Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Władysława Rukścińskiego
Radnego Rady Powiatu w Augustowie w latach 2006-2014,
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w latach 2010-2014

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
Powiat Augustowski zwycięzcą ogólnopolskich rankingów

Związek Powiatów Polskich 20 lutego ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu za 2023 rok. Powiat Augustowski zdobył 1. miejsce w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców i uzyskał prestiżowy tytuł „Dobry Polski Samorząd 2023”. Ponadto Związek Powiatów Polskich wyróżnił samorządy, które w okresie całej VI kadencji, czyli od 2019 r., utrzymywały najwyższą pozycję w corocznej klasyfikacji rankingu. Powiat Augustowski wygrał w swojej kategorii i został „Samorządowym Liderem najdłuższej kadencji 25-lecia”.

Ogólnopolski Ranking Powiatów jest bezpłatnym i dobrowolnym konkursem prowadzonym już od 20 lat. W trakcie oceny samorządów, eksperci Związku Powiatów Polskich przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w siedmiu grupach tematycznych takich jak: rozwój i fundusze, polityka społeczna i zdrowotna, edukacja, kultura i sport, działania samorządu na rzecz mieszkańców, przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe, inicjatywy ekoenergetyczne i proekologiczne oraz działania promocyjne. Powiat Augustowski za działania zrealizowane w 2023 r. otrzymał najwięcej punktów i uzyskał tytuł Lidera Rankingu Powiatów.

Od 8 lat Powiat Augustowski zajmuje 1. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich. Za tym sukcesem stoją ludzie, ich praca, która przynosi efekty. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój Powiatu i działania na rzecz mieszkańców naszej społeczności – mówi starosta Jarosław Szlaszyński.
Jubileusz 25-lecia Powiatu Augustowskiego

Tradycje Powiatu Augustowskiego sięgają aż 1808 r., kiedy w Augustowie po raz pierwszy ulokowano siedzibę władz powiatu. Na przestrzeni kolejnych lat i wieków, mimo różnych kolei historii, powoli tworzyła się wspólnota terytorialna. Powiat Augustowski w obecnym kształcie, obejmujący miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. i w dniach 28 – 29 stycznia uroczyście świętowano srebrny jubileusz – 25 lat odtworzonego Powiatu Augustowskiego.

W niedzielę 28 stycznia o godz. 12.00 w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusa w Augustowie odprawiona została Msza Święta w intencji społeczności samorządowej i mieszkańców Powiatu Augustowskiego koncelebrowana przez JE Ks. Biskupa Dariusza Zalewskiego – Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej i Ks. Dziekana Wojciecha Jabłońskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w poniedziałek 29 stycznia w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wprowadzeniu sztandaru Powiatu Augustowskiego licznie przybyłych gości powitał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Święto było doskonałą okazją do uhonorowania osób, które wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Ewa Kulikowska – Wicewojewoda Podlaski odznaczyła Medalem Złotym za długoletnią służbę Panią Krystynę Wilczewską oraz Medalem Srebrnym za długoletnią służbę Panią Joannę Michalewicz, przyznanym przez Prezydenta RP, na wniosek Wojewody Podlaskiego, z inicjatywy Starosty Augustowskiego.

Następnie Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu dokonała podsumowania działań i osiągnięć współczesnego Powiatu Augustowskiego, prezentując zrealizowane na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zadania i przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rolę powiatów w zarządzaniu państwem i tworzeniu wspólnoty terytorialnej, a także doceniając zaangażowanie wszystkich osób pracujących na rzecz rozwoju i kształtowania dobra wspólnego na przestrzeni ostatnich 25 lat, zgromadzenie jubileuszowe poprzez aklamację przyjęło rezolucję przygotowaną przez Zarząd Powiatu i przedstawioną przez starostę Jarosława Szlaszyńskiego.

Następnie chwilą ciszy uczczone zostały osoby, które tworzyły powiatową wspólnotę samorządową, a nie ma ich już wśród nas.

W kolejnym punkcie uroczystości wręczone zostały medale Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, przyznane na jubileuszowym posiedzeniu. Medal za integrowanie i obronę interesów powiatów oraz kształtowanie wspólnej polityki i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju samorządów powiatowych otrzymał Związek Powiatów Polskich, medal odebrał Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Bielski. Następnie uhonorowani zostali samorządowcy, którzy byli Radnymi Rady Powiatu dwie i więcej kadencji, pełnili ważne funkcje w samorządzie powiatowym, a także wykazali się aktywnością na innych polach działalności społecznej: Andrzej Mursztyn, Ireneusz Sokołowski, Mieczysław Sobolewski oraz Franciszek Wiśniewski. Medale otrzymali również: Michał Wiśniewski – były Wiceminister Obrony Narodowej za działania prowadzące do utworzenia jednostki wojskowej – 1 Batalionu Saperów w Augustowie, osoby od lat związane z samorządem: Leszek Cieślik, Antoni Dębowski i Bogdan Grabowy oraz Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, za wspieranie wydarzeń patriotycznych i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju Powiatu Augustowskiego.

