Najważniejsze informacje o koronawirusie

Informacje o koronawirusie

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie wysoką gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem:

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie
   tel. 87 643 32 80 (do godz. 15.00), 609 572 678 lub 517 872 822 (całodobowo)
   e-mail: psse_augustow@epoczta.pl
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Augustowie – tel. 87 644 42 50 (lekarz), 87 644 43 48 (pielęgniarka)
 • Zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do specjalnie przygotowanej izby przyjęć, która mieści się przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Augustowie, przy ul. Szpitalnej 12, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.

Jeżeli wróciłeś z zagranicy:

 • Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie – zgłoś się telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie
 • Zasady kwarantanny opisane są w załączonym poniżej dokumencie: „Zasady kwarantanny

Jeśli byłeś przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny za granicą w krajach, w których wiele osób choruje, ale nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów,

 • Przez 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
  • Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  • Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to pozostań w domu i bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie.

Jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem

 • Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Augustowie

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem

 • Zadzwoń na całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Jak zapobiegać zakażeniu – informacje zamieszczone są w załączonym poniżej dokumencie „Jak zapobiegać„.

(*Uwaga - załączniki otwierają się w nowym oknie)Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Od 1 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzone zostały kolejne ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze decyzje:

 • Wprowadzenie limitu osób przebywających w sklepie – do 3 osób na 1 kasę. Na targowiskach – 3 klientów na 1 punkt handlowy. W placówkach pocztowych – 2 osoby na 1 okienko.
 • W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe będą mogły przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia (w pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla seniorów).
 • Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.
 • W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.
 • Wprowadzony zostanie obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz  osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać).
 •  Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.
 • Kwarantanną będą automatycznie objęci wszyscy domownicy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę od 1 kwietnia br.
 • Nie będzie można korzystać z parków, plaż, czy bulwarów. Zamknięte będą wypożyczalnie rowerów miejskich.
 • Zamknięte będą hotele i inne miejsca noclegowe, a także salony kosmetyczne i fryzjerskie.
 • Zawieszone zostaną zabiegi rehabilitacyjne i masaże – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych (z wyjątkiem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie konieczna).
 • W miejscach pracy będzie musiał być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji.
 • Limit miejsc dla pasażerów obowiązywać będzie także przewoźników prywatnych.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłaszając ww. nakazy zaznaczył, że na koronawirusa nie ma leku ani szczepionki, a to, co możemy zrobić, to przestrzegać ograniczeń. „Bądźmy rozsądni i najbliższe dwa tygodnie spędźmy w maksymalnej izolacji” – podkreślił minister. „Dzięki temu mamy szansę uratować życie innych” – wyjaśnił.

Źródło: KPRM
Respirator od mieszkańców

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie utworzył specjalne subkonto, na które można wpłacać datki na zakup dodatkowego respiratora do augustowskiego szpitala.

Z dotychczasowych doświadczeń walki z epidemią wynika, że jest to urządzenie pozwalające na ratowanie zdrowia i życia pacjentów zakażonych koronawirusem, u których choroba ma ciężki przebieg.

Dobrowolnych wpłat można dokonywać na rachunek:

Bank Polski SA

28 1020 1332 0000 1502 1231 1462
Komunikat i apel

Informujemy, iż na terenie powiatu augustowskiego stwierdzono jeden przypadek zakażenia koronawirusem, potwierdzony pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Jest to młody mężczyzna, który wrócił z zagranicy. Wobec chorego oraz osób z jego najbliższego otoczenia zastosowano wszelkie konieczne procedury epidemiologiczne

Z uwagi na nieustępujące zagrożenie, zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu augustowskiego o pełną rozwagę oraz stosowanie się do zaleceń władz państwowych i służb sanitarnych.

W szczególności uprzejmie prosimy o:

 • ograniczenie do niezbędnego minimum wyjść z domu,
 • unikanie skupisk ludzi,
 • zachowanie dystansu od rozmówcy minimum 1 – 1,5 metra,
 • zachowanie zasad higieny, w szczególności zwracamy uwagę na konieczność częstego, dokładnego mycia rąk mydłem przez 30 sekund.

Uczulamy młodzież i ich rodziców lub opiekunów, by przymusowy czas wolny od zajęć szkolnych spędzali w swoich domach. Przypominamy, że nie jest to czas ferii, a kształcenie jest realizowane na odległość, według zasad określonych przez dyrektorów szkół.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie oraz za innych, jednocześnie zachowajmy przy tym rozsądek i spokój.
Informacja dla klientów urzędu

W celu podniesienia bezpieczeństwa klientów i pracowników Starostwa Powiatowego w Augustowie, przed budynkiem została umieszczona skrzynka na korespondencję kierowaną do naszego urzędu. Prosimy o korzystanie z takiej możliwości składania dokumentów.

