75. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 2017 r., w 75. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, na grobach żołnierzy Armii Krajowej oraz pod pomnikiem upamiętniającym Akowców na augustowskim cmentarzu Jarosław Szlaszyński – Starosta, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta oraz Zbigniew Kaszlej – Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Rocznica AKRocznica AKRocznica AKRocznica AKRocznica AKRocznica AKRocznica AK
Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię

10 lutego 2017 r. obchodzona była 77. rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię, połączona ze świętem Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Dla miejscowości Netty jest to rocznica szczególna, bowiem ponad 280 jej mieszkańców zostało wywiezionych w 1940 i 1941 roku na Syberię.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze i Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Następnie ksiądz dr Wojciech Kotarski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej odprawił Mszę Świętą.

Gości powitała Henryka Mołodziejko – Dyrektor Szkoły. Na uroczystość przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Augustowie, Elżbieta Pszczoła – Sekretarz Gminy Augustów, Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy Augustów, Janusz T. Wierzbicki – Dyrektor ZOES Gminy Augustów, Jan Ordowski – emerytowany dyrektor szkoły w Netcie, Jerzy Sienkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków, Eugeniusz Simson – Prezes Honorowy Związku Sybiraków, Henryka Rzepecka – Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Barbara Kotarska – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze, licznie przybyli mieszkańcy wsi Netta.

Po wzruszającej i wspaniale wykonanej przez uczniów części artystycznej miały miejsce przemówienia zaproszonych gości. Do Koła Wnuków Sybiraka przyjętych zostało troje nowych członków. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie odznaczono Starostę Jarosława Szlaszyńskiego Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków.

Następnie przy obelisku upamiętniającym Sybiraków ks. dr Wojciech Kotarski odmówił modlitwę w intencji Sybiraków, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Modlitwa za pochodzących z Netty Sybiraków została także odmówiona pod Pomnikiem Pamięci Mieszkańców Netty Wywiezionych na Sybir w Netcie Folwark. Delegacje złożyły kwiaty i zapalone zostały znicze.

(K)

Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię

Fot. Z.Kaszlej
60. Wszechnica Biebrzańska „Ptasi celebryci”

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w 60. Wszechnicy Biebrzańskiej, która odbędzie się w dniach 4-5 marca br.
Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów naukowców i ornitologów. Tematem wiodącym spotkania będą ptaki. Drugi dzień Wszechnicy to dzień terenowy. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w wycieczce ornitologicznej wokół Basenu Dolnego Biebrzy.
Więcej:
https://www.biebrza.org.pl/redir,index?wiecej=2915&wiecej_news=1
INFORMACJA o XXII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na zadanie inwestycyjne ,,Budowa ulicy Glinki w Augustowie’’.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu augustowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie.
 10. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w 2016 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2016 rok.
 12. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2016 r.:
 13. Komisji Rewizyjnej,
 14. Komisji Budżetu i Finansów,
 15. Komisji Spraw Społecznych,
 16. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 r:
 18. Komisji Rewizyjnej,
 19. Komisji Budżetu i Finansów,
 20. Komisji Spraw Społecznych,
 21. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 22. Odpowiedzi na interpelacje.
 23. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Nr XXI/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

     Andrzej Sobolewski

 
Własny biznes szansą na lepsze jutro

W związku z realizacją projektu „Własny biznes szansa na lepsze jutro”, Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna w partnerstwie z powiatem suwalskim ogłaszają nabór uczestników do Projektu.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy. Projekt skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, a które ukończyły 30 rok życia, posiadają status osoby niepracującej, a także status osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej: www.lgd.suwalszczyzna.com.pl, www.powiat.suwalski.pl oraz w Biurze Projektu Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.
Nabór trwa od 17 lutego 2017r. do 3 marca 2017r. w godzinach od 8:00 do 15:00.
Analiza średniej zdawalności…

Analiza średniej zdawalności osób szkolonych w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Augustowskiego 2016 2 PÓŁROCZE:

 

 
Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Pułkownikowi Jackowi Werze

Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. J. Bema w Węgorzewie
z powodu śmierci
MAMY
składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie i Radni Rady Powiatu w Augustowie
Nie daj się grypie!

Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań są wirus grypy typu A i B, wirus RS oraz wirusy paragrypy. Grypa powoduje zachorowania w każdej grupie wiekowej (Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że rocznie dotyczyć może 5%-10% dorosłych i20% -30% dzieci). Na całym świecie, szacuje się, że corocznie zachorowania na grypę są przyczyną około 3 do5  milionów przypadków ciężkich powikłań pogrypowych, a około 250000 do 500 000 zgonów. W porównaniu z zachorowaniami wywołanymi innymi wirusami, zachorowania na grypę mogą wywoływać poważne powikłania, równocześnie jednak dostępne są skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie.

W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.

