100 lat niepodległości Ziemi Augustowskiej

W dniach 27 i 28 lipca 2019 r. w Augustowie uroczyście uczczono 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Ziemię Augustowską oraz Święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego. Obchody objęte były Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Organizatorem uroczystości był Starosta Augustowski.

Obchody rozpoczęły się 24 lipca w Warszawie. Na Powązkach, w rocznicę Bitwy pod Krechowcami, złożone zostały kwiaty i zapalone znicze na grobach żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. W warszawskich uroczystościach uczestniczył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza z pocztem sztandarowym. Udział wzięli również przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki – rtm. kaw. rek. Andrzej Michalik oraz Wojciech Dziełak. W Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie delegacja złożyła kwiaty przy tablicy oraz znicze na grobie płk. Bolesława Mościckiego.

W Augustowie świętowanie rozpoczęto w sobotę, 27 lipca o godzinie 8.45, indywidualnym turniejem strzeleckim, który przeprowadzony został przez Augustowski Klub Strzelecki „Krechowiak” w Klonownicy k. Augustowa.

Następnie o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących po „Polonezie Krechowieckim”, odegranym przez Grzegorza Sobczaka – nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej, odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce odzyskania niepodległości przez Ziemię Augustowską w latach 1918-1920.

Sesję rozpoczął historyk Jarosław Szlaszyński wykładem, który przybliżył licznie zebranym, jak wyglądała w tym okresie walka o przyłączenie Ziemi Augustowskiej do Macierzy.

Następnie głos zabrał dr Krzysztof Skłodowski z Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dotyczącego walki o niepodległość Ziemi Augustowsko – Suwalsko – Sejneńskiej w latach 1919-1920. Płk dr Wojciech Więcek – Dyrektor Biura Rektora Akademii Sztuki Wojennej zakończył część wykładową, przedstawiając własne doświadczenia ze służby w litewsko-polskim batalionie sił pokojowych w Orzyszu. Konferencję uświetniły występy Kingi Ostrowskiej i Julii Straszyńskiej – uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przygotowanych przez Bożenę Bendig.

W programie uroczystości przewidziane zostało także posadzenie pamiątkowego dębu i wkopanie obok niego kapsuły czasu z umieszczonym „Aktem posadzenia Dębu 100 – lecia Odzyskanej Niepodległości przez Ziemię Augustowską”. Akt erekcyjny podpisali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn oraz dyrektor ZSO Anna Sus – Cilulko, a także zaproszeni goście. Po zasadzeniu dębu, ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński dokonał poświęcenia drzewa.

Na zakończenie Waldemar Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dla uczczenia 100 – lecia odzyskania Niepodległości oddał salut z armatki wiwatowej. Po części oficjalnej delegacje udały się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Następnie na augustowskim cmentarzu parafialnym zapalono znicze na grobach żołnierzy walczących o niepodległość Ziemi Augustowskiej w latach 1918-1920.

W niedzielę o godzinie 12.00 w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana przez księdza biskupa Jerzego Mazura – Biskupa Ełckiego i księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego – proboszcza parafii. Msza święta sprawowana była w intencji Ojczyzny i poległych w walce o niepodległość Ziemi Augustowskiej.

Na zakończenie mszy świętej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej księdzu kanonikowi Stanisławowi Szczęsnowiczowi oraz Żołnierzom walczącym o niepodległość Ziemi Augustowskiej w latach 1918-1920. Odsłonięcia tablicy dokonali: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który na uroczystości reprezentował Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, Jarosław Schabieński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Anna Kruszewska – krewna księdza kanonika Stanisława Szczęsnowicza oraz Piotr Warakomski – wnuk Stanisława Warakomskiego, Komendanta Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Augustowie. Po poświęceniu tablicy przez Księdza Biskupa pod nowo odsłoniętą tablicą zostały złożone kwiaty.

