczestników uroczystości przygotował 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny.

Od lewej: Starosta J. Szlaszyński, Prezes AK Klub Danuta Kaszlej, Z. Kaszlej oraz Wicestarosta Dariusz Szkiłądź składają kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Polski Podziemnej poległych na Kresach Rzeczpospolitej podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Augustowie.
Od lewej: Starosta J. Szlaszyński, Prezes AK Klub Danuta Kaszlej, Z. Kaszlej oraz Wicestarosta Dariusz Szkiłądź składają kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Polski Podziemnej poległych na Kresach Rzeczpospolitej podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Augustowie.