Podczas uroczystości Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP, wręczył wyjątkowe wyróżnienie Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu. Został on uhonorowany przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 25-lecia” oraz medalem Bene Meritus Powiatom.

Z okazji 25-lecia Powiatu Augustowskiego wykonany został pamiątkowy medal jubileuszowy. Kapituła przyznała medale osobom, które przyczyniły się do rozwoju Powiatu, pracują lub współpracują na jego rzecz. Medale podczas uroczystości otrzymali samorządowcy oraz goście spoza Powiatu Augustowskiego. Pozostałym osobom przewidzianym do wyróżnienia, medale zostaną wręczone podczas innych uroczystości.

Medal pamiątkowy jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego otrzymali obecni na uroczystości Radni Rady Powiatu trwającej kadencji, Starości,  Wicestarości i Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie poprzednich kadencji, a także przybyli na uroczystość goście: Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłowie na Sejm RP: Jacek Niedźwiedzki i Jarosław Zieliński, Marek Komorowski – Senator RP oraz Ewa Kulikowska – Wicewojewoda Podlaski. Odznaczenie pamiątkowe odebrali również: Dalius Mockevičius – Wiceburmistrz Rejonu Łoździeje na Litwie, z którym Powiat współpracuje od 2007 r., Sławomir Snarski – Wiceprezes Zarządu ZPP, Bogdan Zieliński – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego, Starosta Wysokomazowiecki, Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego trzech kadencji, były Przewodniczący Sejmiku Województwa i Członek Zarządu Województwa, wieloletni Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Medalem jubileuszowym uhonorowani zostali również Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski, Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Oddział Związku Sybiraków w Augustowie, reprezentowany przez Barbarę Czartoszewską i Annę Jakucewicz oraz przedstawiciele Wojska Polskiego: gen. bryg. Mariusz Majerski – Dowódca 1 Mazurskiej Brygady Artylerii w Węgorzewie, płk Jarosław Kowalewski – Szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku CWCR, płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego i ppłk Adam Goździk – Dowódca 1 Batalionu Saperów w Augustowie.

Uroczystość powiatowa była doskonałą okazją do wręczenia nagrody Starosty Augustowskiego Bożenie Bendig, która 35 lat temu utworzyła i nadal prowadzi Teatr Res Humanae przy I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie, będąc jego opiekunką, reżyserką, scenarzystką i scenografką. Nagroda jest wyrazem uznania zasług w popularyzowaniu i animowaniu życia teatralnego wśród młodego pokolenia mieszkańców Powiatu Augustowskiego.

W kolejnym punkcie uroczystości przybyli goście złożyli życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu Powiatu.

Na zakończenie Teatr Res Humanae przedstawił spektakl pt. „Z przymrużeniem oka…”.

W związku z jubileuszem 25-lecia Powiatu Augustowskiego wydany został album „Powiat Augustowski przeszłość i teraźniejszość” – rozszerzone i uzupełnione o wydarzenia z kolejnej kadencji Rady Powiatu, drugie wydanie publikacji, która ukazała się w 2018 r. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali ten pamiątkowy album.

Obchodom jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego towarzyszyły również konkursy szkolne. Przeprowadzony został konkurs wiedzy o Powiecie Augustowskim. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płaskiej, a w kategorii szkół ponadpodstawowych – wygrała drużyna II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Przeprowadzony został także w Zespole Szkół Technicznych konkurs fotograficzny i plastyczny pod nazwą „Naj… Powiatu Augustowskiego”. Nagrody zwycięzcom konkursów zostaną wręczone na uroczystościach szkolnych.

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – Msza Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, przemówienie starosty J. Szlaszyńskiego
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, przemówienie starosty J. Szlaszyńskiego

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, prezentacja z dokonań powiatowych
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, prezentacja z dokonań powiatowych

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni Medalem za Długoletnią Służbę
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni Medalem za Długoletnią Służbę

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni Medalem „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni Medalem „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczenie starosty J. Szlaszyńskiego tytułem Samorządowiec 25-lecia" oraz medalem Bene Meritus Powiatom
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczenie starosty J. Szlaszyńskiego tytułem Samorządowiec 25-lecia” oraz medalem Bene Meritus Powiatom

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni Medalem „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni Medalem „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, radni Rady Powiatu odznaczeni medalem jubileuszowym
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, radni Rady Powiatu odznaczeni medalem jubileuszowym

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, odznaczeni medalem jubileuszowym

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, przekazanie nagrody Bożenie Bendig przez starostę J. Szlaszyńskiego
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, przekazanie nagrody Bożenie Bendig przez starostę J. Szlaszyńskiego

 

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, wójtowie i burmistrz z gmin z terenu Powiatu Augustowskiego wręczający pamiątkowy grawerton
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, wójtowie i burmistrz z gmin z terenu Powiatu Augustowskiego wręczający pamiątkowy grawerton

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, Dalius Mockevičius – Wiceburmistrz Rejonu Łoździeje na Litwie wręczający prezent z okazji jubileuszu
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, Dalius Mockevičius – Wiceburmistrz Rejonu Łoździeje na Litwie wręczający prezent z okazji jubileuszu

Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, część artystyczna w wykonaniu Teatru Res Humanae
Uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Augustowskiego – część oficjalna w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, część artystyczna w wykonaniu Teatru Res Humanae
Razem budujemy bezpieczny region!

Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic – to także partnerstwo
w budowaniu silnej wspólnoty. Współpraca z Siłami Zbrojnymi nie ogranicza się do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale także jest wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych.

Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.
#WZZPodlasie #wojskopolskie #BezpiecznePodlasie

Plakat informacyjny WZZ Podlasie: „Bezpieczne Podlasie”, „Twoje bezpieczeństwo naszą misją
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot realizujący oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Augustowie,

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów

tel: 87 643 20 71, 508 547 681

Realizowana oferta dla osób stosujących przemoc domową:

 1. realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową;
 2. realizacja programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową;
 3. poradnictwo prawne;
 4. poradnictwo psychologiczne.

Więcej informacji na stronie PCPR.
Uwaga przewoźnicy

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.) o transporcie drogowym, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

 1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
 2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywania pierwszej informacji w powyższym zakresie za rok 2023 – do dnia 31 marca 2024 roku.

Druki oświadczeń można pobrać  w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów pokój nr 3 oraz w załączeniu poniżej:

 
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej 2024

Poniżej link do pełnej treści Obwieszczenia Nr 1/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Oferta zajęć na ferie zimowe 2024

Oferta zajęć sportowo – rekreacyjnych na ferie zimowe 2024 roku organizowanych w placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski


Zespół Placówek Młodzieżowych
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie
Zarzecze 1, 16-300 Augustów
tel. 87 643 32 04

Zajęcia prowadzone będą w okresie od 22 stycznia do 4 lutego br., od poniedziałku do piątku:

 • w godz.: 12:00 – 14:00 siłownia sportowa,
 • w godz.: 14:00 – 15:00 gry planszowe.

„ŚLIZGAWKA POD CHMURKĄ”
W zależności od warunków pogodowych, przez wszystkie dni tygodnia w godz. 10:00 – 19:00, wypożyczalnia łyżew na miejscu.


Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
Śródmieście 31, 16-300 Augustów
tel. 87 643 24 02

Zajęcia prowadzone będą w okresie od 22 do 26 stycznia br., w godz. 10:00 – 13:00, na sali gimnastycznej – gry zespołowe.


Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
tel. 87 643 28 61

Zajęcia prowadzone będą w godz. 10:00 – 13:00:

 • w okresie od 22 do 26 stycznia br., wg harmonogramu:
 • poniedziałek, wtorek: koszykówka,
 • środa: siatkówka (chłopcy),
 • czwartek, piątek: siatkówka (dziewczęta),

w okresie od 29 stycznia do 2 lutego br., wg harmonogramu:

 • poniedziałek, wtorek: tenis stołowy,
 • środa: siatkówka (chłopcy),
 • czwartek, piątek: zajęcia na siłowni.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania!
Rekordowe inwestycje na drogach powiatowych

W 2023 r. zrealizowano najwyższy poziom i najszerszy zakres inwestycji drogowych w historii Powiatu Augustowskiego. Wysokość wydatków inwestycyjnych na ten cel wyniosła ok. 60 mln zł, w tym ponad 41 mln zł (ok. 70%) stanowiły środki zewnętrzne. Intensywne prace prowadzone były przez cały rok.

Na początku roku zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2022 r., dotyczącego przebudowy odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka – Jonkajtysa w Augustowie. Zadanie o wartości blisko 6 mln zł zostało dofinansowane w kwocie 2,57 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała część została sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Kolejnym zakończonym zadaniem była przebudowa/remont ciągu dróg powiatu augustowskiego Białobrzegi – Sztabin – Lipsk, obejmująca odcinki trzech dróg o łącznej długości ok. 20 km. Na sfinansowanie tego zadania o wartości blisko 15 mln zł pozyskano dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 mln zł.

Zrealizowano również oczekiwaną przez mieszkańców i turystów inwestycję polegającą na budowie ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do miejscowości Bryzgiel. Łącznie wartość zadania wyniosła ok. 5,5 mln zł, z czego 4,9 mln zł sfinansowane zostało ze środków Budżetu Państwa – 2,99 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1,91 mln zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład Powiatu Augustowskiego wyniósł ok. 312 tys. zł, a Gminy Nowinka – 303 tys. zł.

Zakończono również największe zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Augustowa „Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych (Kopernika, Młyńska, Kościelna, ks. Skorupki, ks. Ściegiennego)”. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia realizowanego od 2022 r. wynosi ponad 18 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 14,2 mln zł pozyskano z Funduszu Polski Ład, a wkład własny w wysokości ok. 3,9 mln zł pochodził z budżetu Powiatu Augustowskiego. Długość modernizowanych ulic wyniosła 2,5 km. W trakcie realizacji uległ modyfikacji zakres prac – zamiast ul. Kościelnej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. ks. Skorupki, wykonano odcinek ul. Młyńskiej od ul. Mostowej do ul. Wierzbnej. Dzięki przeprowadzonej inwestycji ścisłe centrum miasta zyskało nowy, uporządkowany, spójny wygląd i wizerunek na miarę miasta turystycznego.

Zrealizowano także inwestycję, na którą mieszkańcy Gminy Augustów czekali od lat. W ramach zadania pod nazwą „Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim – dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki, Topiłówka i Jabłońskie” wykonano rozbudowę i remont odcinków drogi powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki. Rozbudową objęty został odcinek o długości ok. 2,03 km pomiędzy miejscowością Mazurki, a miejscowością Topiłówka. Remont dotyczył odcinka tej drogi przebiegającego przez miejscowość Jabłońskie, o długości ok. 1,44 km. Łączna wartość inwestycji wraz z planowanymi kosztami odszkodowań za grunty wyniosła ok. 5,4 mln zł. Wartość uzyskanych dofinansowań z Funduszu Polski Ład – obszary popegeerowskie oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to ok. 3 mln zł. Wkład własny zapewnił Powiat Augustowski, w kosztach uczestniczyła również Gmina Augustów kwotą 200 tys. zł.

Zrealizowano również  inwestycję polegającą na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1230B od drogi Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna – Stara Kamienna – Dąbrowa Białostocka. Droga ta była w bardzo złym stanie technicznym, posiadała na początkowym i końcowym odcinku nawierzchnię bitumiczną, wykonaną ponad 35 lat temu, a na pozostałej części – jeszcze starszą nawierzchnię brukowcową. Zadanie inwestycyjne obejmowało kompleksową rozbudowę tej drogi na odcinku ok. 3,2 km. Całkowita wartość inwestycji wynosząca ok. 6,4 mln zł została sfinansowana w kwocie 3,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota w wysokości ok. 2,6 mln zł z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Zakończony został także remont odcinków drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Pomiany – granica województwa. Obejmował on odcinki o łącznej długości 1,9 km, charakteryzujące się licznymi wybojami, zadoleniami i ubytkami, które wpływały w dużym stopniu na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zadanie o wartości ok. 1,2 mln zł zostało dofinansowane w kwocie 710,4 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach utworzonej w tym roku puli środków na tzw. zadania remontowe, pozostała część została sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Wykonano również remont mostu w miejscowości Muły przez rzekę Szlamica w ciągu drogi powiatowej Mikaszówka – Rygol – Muły. Zadanie o wartości ponad 1,2 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Kontynuowano także budowę chodnika w miejscowości Janówka. Powstał kolejny odcinek o długości ok. 0,25 km o wartości 150 tys. zł, sfinansowany po równo z budżetu Gminy Augustów i Powiatu Augustowskiego.

Wykonano również kilka zadań polegających na remoncie nawierzchni jezdni odcinków dróg: Sucha Rzeczka – Serwy, ul. Zamiejskiej w Lipsku, w miejscowościach Jasionowo Dębowskie, Pruska Wielka oraz Gorczyca, sfinansowanych z budżetu Powiatu o łącznej wartości blisko 800 tys. zł.

Łącznie ww. zadania obejmowały modernizację ok. 33,5 km dróg i ulic, budowy chodników i ścieżek rowerowych o długości ok. 5,2 km oraz remont 1 mostu.

Przebudowana ul. Kopernika w Augustowie
Przebudowana ul. Kopernika w Augustowie.

Przebudowana droga Białobrzegi - Bór - Sztabin jako obwodnica DK8
Przebudowana droga Białobrzegi – Bór – Sztabin jako obwodnica DK8

Nowa ścieżka rowerowa Bryzgiel - Gawrych Ruda
Nowa ścieżka rowerowa Bryzgiel – Gawrych Ruda