Następnie uczestnicy obchodów, na czele z Orkiestrą Wojskową 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej pod przewodnictwem kpt. Cezarego Rzący, przemaszerowali na Rynek Zygmunta Augusta, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po przywitaniu przybyłych gości oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał starosta Jarosław Szlaszyński, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii tamtych dni.

– Dokładnie 100 lat temu, 28 lipca 1919 roku, na tym rynku odbyła się wielka uroczystość. Świętowano wówczas przyłączenie Augustowa i Ziemi Augustowskiej do Macierzy. Dziś wspominamy tamten dzień – powiedział starosta. W życiu każdego narodu niepodległość jest wartością najwyższą i bezcenną. Niepodległość państwo uzyskuje wtedy, gdy jest silne i ma zdrowe społeczeństwo. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, który powiedział: „Polska nie została nam dana, Polska została nam zadana”. Pamiętajmy o tym, podkreślił starosta.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia medali, wyróżnień i podziękowań. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2019 r. za zasługi w działalności na rzecz propagowania wartości patriotycznych i tradycji oręża polskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Dariusz Jan Szkiłądź. Ponadto Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 10 kwietnia i 22 maja 2019 r. za zasługi dla Niepodległej, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali: płk Wojciech Więcek, Jarosław Szlaszyński oraz Zbigniew Kaszlej.

Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek Starosty Augustowskiego, podczas obchodów wyróżniono medalem „Pro Patria” osoby i instytucje, szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny: Szkołę Podstawową nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, Annę Jastrzębską, Halinę Poźniakowską, płk. Wojciecha Więcka, ppłk. Adama Fuka.

Za pracę w dziele umacniania idei czynu niepodległościowego Ziemi Augustowsko – Sejneńsko – Suwalskiej, Kapituła Krzyża Powstania Sejneńskiego nadała Krzyż Pamiątkowy Jubileuszu 100-lecia Powstania Sejneńskiego następującym osobom: Dariuszowi Janowi Szkiłądziowi, Zbigniewowi Kaszlejowi, Wojciechowi Dziełakowi, Andrzejowi Michalikowi, Danucie Kaszlej, gen. bryg. Ryszardowi Parafianowiczowi, ppłk. Krzysztofowi Świderskiemu, ppłk. Adamowi Koniukowi, ppłk. Grzegorzowi Bazanowi. Wyróżnienia wręczyli: prof. Wiesław Jan Wysocki – Kanclerz Kapituły Krzyża Powstania Sejneńskiego oraz Jarosław Domosławski – członek Kapituły, wnuk Wincentego Domosławskiego, poległego w Powstaniu Sejneńskim.

Gen. bryg. Ryszard Parafianowicz – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej wręczył Jarosławowi Szlaszyńskiemu medal Rektora – Komendanta z okazji 100. Rocznicy utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.

Zarząd Powiatu w Augustowie przyznał Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”: Stowarzyszeniu Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Kobyłce, Augustowsko – Suwalskiemu Towarzystwu Naukowemu, ppłk. POW Piotrowi Augustynowiczowi – Komendantowi Głównemu – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Polska Organizacja Wojskowa.

Ponadto z okazji święta Kapituła Odznaki Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich nadała odznaczenia żołnierzom Batalionu Czołgów, które wręczył ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu.

List do uczestników obchodów skierował Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, który został odczytany przez wiceministra Jarosława Zielińskiego.

„Dziś oddajemy hołd wszystkim bohaterom walk o niepodległość znanym i nieznanym. Dzięki nim i ich poświęceniu oraz ofiarności możemy dzisiaj cieszyć się wolnością. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie tym, którzy dbają o to, aby nasza historia nie została zapomniana. Bohaterom tamtych dni jesteśmy winni pamięć i wdzięczność”, napisał premier.

Następnie wiceminister Jarosław Zieliński podziękował organizatorom uroczystości oraz podkreślił, że dzięki obchodzonej uroczystości możemy powrócić do ważnych wydarzeń sprzed 100 lat, a one powinny stanowić istotną część naszej współczesnej zbiorowej świadomości, a także świadomości przyszłych pokoleń. Zaznaczył, że patriotyczna Ziemia Augustowska kultywuje pamięć i przez to umacnia przywiązanie do Ojczyzny oraz poczucie służby wobec Ojczyzny, która była, jest i będzie zawsze bardzo ważna.

Następnie głos zabrał wojewoda Bohdan Paszkowski.
– Dzięki dzisiejszej podwójnej uroczystości, odwołującej się do powrotu Ziemi Augustowskiej do wolnej Rzeczypospolitej oraz poprzez nawiązanie do pięknej tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, te ważne postaci, również utrwalone na odsłoniętej tablicy pamiątkowej, będą nam wszystkim bliższe. Mam nadzieję że nasze patriotyczne rozumienie historii przyczyni się do ochrony tych najwyższych wartości, jak wolność, niepodległość i suwerenność – powiedział wojewoda.

Na ręce organizatorów uroczystości listy oraz pozdrowienia skierowali również: kultywujący tradycje krechowieckie gen. dyw. Piotr Andrzej Błazeusz – Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk dr Zbigniew Redziak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, a także Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego.

Podczas obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ziemię Augustowską przekazano także podziękowania osobom, które włączyły się w organizację święta.
Następnie kpt. Michał Stankiewicz z Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich odczytał apel pamięci, oddana została salwa honorowa, a przedstawiciele władz rządowych, wojskowych i samorządowych złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę”.

Po złożeniu kwiatów uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie wykonali taniec z flagami. Program przygotowała Iwona Czaja – nauczyciel i instruktor z tej szkoły. Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli pokaz działania sekcji piechoty w trakcie wykonywania działania taktycznego przygotowany przez 12 Batalion Lekkiej Piechoty wchodzący w skład 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dużym zainteresowaniem obecnych na Rynku Zygmunta Augusta cieszyła się defilada pododdziałów biorących udział w święcie, pod przewodnictwem kpt. Tomasza Dadury – dowódcy uroczystości oraz występ Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” prowadzony przez Halinę Poźniakowską, działający przy SP nr 3 i Augustowskich Placówkach Kultury.

Uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej przygotowany przez 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego.

Podczas obchodów zawiązała się Kapituła Krzyża Krechowieckiego. Ustalono także, że za rok Święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich odbędzie się 26 lipca.

Red.
W hołdzie żołnierzom 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

24 lipca w Warszawie na Powązkach w rocznicę Bitwy pod Krechowcami złożone zostały kwiaty i zapalone znicze na grobach żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego.

Ten znakomity, jeden z najlepszych pułków polskiej kawalerii, w okresie międzywojennym stacjonował w Augustowie. Zanim jednak przybył do naszego miasta okrył się wojenną sławą. W dniach 21-22 lipca 1917 roku obronił ludność Stanisławowa przed zdemoralizowanymi oddziałami rosyjskimi, a 24 lipca pokonał w bitwie pod Krechowcami wojska niemiecko-austriackie, a następnie ponownie starł się i rozproszył rosyjskich maruderów. Dzięki walce jednego dnia z wojskami trzech zaborców stał się symbolem ustawicznej walki Polaków o niepodległość.

W warszawskich uroczystościach uczestniczył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza z pocztem sztandarowym. Udział wzięli również przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – rtm. Andrzej Michalik oraz Wojciech Dziełak. W Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie delegacja złożyła kwiaty przy tablicy upamiętniającej płk. Bolesława Mościckiego.

