Bezpłatne porady dotyczące usług finansowych

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zaprasza do udziału w projekcie „Grudzień Konsumenta Rynku Finansowego”.

Projekt finansowany jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego celem jest udzielanie darmowych porad prawnych konsumentom mającym kredyty, pożyczki, „chwilówki”, ubezpieczenia,  wystawione nakazy zapłaty, BTE, problemy z komornikami lub inne sprawy związane z produktami finansowymi. Cykl 150 h porad realizowany jest w 14 miastach na terenie całego kraju, w tym w AUGUSTOWIE, już w najbliższy piątek 14 grudnia 2018 r.

Każdy konsument, który zechce skorzystać z porady, powinien wejść na stronę https://projekt.bankowebezprawie.pl/grudzien/  zarejestrować się i podać temat porady, który go dotyczy.

Koordynatorem regionalnym projektu jest Anna Włodarczyk, tel.606 281 510.

Bezpłatne porady dotyczące usług finansowych
100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda upamiętnił jubileusz 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wręczeniem symbolicznych tablic wszystkim obiektom wyróżnionym tytułem „Pomnika Historii”. Uroczysta gala odbyła się 10 grudnia w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Terminem tym określa się zabytek o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Podczas wydarzenia Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył specjalne rozporządzenia przygotowane na wniosek Ministra Kultury, potwierdzające ustanowienie Pomnikami Historii kolejnych 14 zabytków. Wśród nich znalazł się zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku. Dokument z rąk Prezydenta RP odebrał Ksiądz Prałat Tadeusz Żdanuk.

 W uroczystej gali wzięli udział m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP oraz Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu, prof. Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powiat Augustowski podczas wydarzenia reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który odebrał pamiątkową tablicę przyznaną Kanałowi Augustowskiemu.

100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości
 

100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości

Fot. Grzegorz Jakubowski/Kancelaria Prezydenta RP

 
Program FIO i Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019, oraz Programu Rozwoju organizacji Obywatelskich, które odbędzie się 13 grudnia 2018 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4 w Ełku.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W załączniku skrótowa informacja na temat Programu. Z kolei celem strategicznym Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) jest budowa silnego, sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora organizacji obywatelskich.

Podczas spotkania przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przybliży Państwu Regulamin konkursu FIO 2019, założenia Programu PROO oraz odpowie na pytania związane z tymi programami.

Wsparcie organizacyjne:

  • Urząd Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 4
  • Ełckie Centrum Obywatelskie – Stowarzyszenie Adelfi ul. Małeckich 3/1
  • Ośrodek animacyjno-doradczy FIO Warmia Mazury Lokalnie w Ełku – Ełckie
  • Stowarzyszenie Aktywnych STOPA ul. Małeckich 3/30

Więcej informacji na stronie https://niw.gov.pl/fio-2019-i-proo-pierwsze-spotkania-informacyjne/
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym obchodzony był Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Uroczystość zorganizował Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Specjalnych „Wśród Nas” pod honorowym patronatem Starosty Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego.

Celem spotkania była integracja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowanie ich twórczości i zainteresowań. Główne przesłanie uroczystości w roku obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę brzmiało:” Łączy nas tak wiele”, rozumiane jako wspólne korzenie, wspólną tożsamość narodową, miłość do Ojczyzny, zarówno tej dużej, jak i tej małej, lokalnej, dotyczącą w tym samym stopniu wszystkich Polaków.

Uroczystość zgromadziła licznych gości: przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Augustowie, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dyrektorów augustowskich placówek edukacyjnych oraz nauczycieli i liczną grupę młodzieży.

Promowaniu piękna naszej Ojczyzny oraz szerzeniu wiedzy na Jej temat służył turniej „Nasza mała Ojczyzna”. Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne z placówek edukacyjnych i rehabilitacyjnych naszego regionu:  Niepublicznego Gimnazjum „Prolog” i Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. Rywalizacja była wyrównana i dostarczyła zarówno uczestnikom jak kibicom wielu emocji. W części artystycznej uczestnicy turnieju zaprezentowali piosenki patriotyczne oraz promujące swoje miasto np. znane wszystkim „Augustowskie noce” czy „Hej Mazury”.

Gościnnie polskie tańce narodowe zaprezentowały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, a najmłodsi wykonawcy- dzieci z Przedszkola nr 3- zaśpiewały min. piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Uroczystość uświetnił znany i wielokrotnie nagradzany Zespół Tańca Ludowego „Bystry” wykonując wiązankę augustowskich tańców ludowych. Muzyka, żywiołowość i piękne stroje tancerzy wywarły duże wrażenie na uczestnikach i gościach.

Smakowite przekąski dla uczestników gości spotkania przygotowała młodzież z klasy gastronomicznej integracyjnej Zespołu Szkól Technicznych w Augustowie.

W trakcie uroczystości podsumowany został konkurs plastyczny „Aktywni w nauce, terapii i rehabilitacji” organizowany przez Fundację Pomocy Zdrowiu „Harmonia” w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PEFRON z ROPS w Białymstoku.

Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbywały się w ramach realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych ”Wśród Nas”- „Bądźmy razem- z niebieskimi i sprawnymi inaczej” współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Augustowa oraz wsparciu finansowemu Zarządu Powiatu, Rady Rodziców ZSS , Fundacji Pomocy zdrowiu „Harmonia”.

