Najważniejsze informacje o koronawirusie

Informacje o koronawirusie

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie wysoką gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem:

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie
   tel. 87 643 32 80 (do godz. 15.00), 609 572 678 lub 517 872 822 (całodobowo)
   e-mail: psse_augustow@epoczta.pl
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Augustowie – tel. 87 644 42 50 (lekarz), 87 644 43 48 (pielęgniarka)
 • Zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do specjalnie przygotowanej izby przyjęć, która mieści się przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Augustowie, przy ul. Szpitalnej 12, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.

Jeżeli wróciłeś z zagranicy:

 • Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie – zgłoś się telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie
 • Zasady kwarantanny opisane są w załączonym poniżej dokumencie: „Zasady kwarantanny”

Jeśli byłeś przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny za granicą w krajach, w których wiele osób choruje, ale nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów,

 • Przez 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
  • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to pozostań w domu i bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie.

Jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem

 • Zadzwoń na całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Jak zapobiegać zakażeniu – informacje zamieszczone są w załączonym poniżej dokumencie „Jak zapobiegać”.

(* Uwaga - załączniki otwierają się w nowym oknie)Nowy znak pamięci w Sokółce

22 września w Sokółce odsłonięty został pomnik upamiętniający ofiary Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą przed kościołem św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, której przewodniczył bp Leszek Sławoj Głódź. W uroczystościach uczestniczyły władze państwowe i samorządowe, duchowieństwo, służby mundurowe oraz mieszkańcy Sokółki. Powiat Augustowski podczas uroczystości reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego, jednocześnie Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy przemaszerowali do miejsca odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom Obławy Augustowskiej, gdzie odczytany został Apel Poległych i oddano salwę honorową. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Inicjatorem budowy jest Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. Pomniki – takie same jak ten w Sokółce, w 2018 i 2019 r. – również przy drogowych rondach – odsłonięto także w Suwałkach i Augustowie. Pomnik przedstawia dwie dłonie skrępowane drutem kolczastym, z których wyłania się symbol Polski Walczącej. Autorką koncepcji jest Aleksandra Cwilewicz.

Red

Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. w Sokółce, od lewej: Burmistrz Lipska-Lech Łępicki, Zbigniew Kaszlej, Jarosław Szlaszyński oraz Dariusz Jan Szkiłądź.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. w Sokółce
Muzeum Krechowieckie będzie ponownie otwarte

Symbolicznie, w rocznicę śmierci gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, zainaugurowane zostały prace zmierzające do rozpoczęcia funkcjonowania po kilkuletniej przerwie Muzeum 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie.

12 września 2020 r. zespół w składzie: Jarosław Szlaszyński, Zbigniew Kaszlej, Paweł Furmanik i Celina Sieńkowska dokonał inwentaryzacji zbiorów. Kolejnym etapem, będzie remont pomieszczenia muzeum oraz konserwacja zbiorów.

Ponowne rozpoczęcie pracy placówki odbędzie się 25 lipca 2021 r. podczas święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich obchodzonego w 100. rocznicę stacjonowania pułku w Augustowie.

Wszystkie osoby, posiadające pamiątki bądź dokumenty dotyczące 1 PUK prosimy o kontakt z księdzem proboszczem Jerzym Owsianką.
Nowe chodniki przy drogach powiatowych

W dniu 17 września odebrany został chodnik w ciągu ul. Wypusty w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 2563B – ulicy Wypusty w Augustowie.”
Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 385 tys. zł i sfinansowany został po połowie z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Miasto Augustów.

W ramach przedsięwzięcia został wybudowany jednostronny chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Słowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa takimi jak: oznakowanie ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych (żółte płytki z wypustkami przy przejściach dla pieszych), barierki, oznakowanie pionowe i poziome. Prace wykonała firma Wykonawstwo Robót Ziemno-Budowlanych Jarosław Barszczewski.

Ponadto rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów w m. Janówka dł. odcinka 300 mb.”

Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 121 tys. zł i zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Augustów. Wykonawcą zadania jest firma DAN-BUD Daniel Barszczewski.

Red.

Odcinek drogi powiatowej Nr 2540B Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów w miejscowości Janówka, przy którym powstanie nowy chodnik.
Odcinek drogi powiatowej Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów.

Nowo wybudowany chodnik przy ul. Wypusty w Augustowie - fot. 1
Chodnik przy ul. Wypusty w Augustowie – fot. 1.

Nowo wybudowany chodnik przy ul. Wypusty w Augustowie - fot. 2
Chodnik przy ul. Wypusty w Augustowie – fot. 2.
Ważne obchody na Augustowszczyźnie

17 września miały miejsce obchody 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka.

Uroczystości rozpoczęły się na augustowskim cmentarzu, gdzie przy kwaterze Obrońców Ojczyzny oddano hołd żołnierzom walczącym z nawałą bolszewicką 1920 r. oraz żołnierzom Wojska Polskiego walczącym od 1 września 1939 r. z II Rzeszą i od 17 września 1939 r. z ZSRR. Wprowadzenia historycznego dokonał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, natomiast jak wyglądały wrześniowe dni 1939 r. na Augustowszczyźnie zaprezentowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Modlitwę za Obrońców Ojczyzny z lat 1919-1920 i ofiary II wojny światowej odprawił ksiądz Daniel Kowalski. Na grobach oraz przy pomnikach poległych i zamordowanych w wojnie 1919 – 1920, a także w II wojnie światowej złożono kwiaty i zapalono znicze.

Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w Białobrzegach przy pomniku żołnierzy Wojska Polskiego. Zebranych powitał Bartosz Cichy – Sołtys wsi Białobrzegi. Opowieść o sowieckiej zbrodni na żołnierzach Wojska Polskiego dokonanej 23 września 1939 r. przedstawił Starosta Jarosław Szlaszyński. Postać Izydora Bronakowskiego, twórcy pomnika i kustosza pamięci tego miejsca zaprezentowali Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej oraz Tomasz Choroszewski – Wicedyrektor II LO wraz z absolwentką tej szkoły. Pod pomnik żołnierzy WP przybyli Sybiracy, Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Augustów, obecni byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Prądzyńskiego w Białobrzegach. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Wartę honorową przy pomnikach w obu częściach uroczystości pełnili żołnierze 12 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pod dowództwem por. Adama Wiszniewskiego.

Organizatorami uroczystości byli: Starosta Augustowski, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie, Sołtys wsi Białobrzegi, współorganizatorami zaś: Szkoła Podstawowa im. gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach i II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.

Podsumowaniem obchodów była msza święta odprawiona w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Augustowie, którą celebrował ksiądz proboszcz Waldemar Brodziak. Przybyły poczty sztandarowe Związku Sybiraków, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie i Krasnymborze, Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie im. Zygmunta Augusta, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie. Pod tablicą upamiętniającą wywózki mieszkańców Augustowszczyzny na Syberię, kwiaty w imieniu Powiatu Augustowskiego złożył Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie

Uczestnicy uroczystości 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka na augustowskim cmentarzu na czele ze Starostą Augustowskim – Jarosławem Szlaszyńskim.
Uczestnicy uroczystości 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej

Delegacja składająca wiązankę pod pomnikiem w Białobrzegach w dn. 17 września, od lewej: Zbigniew Kaszlej, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, przedstawiciele 12 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.
Delegacja składająca wiązankę pod pomnikiem w Białobrzegach

Uczestnicy uroczystości 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej, 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę oraz Światowego Dnia Sybiraka pod pomnikiem w Białobrzegach (zdjęcie grupowe).
Uczestnicy uroczystości 100. rocznicy Bitwy Niemeńskiej
25. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej

17 września w sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej obchodzono 25. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej.

Mszy św. w kaplicy przewodniczył bp Jerzy Mazur – Biskup Ełcki, natomiast homilię wygłosił pochodzący ze Studzienicznej bp Tadeusz Bronakowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych i licznie przybyłych parafian oraz pielgrzymów.
Powiat Augustowski podczas obchodów reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Red.
Zaproszenie na uroczystości

Zaproszenie

W 100. Rocznicę Bitwy Niemeńskiej i 81. Rocznicę sowieckiej agresji na Polskę zapraszamy na uroczystości w hołdzie Obrońcom Ojczyzny przed nawałą bolszewicką 1920 r. oraz Żołnierzom Wojska Polskiego walczącym od 1 września 1939 r. z III Rzeszą i od 17 września 1939 r. z ZSRR.

Program obchodów 17 września 2020 r.:

 • Godz. 9.00 – Augustów, kwatera Obrońców Ojczyzny na cmentarzu;
  wprowadzenie historyczne, złożenie kwiatów na grobach i przy pomnikach poległych oraz zamordowanych w wojnie 1919-1920 oraz w II wojnie światowej.
 • Godz. 11.30 – Białobrzegi, przy pomniku żołnierzy Wojska Polskiego;
  Opowieść o sowieckiej zbrodni na żołnierzach Wojska Polskiego dokonanej 23 września 1939 r., złożenie kwiatów.

Organizatorami obchodów są: Starosta Augustowski, Sołtys wsi Białobrzegi, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie, natomiast współorganizatorami: Szkoła Podstawowa im. gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach oraz II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.
Weź udział w Lidze NGOs !

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:

 • fundraising,
 • zarządzanie organizacją,
 • PR i komunikację,
 • prawne aspekty NGO,
 • wystąpienia publiczne,
 • leadership.

Networking – udział w programie to szansa na poznanie zaangażowanych osób z całej Polski. W trakcie I edycji Ligi uczestnicy nawiązywali między sobą współprace, których efekty możecie śledzić w naszych social mediach.

Program obejmuje 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer School. Udział w Lidze jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie oraz nocleg podczas zjazdów.
Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Dołącz do programu wypełniając formularz zgłoszeniowy do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2020 r. Więcej informacji o programie znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Organizatorem Ligi NGOs jest posiadająca wieloletnie doświadczenie Fundacja Życie.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Obserwuj profile Ligi w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji:

W załączeniu plakat.
76. rocznica bitwy na Osowych Grzędach

Mszą świętą polową przy pomniku upamiętniającym bitwę, którą stoczył 9 Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej w Niemcami w rejonie Osowe Grzędy, rozpoczęły się 8 września obchody 76. rocznicy największej bitwy partyzanckiej podczas Akcji „Burza” w naszym regionie.

Miały miejsce przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa oddana przez kompanię honorową wystawioną przez 2 Batalion Zmechanizowany 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, złożenie kwiatów pod pomnikiem. Wiązankę w imieniu władz Powiatu Augustowskiego złożył Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, w asyście Zbigniewa Kaszleja – Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego, jednocześnie prezesa augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości mieli okazję skosztować tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

Na zdjęciu złożenie kwiatów przez Pana Starostę Augustowskiego i Prezesa Augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Złożenie kwiatów na Osowych Grzędach