Red.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich Uczczenie płk. B. Mościckiego w rocznicę Bitwy pod Krechowcami

Fot. K.Batus
Podpisano umowę na rzecz działań proekologicznych

22 lipca w Starostwie Powiatowym w Augustowie podpisana została umowa na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Aktywizacja wychowanków bursy oraz środowiska lokalnego na rzecz zachowań proekologicznych. W ramach zadania planowane jest zorganizowanie edukacji ekologicznej poprzez przeprowadzenie warsztatów, konkursów, wycieczki oraz udział w akcji sprzątania świata.

Umowę ze strony Powiatu Augustowskiego podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, zaś ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW.

Red.Podpisanie umowy na rzecz działań proekologicznych Podpisanie umowy na rzecz działań proekologicznych
Zaproszenie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Ziemię Augustowską

Starostwo Powiatowe zaprasza mieszkańców i turystów na uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ziemię Augustowską oraz Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Główne uroczystości odbędą się w niedzielę, 28 lipca. O godz. 12.00 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych w walce o niepodległość. Następnie odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa. Dalsza część uroczystości będzie miała miejsce na Rynku Zygmunta Augusta. Po części oficjalnej, apelu pamięci i salwie honorowej odbędzie się defilada oraz pokaz sprawności żołnierskiej i musztry paradnej. Będzie też możliwość obejrzenia sprzętu wojskowego.

W przeddzień uroczystości, w sobotę, 27 lipca, o godz. 8.45 w Klonownicy odbędzie się turniej strzelecki.

Następnie o godz. 17.00 w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, przy ul. Śródmieście 31, rozpocznie się konferencja poświęcona problematyce odzyskania niepodległości przez Ziemię Augustowską w latach 1918-1920.

Po konferencji zostanie zasadzony Dąb 100-lecia Odzyskanej Niepodległości oraz zapalone zostaną znicze na grobach poległych w walce o niepodległość Ziemi Augustowskiej.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

Plakat zawierający program obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ziemię Augustowską oraz Święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości
74. Rocznica Obławy Augustowskiej

W niedzielę, 21 lipca przy Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu symbolizującym grób ofiar Obławy Augustowskiej, obchodzono 74. rocznicę największej zbrodni dokonanej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej.

Obława Augustowska to akcja Sowietów przeciwko polskiej partyzantce niepodległościowej, którą na terenie Puszczy Augustowskiej i w jej okolicach przeprowadziły oddziały Armii Czerwonej, wspieranej przez NKWD i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W efekcie zatrzymano kilka tysięcy osób, z których część została poddana brutalnemu śledztwu. Wiadomo, że co najmniej 600 osób uprowadzono w nieznanym kierunku i zamordowano. Do dziś nieznane jest miejsce ich pochówku.

Po mszy świętej i okolicznościowych przemówieniach pod Krzyżem – na symbolicznym grobie Ofiar Obławy Augustowskiej złożone zostały kwiaty. Powiat Augustowski podczas obchodów reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Red.

Delegacja Powiatu Augustowskiego podczas obchodów 74. Rocznicy Obławy Augustowskiej

Fot. Radio5
Dofinansowanie dróg powiatowych

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 r., wszystkie inwestycje drogowe, na które Powiat Augustowski złożył wnioski, zostały ujęte na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat Augustowski opracował i złożył wnioski o dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości ponad 19 mln zł, które obejmują 13,5 km dróg powiatowych. Są to istotne dla mieszkańców zadania, których współfinansowanie zadeklarowały samorządy gminne:

  1. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie;
  2. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk;
  3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie w Gminie Nowinka;
  4. Przebudowa odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny;
  5. Przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo w Gminie Sztabin.

– Cieszy to, że wszystkie złożone przez nas wnioski są rekomendowane do dofinansowania. Kwota dotacji zostanie określona po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – W najbliższym czasie zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu określenie kosztów realizacji zadań oraz wybór wykonawców robót budowlanych, dodaje starosta.

Red.