Wszelkie opłaty dot. Starostwa Powiatowego w Augustowie należy uiszczać na nr rachunku bankowego: 90 1240 5211 1111 0010 4341 0223
OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że od niedzieli 15 marca na 10 dni granice naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców.

Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Po powrocie będą poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Co to oznacza?

Polacy wracający do Polski oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju,  odbędą 14-dniową kwarantannę domową

Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy zostaną zarejestrowani i skierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone.

Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.

Kogo z przyjeżdżających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:

 • osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
 • zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki, np. kierowcy busów i autobusów,
 • załogi statku lub samolotu, którzy przekraczają granicę w ramach czynności zawodowych

W/w osoby nie będą musiały odbywać kwarantanny.

Z zamknięcia granic wykluczone m.in. osoby, które pracują za granicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dotyczy to zarówno Polaków pracujących za granicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną.

 Wróciłem do kraju – na czym polega 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna?

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

 • w żadnym wypadku nie wychodź z domu
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski
 • jeżeli masz objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie ( 87 643 32 80 do 1505 / tel. 609 572 678 lub 517 870 277 czynne całą dobę), a w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się, nie korzystając ze środków komunikacji miejskiej, bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego (SP ZOZ w Augustowie, tel. 87 643 42 50 – lekarz/ tel. 87 644 43 48 – pielęgniarka)

Nie wszyscy obcokrajowcy objęci zakazem wjazdu do Polski

Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich jednak nadal będzie mogła przyjeżdżać do naszego kraju.

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

 • obywateli RP;
 • cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • osób, które posiadają Kartę Polaka;
 • dyplomatów;
 • osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych wykonujących zadania służbowe
 • cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – nieuwzględnionych powyżej – komendant placówki Straży Granicznej po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)

Czy można wyjechać z Polski?

Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

W przypadku konieczności wyjazdu należy stosować się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także monitorować komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus

Ulotka dot. obowiązkowej kwarantannay od 15.03.2020 Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną
Informacja dotycząca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie informuje, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania są zawieszone wszystkie spotkania dotyczące diagnozy i terapii dzieci. O terminach badań zostaniecie Państwo powiadomieni.
Aktualnie jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego.
Dane kontaktowe:
– telefon stacjonarny: 87 643 36 21,
– telefon komórkowy: 661 488 620,
– e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl

Ewa Perkowska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Augustowie
Ważny komunikat – SP ZOZ w Augustowie

Komunikat – SP ZOZ w Augustowie

Zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ z dnia 15.03.2020 r. dotyczącym zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie informuje, że w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 do odwołania zawiesza się:

 1. Świadczenia rehabilitacji leczniczej w Poradnia Rehabilitacyjnej i Dziale Fizjoterapii;
 2. Świadczenia gastroskopii i kolonoskopii w Pracowni Endoskopii;
 3. Świadczenia w Poradni Chorób Zakaźnych.

Zmianie uległa także organizacja pracy w Poradni Lekarza Rodzinnego (POZ):

 1. od poniedziałku do piątku w godz : 8.00-17.30 udzielane są TELEPORADY – pod nr tel : 87 64-44-298,
 2. w sytuacji, kiedy po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem, lekarz stwierdzi, że niezbędna jest wizyta pacjenta w Przychodni, pielęgniarka umówi pacjenta na konkretną godzinę,
 3. nie należy zgłaszać się osobiście po recepty, wystarczy zadzwonić do rejestracji pod nr tel : 87 64-44-298, poprosić o wypisanie leku (jeśli posiadasz profil pacjenta, oczekuj na wiadomość SMS z kodem do E-RECEPTY),
 4. BILANSE I SZCZEPIENIA nie będą wykonywane w najbliższym czasie.

Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz ciągłego funkcjonowania pracy Poradni.

Informujemy także, że do niezbędnego minimum ograniczone zostaje udostępnianie dokumentacji medycznej. Prosimy o odłożenie w czasie składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej lub kontakt telefoniczny pod numerem 87 64 44 278 w celu ustalenia szczegółów.
Wygodny sposób na urzędowe sprawy w województwie podlaskim

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!
W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

CU

Jakie sprawy można załatwić przez Internet?
Podstawowe usługi, udostępniane przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia to:
·         pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
·         skargi i wnioski,
·         wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Przykłady innych spraw, które można załatwić drogą elektroniczną:
·         złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
·         zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
·         wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
·         wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
·         zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
·         opłaty za korzystanie ze środowiska (przedsiębiorcy),
·         wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
·         wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
·         dopisanie do spisu wyborców,
·         zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych,
·         zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
·         wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych,

Łącznie na Cyfrowym Urzędzie zostało opisanych już ponad 570 usług.

Znajdź sprawę/usługę, którą chcesz załatwić.

Jakie urzędy są na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia?
Cyfrowy Urząd zawiera dane 130 jednostek samorządu terytorialnego (na 133 wchodzących w skład województwa), ponad 1000 jednostek podległych samorządom oraz kilkadziesiąt  jednostek wojewódzkiej  administracji rządowej. Znajdź urząd, którego szukasz.

Co zrobić jeśli jest na Cyfrowym Urzędzie jest opis usługi, a nie ma formularza elektronicznego?
Jakkolwiek nie wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, to w przypadku wielu z nich wniosek można złożyć dołączając odpowiedni dokument do pisma ogólnego .

Jaki jest warunek załatwiania spraw przez Internet?
Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany można wyrobić bezpłatnie zakładając konto na stronie Profilu zaufanego w zakładce Zarejestruj się i potwierdzając je poprzez bank lub w jednym z wyznaczonych urzędów. Szczegółowe informacje – jak założyć profil zaufany znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl  w zakładce Załóż profil zaufany.

Posiadając Profil Zaufany lub podpis elektroniczny możesz korzystać z szeregu elektronicznych usług,  również tych, znajdujących się na stronach innych instytucji.

Jak załatwić sprawę przez Cyfrowy Urząd?
1.       Otwórz stronę cu.wrotapodlasia.pl
2.       Wybierz urząd.
3.       Wyszukaj usługę np. pismo ogólne, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie dowodu osobistego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
4.       Zapoznaj się z informacją na temat usługi.
5.       Wypełnij formularz, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP i wyślij.

Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail.

Film prezentujący jak wysłać pismo do urzędu za pomocą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

CU film

Instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu – krok po kroku
Szczegółowa instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu znajduje się na stronie cu.wrotapodlasia.pl w zakładce Instrukcja.

CU instrukcja

 

Jakie inne sprawy można załatwić przez Internet?
Posiadając tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz załatwić przez Internet coraz więcej spraw, np. złożyć wniosek o kartę ubezpieczenia EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), sprawdzić swoje punkty karne.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl  w zakładce Usługi-on-line.

Uwaga
Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Art. 20b, pkt. 2.

Profil Zaufany

 

 

Punkty potwierdzania Profilu Zaufanego w województwie podlaskim
*Na podstawie danych ze strony Profil Zaufany  https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

AUGUSTÓW
URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE, UL. ŻABIA 7
ZUS Inspektorat w Augustowie, ul. Hoża 8

BIAŁYSTOK
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13
DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. PLAŻOWA 17
PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. MŁYNOWA 21A
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, UL. ADAMA MICKIEWICZA 3
ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29
Idea Bank S.A, – Białystok ul. Nowy Świat 3, ul. Nowy Świat 3
mBank S.A. – Białystok Świętojańska 15, Świętojańska 15

BIELSK PODLASKI
URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM, UL. ADAMA MICKIEWICZA 33
ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 10 A

CZARNA BIAŁOSTOCKA
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, UL. TOROWA 14 a

Grajewo
URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE, ul. Elewatorska 8
ZUS Biuro Terenowe w Grajewie, Os. Centrum 7 a

Hajnówka
URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE, ul. 3 Maja 34
ZUS Inspektorat w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16

KOLNO
URZĄD SKARBOWY W KOLNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 20
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie, ul. Kolejowa 2

ŁAPY
URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 24

Łomża
URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY, UL. POLOWA 47
ZUS Inspektorat w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29

MOŃKI
STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5A
URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH, UL. EŁCKA 41A

RADZIŁÓW
GMINA RADZIŁÓW, PL. 500-LECIA 14

SIEMIATYCZE
URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH, UL. PAŁACOWA 18
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 5

SOKÓŁKA
URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE, UL. BIAŁOSTOCKA 47
ZUS Inspektorat w Sokółce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c

Suwałki
STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH, ul. Świerkowa 60
URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH, UL. 1 MAJA 2A
ZUS Inspektorat w Suwałkach, ul. 1 Maja 33

SZCZUCZYN
URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE, PL. 1000-LECIA 23

WYSOKIE MAZOWIECKIE
URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, UL. LUDOWA 21
ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem, Pl. Odrodzenia 5

Zambrów
URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE, ul. Jantarowa 16
ZUS Inspektorat w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 a, Zambrów