W powiecie augustowskim w 2016 r. zarejestrowano 7679 przypadków podejrzeń i zachorowań na grypę, co w stosunku do lat 2014-2015 jest zauważalnym wzrostem zachorowań – w roku 2015- 6331, podobnie do roku 2014, w którym stwierdzono 6300 zachorowań, W ogólnej liczbie zgłoszonych zachorowań w 2016 r.   – 54,7% przypadków (2015r.- 53,15 %, 2014 r. – 55,22%, w 2013r. 50,34%) dotyczyło dzieci do lat 14.

    Najwięcej chorych zgłosiło się do lekarzy poz w marcu. Szczyt zachorowań przypadł na pierwszy tydzień marca, kiedy zanotowano 587 chorych, podobnie wysoka ilość chorych utrzymywała się przez cały marzec ( 1545 ), równie dużą liczbę zachorowań zarejestrowano w grudniu 2016r.( 1100 przypadków).

Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób.

Objawy grypy są niecharakterystyczne, lecz najczęstsze jest gwałtowne wystąpienie:
• objawów ogólnych – wysokiej gorączki, dreszczy, bólów mięśni, bólów głowy (najczęściej okolicy czołowej i zagałkowy), uczucia rozbicia i osłabienia, złego ogólnego samopoczucia;
• objawów ze strony układu oddechowego – suchego kaszlu, bólu gardła i nieżytu nosa (zwykle o niedużym nasileniu).

U małych dzieci obraz kliniczny może być całkowicie niecharakterystyczny – obejmować zmienione zachowanie dziecka, senność lub rozdrażnienie, brak apetytu, wymioty.Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3-7 dniach, ale kaszel, zmęczenie i uczucie rozbicia mogą się utrzymywać do ok. 2 tyg. Najczęstsze powikłania grypy to zapalenia ucha środkowego oraz angina paciorkowcowa. Grypa może prowadzić również do ciężkich powikłań – najczęstsze to zapalenie płuc, do rzadszych należą zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.

Osoby, u których występuje jeden lub więcej z poniższych objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśni, ból gardła, katar, dreszcze, poczucie ogólnego rozbicia – mogą być chore na grypę.

Należy pamiętać, iż jedynym i skutecznym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na grypę, jest coroczne szczepienie się.

Od 3 lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym, bardzo niskim poziomie wynoszącym ok. 3,7%.   

W powiecie augustowskim, począwszy od roku 2010 , w którym szczepieniom poddało się 1428 osób ( 2,43% pop.) rejestrujemy spadek  szczepień: w 2011r. zanotowano 1222 (2,1%) osób zaszczepionych, w 2012r. – 823 (1,4%), w 2013 – 887 (1,5%), w 2014r.- 926 (1,5%), w 2015r. 815 osób (1,4%).,w 2016r. 849 osób (1,4%).

Od 3 lat w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym, bardzo niskim poziomie wynoszącym ok. 3,7%.   

Warto po raz kolejny przypomnieć, że nigdy nie jest za późno, żeby się zaszczepić. Najlepiej jest przyjąć szczepionkę we wrześniu lub październiku, dzięki czemu będziemy chronieni w całym okresie wzmożonych zachorowań, należy jednak podkreślić, że w późniejszym okresie sezonu nadal warto się szczepić, także wtedy gdy grypę się już przechorowało. Grypa sezonowa jest wywoływana najczęściej przez jeden z 3 dominujących szczepów wirusa i przechorowanie spowodowane jednym typem wirusa nie daje odporności wobec pozostałych szczepów. Tak więc zachorować na grypę można nawet kilka razy w ciągu roku. Szczepionki zawierają natomiast antygeny 3 aktualnie krążących w środowisku szczepów wirusa i chronią przed zachorowaniem, lecz samych zachorowań nie powodują, ponieważ nie zawierają całego wirusa, a jedynie jego wyselekcjonowane fragmenty.

Co zrobić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych?

Nie lekceważ grypy. Chroń siebie i innych:

 • zaszczep się i swoich najbliższych przeciw grypie,
 • przestrzegaj zasad higieny oddychania – w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
 • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem,
 • poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel lub płyn do rąk albo zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki podczas podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,
 • jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj i kaszl w zgięcie łokciowe – twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem i nie przeniesiesz go na inne osoby,
 • w miejscach publicznych, środkach transportu unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
 • unikaj masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” z innymi ludźmi w transporcie publicznym – zwłaszcza podczas dłuższych podróży,
 • zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń,
 • przy wystąpieniu objawów takich jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność zgłoś się do lekarza. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy nie idź do pracy, zostań w domu do czasu ustąpienia objawów.

W procesie obniżania liczby zachorowań na grypę profilaktyka odgrywa kluczową rolę. Dlatego wszelkie inicjatywy zmierzające do zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom w tym w szczególności poprzez przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia i higieny oraz upowszechnienie szczepień ochronnych, są niezmiernie ważne.
Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z załączonych materiałów oświatowo-zdrowotnych.

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Augustowie

Różnice między przeziębieniem a grypą

Profilaktyka grypy

 

 

 
Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Mirosławowi Krakowskiemu

Skarbnikowi Powiatu  

z powodu śmierci

MAMY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,

Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie