Urodzona w Augustowie artystka z Paszportem „Polityki”

Po raz 24. w Teatrze Wielkim w Warszawie redakcja tygodnika „Polityka” przyznała „Paszporty Polityki” – wyróżnienia dla młodych twórców za szczególny wpływ na polską kulturę.

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazła się urodzona w 1984 r. w Augustowie Natalia Fiedorczuk – Cieślak, wnuczka Ireny i Wacława Bogdanów – długoletnich nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. w Grzegorza Piramowicza w Augustowie, pisarka, wokalistka, animatorka kultury, a także producentka muzyczna i autorka muzyki ilustracyjnej, za książkę „Jak pokochać centra handlowe”.

Młodą artystkę doceniono przede wszystkim za „przenikliwy portret współczesnej Polski widzianej od strony matek z wózkami, za chłodny i niebanalny okres macierzyństwa, a także za żywy i pełen humoru literacki język”.

Red.
Zapraszamy na ślizgawkę

W miniony mroźny weekend pracownicy Zespołu Placówek Młodzieżowych wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec przygotowywali taflę ślizgawki przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym na ul. Zarzecze 1.

Zapraszamy wszystkich chętnych i spragnionych zimowego szaleństwa na łyżwach. Korzystanie ze ślizgawki jest bezpłatne. Ponadto w budynku MOS-u znajduje się wypożyczalnia łyżew czynna do godziny 19.00. W okresie ferii zimowych od 21 stycznia do 3 lutego ślizgawka będzie otwarta już od godziny 9.00.

– Moim marzeniem jest, aby naszą ślizgawkę odwiedzało jak najwięcej osób, chciałbym, aby to było dobre miejsce aktywnego i rodzinnego spędzania czasu – mówi Jarosław Kwiecień – Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych. – Mam nadzieję, że ślizgawka utrzyma się jak najdłużej, co zależne jest już od pogody, a ta – jak na razie i zgodnie z zapowiedziami – nas wspiera. Zapewniam, że pracownikom nie zabraknie sił w codziennym przygotowaniu ślizgawki.

Red.

Ślizgawka w MOSŚlizgawka w MOSŚlizgawka w MOS
Noworoczne spotkanie Akowców i Sybiraków

W niedzielę, 8 stycznia Akowcy i Sybiracy oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się, by podzielić się opłatkiem i złożyć noworoczne życzenia. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. NSJ w Augustowie w intencji żyjących, poległych oraz zmarłych Sybiraków i żołnierzy Armii Krajowej oraz ich rodzin, której przewodniczył ksiądz kanonik Wojciech Jabłoński.

Ciąg dalszy uroczystości  odbył się w restauracji „Albatros”. Przybyli m.in.: ksiądz prałat Jan Wróblewski, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Augustowa, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedstawiciele środowisk współpracujących z kombatantami.

Klimat spotkaniu nadał koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie z udziałem solistek ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, całość „pod batutą” Leny Olechowskiej. Modlitwa za Sybiraków i Akowców poprzedziła tradycyjne przełamanie się opłatkiem i noworoczne życzenia. Nie zabrakło też wspomnień o tych, którzy odeszli w tym roku na wieczną wartę i ważnych akowsko-sybirackich wspomnień i rozmów.

Gospodarzami tego spotkania byli: Halina Kochanowska – sekretarz augustowskiego koła ŚZŻAK i Jerzy Sienkiewicz – prezes Oddziału Augustów Związku Sybiraków. W jego organizacji pomogli: Barbara Czartoszewska – wiceprezes augustowskiego Związku Sybiraków, Henryka Rzepecka – dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków  oraz Danuta i Zbigniew Kaszlejowie, reprezentujący Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie.
Noworoczne spotkanie Akowców i Sybiraków współfinansował Powiat Augustowski.