Droga powiatowa na terenie gminy Bargłów Kościelny

 

 

 

 

 

 

 

 
Przywrócony zostanie pułk w Suwałkach

W piątek 12 lipca na terenie koszar 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej ogłosił  przeformowanie 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w 14 Pułk Przeciwpancerny. Jednostka będzie również wyposażona w nowoczesny sprzęt.

– To żołnierze 14 Pułku Przeciwpancernego będą stanowili pierwszą zaporę w przypadku zagrożenia naszego kraju przez tych, którzy mieliby właśnie takie zamiary. Ta jednostka musi być liczniejsza – powiedział minister Błaszczak.

W uroczystości wziął udział Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Przywrócony zostanie pułk w Suwałkach Przywrócony zostanie pułk w Suwałkach

Fot. 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej

 
Informacja o wolnych miejscach do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Augustowie na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o wolnych miejscach do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych w Augustowie na rok szkolny 2019/2020.

Po gimnazjum
Szkoła Zawód Liczba wolnych miejsc Razem
Augustowskie Centrum Edukacyjne
Technikum Nr 1
im. 2 Korpusu Polskiego
Technik hotelarstwa 5  

10

Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 5
Zespół Szkół Technicznych
im. Gen. I. Prądzyńskiego
Technikum Nr 2
Technik mechanik 13 13
 Zespół Szkół Technicznych
im. Gen. I. Prądzyńskiego
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Kucharz 8 8
Po szkole podstawowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące
im. G. Piramowicza
8 8
II Liceum Ogólnokształcące
im. Polonii i Polaków na Świecie
2 2
Augustowskie Centrum Edukacyjne
Technikum nr 1
im. 2 Korpusu Polskiego
Technik hotelarstwa 2  

 

6

Technik mechatronik 3
Technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 1
Zespół Szkół Technicznych
im. Gen. I. Prądzyńskiego
Technikum Nr 2
Technik mechanik 11 11
Augustowskie Centrum Edukacyjne
Branżowa Szkoła I stopnia  Nr 1
Elektryk 2 2
Zespół Szkół Technicznych
im. Gen. I. Prądzyńskiego
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Kucharz 13 13100 lat Parafii w Rygałówce

W niedzielę 7 lipca Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce świętowała Jubileusz 100-lecia swego istnienia. Uczestniczyli w nim kapłani, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, a także parafianie i zaproszeni goście. Podczas święta Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Oficjalna część obchodów odbyła się o godz. 12.00 uroczystą mszą świętą, której przewodniczył Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. We wprowadzeniu do uroczystej Eucharystii zaznaczył konieczność pamięci o tych, którzy tworzyli tę parafię i budowali kościół, którzy przez swoje świadectwo życia przekazywali z pokolenia na pokolenie skarb wiary chrześcijańskiej, będąc przewodnikami duchowymi.

Parafia rzymskokatolicka w Rygałówce została utworzona w 1919 roku. Erekcji parafii dokonał bp Antoni Karaś – Biskup Diecezji Augustowskiej, naznaczając na pierwszego proboszcza ks. Jakuba Kondrackiego. Proboszcz objął w posiadanie opuszczoną cerkiew, mocno zniszczoną w wyniku działań wojennych, odremontowaną prowizorycznie na potrzeby sprawowania kultu religijnego. Do tej pory w parafii pracowało 12 proboszczów i 15 wikariuszy.

Na zakończenie jubileuszu ks. kan. Grzegorz Zwierzyński – proboszcz parafii, podziękował zgromadzonym za dar modlitwy, wsparcie i pomoc przy organizacji uroczystości. Jako wyraz wdzięczności za trud duszpasterski parafianie ofiarowali kwiaty Ks. Biskupowi i Proboszczowi. Po procesji i błogosławieństwie odbył się festyn parafialny. Wydarzeniu towarzyszyły liczne konkursy sportowe, plastyczne, literackie, wernisaże i wystawy, przedstawienia ewangelizacyjno-artystyczne oraz prezentacje multimedialne.

Red.

100 lat Parafii w Rygałówce