Ewa Poważa  ZSS     

Międzynarodowy Dzień Osób NiepełnosprawnychMiędzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Fot. ZSS
Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 30 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Zakup samochodu do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego – pobierz
Konsultacje społeczne

INFORMACJA o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 3 grudnia 2018 r. podjął decyzję
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 6 do 21 grudnia 2018 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl
III Powiatowy Slam Poetycki

„Poezja nie służy ułatwianiu życia ludziom. Otwiera im oczy na pewne aspekty istnienia.” Słowami Jacka Kaczmarskiego 28 listopada w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie rozpoczął się III Powiatowy Slam Poetycki. Organizatorką pojedynku na wiersze była Małgorzata Puczyńska.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu augustowskiego.

Slam to publiczna rywalizacja poetów-amatorów. Każdy uczestnik miał 3 minuty na zaprezentowanie własnego utworu bez używania rekwizytów, kostiumów bądź instrumentów. Rywalizacja miała formę pojedynku. Jury stanowiła cała publiczność, która poprzez głosowanie wyłoniła zwycięzców każdego pojedynku poetów-amatorów. Okazało się, że wśród młodzieży jest wielu zapalonych twórców poezji, którzy swój czas poświęcają na zgłębianie tajników tworzenia mowy wiązanej. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu augustowskiego. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie slamem poetyckim.

Zgodnie z wolą głosujących zwyciężyła uczennica z II LO w Augustowie. Serdecznie gratulujemy.

III Powiatowy Slam Poetycki III Powiatowy Slam Poetycki

Fot. ZST
Nowe Władze Powiatu

22 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Augustowie w kadencji obejmującej lata 2018 – 2023.

Prowadzenie obrad rozpoczął Waldemar Jedliński. Na początku nowo wybrani radni Rady Powiatu w Augustowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Następnie jednogłośnie wybrano komisję skrutacyjną, która przeprowadzała głosowania tajne podczas sesji. Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu w Augustowie został wybrany Andrzej Mursztyn. Wiceprzewodniczącymi zostali: Wojciech Marek Protasiewicz oraz Ireneusz Sokołowski.

Następnie wprowadzono kolejne punkty do porządku obrad. Starostą Augustowskim wybrany został Jarosław Szlaszyński, który był jedynym zgłoszonym kandydatem na to stanowisko.
– Dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo Radni obdarzyliście, deklaruję, że będę pracował dla dobra Powiatu najlepiej jak potrafię – powiedział nowo wybrany starosta.

Wicestarostą został Dariusz Jan Szkiłądź, a członkami Zarządu Powiatu w Augustowie: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński.

Następnie podjęto uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Powiatu w Augustowie. Poniżej podajemy nazwiska radnych tworzących poszczególne komisje.

Komisja Budżetu i Finansów
A. Bukowski
A. Mursztyn
E. Pszczoła
M. Sobolewski
D. Szkiłądź

Komisja Spraw Społecznych
M. Jeruć
M. Kaszuba
J. Lisek
E. Puczyłowska
J. Szlaszyński

Komisja Infrastruktury Technicznej
W. Jedliński
M. Kotarski
E. Pszczoła
M. Sobolewski
I. Sokołowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
M. Jeruć
M. Kaszuba
J. Lisek
P. Rusiecki
M. Sobolewski

Komisja Rewizyjna
M. Jeruć
J. Lisek
E. Pszczoła
E. Puczyłowska
P. Rusiecki

Na zakończenie obrad, Jarosław Szlaszyński – pełniący funkcję starosty w minionej kadencji oraz przedstawiciele pracowników Starostwa Powiatowego podziękowali za pracę i zaangażowanie obecnym na sali Członkom Zarządu Powiatu w Augustowie w latach 2014 – 2018.

Red.

I Sesja Rady Powiatu w Augustowie Starosta Jarosław Szlaszyński i Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź
Nowy most w Bargłówce

20 listopada uroczyście przekazano do użytku most na rzece w miejscowości Bargłówka. Most znajduje się w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka.

Na zadanie o wartości 3,22 mln zł Powiat wspólnie z samorządem gminnym pozyskał środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 50% wartości zadania (1,61 mln zł), a wkład własny został sfinansowany po 25% z budżetu Powiatu oraz Gminy Bargłów Kościelny (po 806 tys. zł).

Zadanie obejmowało rozebranie istniejącego przepustu trzyotworowego będącego w złym stanie technicznym i wybudowanie w jego miejsce mostu z prefabrykowanych łupin żelbetowych o: długości 15 m, szerokości 10,40 m, nośności 40 ton oraz szerokości jezdni 6,50 m. W ramach zadnia przebudowano również  dojazdy do mostu tj. odcinek drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka o dł. 719 m. Roboty na dojazdach obejmowały wykonanie od podstaw pełnej konstrukcji  drogi tj. warstwy odsączająco-mrozoochronnej grubości 20 cm, podbudowy zasadniczej grubości 20 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm.

            W uroczystości wziął udział ksiądz kanonik Janusz Mroczkowski – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym, który dokonał poświęcenia nowego mostu. Uczestniczyły władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu, Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Augustowie. Udział wziął Radosław Wawiórko – Wójt-Elekt Gminy Bargłów Kościelny. Obecne były osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Wojciech Nowak – Prezes Zarządu EKODROM Sp. z o.o. oraz Piotr Nowak – Prokurent. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, którzy na co dzień będą korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury drogowej.

Red.

Nowy most w Bargłówce Nowy most w Bargłówce Nowy most w Bargłówce