ZK

Noworoczne spotkanie Akowców i SybirakówNoworoczne spotkanie Akowców i SybirakówNoworoczne spotkanie Akowców i SybirakówNoworoczne spotkanie Akowców i SybirakówNoworoczne spotkanie Akowców i Sybiraków

Fot. Z. Kaszlej
Nasze szkoły w gronie najlepszych

10 stycznia opublikowano wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Z satysfakcją informujemy, że w zestawieniu ujęte są dwie augustowskie szkoły. Wśród szkół technicznych Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym uzyskało tytuł honorowy „Złotej Szkoły 2017”, plasując się na 3 miejscu w województwie i 70 miejscu w kraju. I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza, spośród szkół ogólnokształcących, zdobyło tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2017”, zajmując 8 miejsce w województwie i 244 miejsce w kraju. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje rankingu, z roku na rok nasze szkoły osiągają coraz wyższe lokaty.

Serdecznie gratulujemy.
Klub Strzelecki „Krechowiak”

W listopadzie 2016 roku rozpoczął działalność Augustowski Klub Strzelecki „Krechowiak”.  Dla społeczności Augustowa i okolic jest to ważna wiadomość, bowiem powstanie klubu umożliwi uprawianie w naszym mieście sportu strzeleckiego. Celem działalności klubu jest m.in. organizowanie, upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ważnym elementem jest także prowadzenie działalności wychowawczej, krzewienie tradycji polskich sił zbrojnych, historii broni oraz wychowanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych. Prezesem Zarządu Klubu wybrany został Mieczysław Kapłanow.

Na strzelnicy zlokalizowanej w Klonownicy koło Augustowa 18 grudnia klub przeszedł chrzest bojowy. Podczas inauguracji członkowie klubu odbyli pierwsze ostre strzelanie. Była to też okazja do spotkania miłośników strzelectwa z województwa podlaskiego. Na strzelnicę przyjechało ponad sto osób zarówno z prężnie działających klubów strzeleckich: „Kaliber 45”, „Marksman”, „Pogranicze” jak i członkowie kół łowieckich oraz pracownicy nadleśnictw. Na inaugurację przybył starosta Jarosław Szlaszyński.

Członkom Augustowskiego Klubowi Strzeleckiego „Krechowiak” życzymy aby, wszystkie strzały trafiały wprost w przysłowiową „dziesiątkę”.
ZK

Klub Strzelecki „Krechowiak” - Fot. Jacek Kożańczuk
Klub Strzelecki „Krechowiak” – Fot. Jacek Kożańczuk
Powiat z budżetem na 2017 rok

Podczas sesji Rady Powiatu 29 grudnia radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2017 rok – najważniejszy i podstawowy dokument wytyczający kierunki działania Powiatu na przyszły rok.
     W swoim wystąpieniu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski powiedział, że przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu zakłada wybranie najważniejszych działań i priorytetów dla Powiatu, skupieniu na nich środków finansowych i ich prawidłowej realizacji. Projekt budżetu zawiera inwestycje na drogach powiatowych i inwestycje w obszarze służby zdrowia, a więc w tych dwóch dziedzinach, gdzie są one najbardziej potrzebne.
Wydatki inwestycyjne wyniosą w 2017 roku blisko 14 mln zł i będą stanowiły ponad 21% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to już kolejny trzeci rok, w którym inwestycje pochłoną ponad 1/5 wszystkich wydatków.
W budżecie Powiatu na rok przyszły ujęto dwa zadania dofinansowywane z programu rządowego budowy dróg lokalnych i budżetów samorządów na łączną wartość 5.198 tys. zł:
1)    przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie, etap II obejmujący odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego oraz odcinek ulicy Hożej od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej,
2)    przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark i odcinka drogi powiatowej w miejscowości Bargłów Kościelny.
Ujęto także dwa zadania z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną wartość 2.410 tys. zł:
1)    przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo na odcinku od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo, zadanie realizowane w porozumieniu z Gminą Sztabin,
2)    przebudowa odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki, zadanie realizowane z Gminą Bargłów Kościelny.
Na 2017 rok zaplanowano także rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowę przepustów wraz z dojazdami w ciągu drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej oraz ze środków samorządów gminnych.
Zadania drogowe będą realizowane we współpracy z gminami przy zachowaniu zasady stosowanej od kilku lat finansowania wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat.
W partnerstwie z Nadleśnictwem Płaska planowana jest przebudowa odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo. Zakłada się, że w ramach zadania o wartości 300 tys. zł, kwota 200 tys. zł będzie pochodziła ze środków Nadleśnictwa.
– O skuteczności współpracy świadczy realizacja zadania w roku bieżącym na Rynku Zygmunta Augusta z Miastem Augustów – powiedział starosta Szlaszyński. – Udział Powiatu jako partnera w zadaniu umożliwił uzyskanie wyższej punktacji w programie rządowym budowy dróg lokalnych. W ten sposób planujemy zrealizować w roku 2017 ulicę Glinki w Augustowie, dodał starosta.
Rok 2017 będzie kolejnym rokiem, w którym przeznacza się znaczne środki na doposażenie i remonty szpitala. Powiat sfinansuje remont oddziału ginekologiczno-położniczego z oddziałem neonatologicznym o wartości 700 tys. zł. Planowany jest zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego w ramach zakontraktowanego przez szpital projektu unijnego ze środków transgranicznych we współpracy z litewskim Alytusem na łączną kwotę ponad 2.084 tys. zł. Również Zakład Opieki Długoterminowej ma przyrzeczenie środków, w porozumieniu z Druskiennikami, na zakup w przyszłym roku sprzętu i wyposażenia, w tym zwłaszcza do rehabilitacji na łączną wartość 1.185 tys. zł. Powiat sfinansuje wkład własny do tych projektów w łącznej wysokości 491 tys. zł. Ponadto nasz szpital nawiązał współpracę ze szpitalem w Wołkowysku na Białorusi i oba szpitale złożyły wspólnie wniosek do programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury wraz z pracami remontowymi w obszarze Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii oraz poradni specjalistycznych na łączną wartość 2,5 mln zł. Wkład własny został zabezpieczony w budżecie Powiatu w kwocie 250 tys. zł.  Jeśli uda się uzyskać te dofinansowanie, to kolejne obszary szpitala zostaną wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.
–  Oprócz dofinansowywania remontów i wyposażenia szpitala ze środków Powiatu nadal będzie prowadzony na bieżąco w roku 2017 monitoring wyników szpitala i przekazywanie tych informacji Wysokiej Radzie – podkreślił starosta. –  Celem jest kontunuowanie i utrwalenie osiągniętego w ostatnich  dwóch latach pozytywnego zjawiska, jakim jest ponoszenie wydatków na działalności medycznej na poziomie niższym niż osiągane przychody.
W przyszłym roku na sfinansowanie bieżących działań oświatowych Powiat przeznaczy środki w wysokości 21.782 tys., tj. ponad 32% wydatków budżetu ogółem. Zadania te będą finansowane  ze środków własnych tj. z subwencji oświatowej i dodatkowych dochodów budżetowych wykonywanych przez jednostki oświatowe. Ponadto kolejny rok będzie kontynuowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie projekt „Czas na staż” obejmujący przeprowadzenie staży zawodowych uczniów i nauczycieli. W roku  2017 planuje się wydatki w ramach projektu na kwotę 620 tys. zł.
Wydatki na opiekę społeczną i pieczę zastępczą, kolejną ważną dziedzinę powiatową, wyniosą w roku 2017 kwotę 7.706 tys. zł, tj. już ponad 11% wydatków ogółem. Wydatki te wykazują od kilku lat stałą tendencję wzrostową, która jest spowodowana zmianą wysokości i zakresu wypłacanych świadczeń wprowadzonych ustawą o pieczy zastępczej, wzrostem liczby dzieci wymagających opieki oraz wzrastającymi kosztami utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej.  W stosunku do roku 2016 roku wzrosną o ponad 300 tys. zł.
Projekt budżetu na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 64.067 tys. zł, z tego na realizację zadań własnych Powiatu kwotę 56.776 tys. zł i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.288 tys. zł. Zaplanowane dochody są wyższe od planowanych na 2016 rok o kwotę 296 tys. zł. Założono uzyskanie wyższych dochodów głównie przeznaczonych na inwestycje na drogach powiatowych (o kwotę 1.160 tys. zł) i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 864 tys. zł).  Niższe dochody zaplanowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 550 tys. zł i subwencji o kwotę 867 tys. zł. W pozostałych źródłach zaplanowano dochody na poziomie niewiele niższym niż planowane w 2016 roku.
W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi źródłami dochodów są:
1) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.264 tys. zł, które stanowią ponad 48% dochodów ogółem,
2)    udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.377 tys. zł, który będzie stanowił 13% dochodów ogółem,
3)    dochody własne osiągane przez jednostki powiatowe w wysokości ogółem 3.813 tys. zł, w tym głównie z opłat komunikacyjnych w wysokości 1.320 tys. zł.
Wydatki w roku 2017 roku zaplanowano w wysokości 67.179 tys. zł, tj. o 1.923 tys. zł wyższe od wydatków w 2016 roku. Wyższy poziom wydatków wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu dotacji na remonty i inwestycje w SP ZOZ i SP ZZOD o kwotę 1.089 tys. zł, zabezpieczonych w budżecie kwot spłat za kredyt zaciągnięty przez SP ZOZ w Augustowie i poręczony przez Powiat w latach poprzednich o kwotę 936 tys. zł oraz zwiększenie wydatków na opiekę społeczną o kwotę 300 tys. zł. Zaplanowano wzrost wydatków na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych o kwotę 2.374 tys. zł. Natomiast zaplanowano zmniejszenie wydatków na szkoły i placówki szkolno-wychowawcze w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów.
W budżecie założono, że przy realizacji wszystkich zadań wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 3.112 tys. zł, który w całości zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w wysokości 1.100 tys. zł i kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie 2.012 tys. zł.
– Pragnę podkreślić, że wydajemy środki roztropnie i utrzymujemy ten sam bezpieczny poziom zadłużenia Powiatu – powiedział starosta Szlaszyński. – Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosą łącznie kwotę 1.229 tys. zł. W 2017 roku przypadają do spłaty raty kredytu zaciągniętego w 2016 roku w wysokości 1.500 tys. zł oraz prowizja i odsetki od kredytów w wysokości 124 tys. zł. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 wyniesie 1.500 tys. zł. W 2017 roku niezbędne będzie zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 3.500 tys. zł, który będzie przeznaczony na spłatę rat kredytów w 2017 roku w wysokości 1.488 tys. zł i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.012 tys. zł. Nowy kredyt ma zapewnić utrzymanie zaplanowanego poziomu wydatków inwestycyjnych, podkreślił starosta.
W wyniku planowanego zaciągnięcia w 2017 kredytu długoterminowego, zwiększy się zadłużenie Powiatu o kwotę 250 tys. zł i na koniec 2017 roku wyniesie 1.750 tys. zł.
– Uważam, że jest to budżet optymalny, ambitny, ale realny – powiedział na zakończenie wystąpienia starosta Szlaszyński. – Przedłożony projekt budżetu spełnia ograniczenia ustawowe odnośnie limitów spłat zadłużenia oraz nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Zawiera wszystkie dochody, jakie Powiat Augustowski mógł uzyskać, a zaplanowane zadania są możliwe do zrealizowania, podkreślił starosta.
Ponadto podczas sesji dokonano zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2016 rok oraz podjęto decyzje w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017 –2021. Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 –2021 oraz w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. Zmieniono także uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych.
Red.Odznaka Honorowa Województwa dla Eugeniusza Simsona

Podczas XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie 29 grudnia Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krzewienia postaw patriotycznych oraz aktywizacji środowisk wiejskich otrzymał Eugeniusz Franciszek Simson, były Wójt Gminy Augustów.

Odznakę wręczył Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w asyście Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.
We wniosku o uhonorowanie odznaką skierowanym przez starostę Jarosława Szlaszyńskiego do władz Województwa Podlaskiego czytamy m.in.: Eugeniusz Simson „poza działalnością zawodową wynikającą z zajmowanego stanowiska podejmował bardzo wiele działań i inicjatyw adresowanych do mieszkańców Gminy Augustów. Jego działalność pozazawodowa skierowana była i jest na krzewienie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Działalność ta polega na pokazaniu młodzieży prawdy o dziejach ojczystych.”
Eugeniusz Simson „zainicjował i zorganizował utworzenie szkolnych izb pamięci poświęconych patronom szkół, nadanie imion i sztandarów oraz wmurowanie tablic pamiątkowych w szkołach podstawowych: im. Sybiraków w Netcie, im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach, im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich, im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy.”
„Efektem działań Eugeniusza Simsona było utworzenie w 2000 roku Muzeum Armii Krajowej w Janówce wraz z jego wyposażeniem, eksponatami, ekspozycją i zabezpieczeniem.  Środki na ten cel w wysokości ok. 120 tys. zł pozyskał ze źródeł organizacji pozarządowych i wpłat osób prywatnych.” We wniosku podkreślono działania Eugeniusza Simsona na rzecz krzewienia sportu poprzez tworzenie uczniowskich klubów sportowych na terenie Gminy Augustów. Powstały one w miejscowościach: Biernatki, Rutki, Żarnowo, Topiłówka, Netta, Białobrzegi. „Skupiają dzieci i młodzież z terenu Gminy Augustów oraz młodzież pozaszkolną, która chętnie korzysta z urządzeń sportowych, a także może ćwiczyć i uprawiać sport na boiskach sportowych, w których budowę, osobisty wkład i zaangażowanie włożył Eugeniusz Simson. Z jego inicjatywy rokrocznie odbywają się turnieje o Puchar Wójta w piłce nożnej dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz turnieje tenisa stołowego. Ta forma sportowego współzawodnictwa na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych.”
„Eugeniusz Simson był jednym z założycieli w 1989r. augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Jako wieloletni Prezes Oddziału aktywnie działał na rzecz konsolidacji środowiska sybirackiego. Obecnie pełni funkcję Honorowego Prezesa Oddziału Augustów Związku Sybiraków. Staraniem oddziału Związku Sybiraków, w tym Eugeniusza F. Simsona powstało kilkadziesiąt ZNAKÓW PAMIĘCI, takich jak mosiężne tablice pamiątkowe, krzyże przydrożne, pomniki (m.in. Pomnik Sybiraków na augustowskim cmentarzu, ołtarz z wizerunkiem św. Rafała Kalinowskiego, trzy witraże o tematyce sybirackiej oraz Pomnik „Polska Golgota Wschodu” z nazwiskami deportowanych z ziemi augustowskiej w kościele pw. Jana Chrzciciela na Borkach w Augustowie, pomnik – obelisk z informacją o wywózkach na Syberię posadowiony przed Szkołą Podstawową im. Sybiraków w Netcie).
Eugeniusz Simson jest aktywnym członkiem augustowskiego koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Red.
Odznakę wręczya Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Odznakę wręcza Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w asyście Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.
W podziękowaniu za opiekę medyczną

29 grudnia podczas sesji Rady Powiatu na ręce Bogusława Falkowskiego – Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego SP ZOZ w Augustowie oraz Danuty Niedźwieckiej – Położnej Koordynującej zostało przekazane podziękowanie wszystkim pracownikom Oddziału za szczególnie troskliwą i profesjonalną opiekę nad pacjentami. Złożone gratulacje są m.in. następstwem pisma, jakie nadesłała pacjentka leczona na Oddziale. W liście skierowanym do Ministra Zdrowia, a przesłanym do wiadomości m.in. do Rzecznika Praw Pacjenta i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia napisała: „Wszyscy pracownicy tego oddziału – lekarze, położne, personel pomocniczy odnoszą się do pacjentek z najwyższą troską, zrozumieniem i szacunkiem. W obliczu obaw związanych z poddaniem się zabiegom medycznym pacjentka nie jest pozostawiona samej sobie, czuje się bezpieczna i zrozumiana, co niweluje stres i sprzyja rekonwalescencji. Lekarze wykazują się fachowością i wiedzą, wyczerpująco i przystępnie informują o planowanych badaniach, odpowiadają na pytania. Położne dokładają najwyższej staranności, ażeby zapewnić pacjentkom spokój, opiekę i poczucie bezpieczeństwa.”
Na sesji medal Jana Pawła II i list gratulacyjny wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski.
W skierowanym do pracowników przez Radę Powiatu liście gratulacyjnym czytamy: „Niezmiernie cieszy fakt, że trudną i odpowiedzialną pracę oraz zaangażowanie personelu szpitala doceniają wdzięczni pacjenci. W ciepłych słowach wyrażają się o Państwa pracy, podkreślając zarówno poziom wiedzy i przygotowanie specjalistyczne, jak również kulturę osobistą i podejście do chorych.”
Ordynator Bogusław Falkowski podkreślił, że pracownicy zawsze starają się, aby wszystkim pacjentom Oddziału zapewnić jak najlepszą opiekę medyczną. Dziękując za przekazane gratulacje, stwierdził, że będą one motywacją do jeszcze lepszej pracy.
Red.
Wręczenie medalu Jana Pawła II i listu gratulacyjnego Wręczenie medalu Jana Pawła II i listu gratulacyjnego Wręczenie medalu Jana Pawła II i listu gratulacyjnego
Fot. G.Haraburda
Opłatkowe spotkanie

Powiatowe Spotkanie Opłatkowe stało się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowej  atmosfery Świąt Narodzenia Pańskiego. Uroczystość odbyła się 21 grudnia w auli II Liceum Ogólnokształcącego.
    W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa – ksiądz infułat Antoni Kochański, ksiądz prałat Marian Szewczyk – Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej oraz siostra Helena Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie. Obecni byli radni Rady Powiatu na czele z Andrzejem Sobolewskim – Przewodniczącym Rady. Przybył Zarząd Powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki. Władze Miasta Augustowa reprezentował Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Augustowa. Zaproszenie na uroczystość przyjęli dyrektorzy i zwierzchnicy instytucji oraz przedstawiciele firm współpracujących z Powiatem, zwierzchnicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Udział wzięli dyrektorzy i wicedyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego na czele z Barbarą Koronkiewicz – Dyrektor Szkoły.
W bożonarodzeniowy nastrój wszystkich zebranych wprowadził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież i nauczycieli szkoły: Martę Jackiewicz i Wicedyrektora Tomasza Choroszewskiego. Uczestnicy spotkania wsłuchani w piękne, jakże wymowne słowa mówione i śpiewane mogli poczuć atmosferę oczekiwania na „Cichą Noc, Świętą Noc”. Sprzyjała temu również dekoracja sali wykonana przez nauczycielki Agnieszkę Kuźmę i Agnieszkę Gromkowską.
W swoim wystąpieniu starosta Jarosław Szlaszyński nawiązał do kolędy „Dzisiaj w Betlejem” podkreślając, że właśnie „dzisiaj” pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, miasta, gdzie przyszedł na świat Jezus Chrystus. Wszystkim przybyłym na spotkanie opłatkowe, całej powiatowej rodzinie życzył spokojnych, pełnych duchowej radości Świąt Narodzenia Pańskiego. Złożył życzenia spełnienia marzeń oraz powodzenia w realizacji podjętych na nadchodzący rok wyzwań i zaplanowanych przedsięwzięć.
Po modlitwie poprowadzonej przez księdza Mariana Szewczyka był czas na przełamanie się opłatkiem oraz złożenie życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku.
W montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie szkoły: Magdalena Morusiewicz, Damian Wiśniewski, Magdalena Stanko, Ewelina Łapińska, Wiktoria Choncel, Kinga Borawska, Artur Bobier, Paulina Bartoszewicz, Kinga Bartoszewicz, Dawid Sujata, Ewa Tkaczuk, Błażej Galicki, Magdalena Bołbot, Patrycja Olizarowicz, Kinga Szarejko prezentujący teksty i wokaliści: Julita Bożewicz, Oliwia Prawdzik, Marcelina Czyżewska, Julia Milanowska, Bartosz Łosiński, Katarzyna Prokop oraz kadra pedagogiczna: Dyrektor Barbara Koronkiewicz, Wicedyrektor Tomasz Choroszewski oraz nauczycielka Marta Jackiewicz.

Red.