1

Wyróżnienie dla augustowskiej firmy

25 lutego podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie Jarosław Szlaszyński  – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie przekazali serdeczne gratulacje i słowa uznania Benedyktowi Kozłowskiemu – Właścicielowi firmy BALT YACHT.

Augustowska firma zdobyła prestiżową nagrodę „Jacht Roku” za swoją najnowszą produkcję Sun Camper 35. Nagroda ta jest szczególnie cennym wyróżnieniem, gdyż przyznawane jest przez ekspertów. BALT YACHT zdobył ją już po raz piąty, co jest rekordowym wynikiem, potwierdzającym najwyższą jakość łodzi.

– Dzięki takim przedsiębiorstwom jak BALT YACHT, Augustów umacnia swoją pozycję jako centrum przemysłu szkutniczego. To takie firmy jak Pana przedsiębiorstwo stają się motorem lokalnego rozwoju – powiedział starosta. Produkowane w Pana firmie jachty i łodzie motorowe, dzięki nowoczesnym projektom, zastosowaniu najnowszych materiałów i technologii, mistrzowskiemu zarządzaniu oraz fachowej załodze, cieszą się dużym powodzeniem u odbiorców krajowych i zagranicznych, dodał.

Red.

Wyróżnienie dla augustowskiej firmy Wyróżnienie dla augustowskiej firmy
Seminarium dotyczące ważnych dróg

W dniach 20-22 lutego 2019 r. odbywa się w Augustowie XI Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Katedrą Budownictwa i Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej. Co roku seminarium gromadzi przeszło 150 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe, a także zarządców dróg i kolei z województwa podlaskiego oraz całego kraju.

Podczas sesji inauguracyjnej, która odbyła się w Hotelu Warszawa w środę 20 lutego, omawiana była historia i plany rozwoju dróg samochodowych oraz kolejowych.

Obecny na seminarium Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podniósł ważne dla mieszkańców naszego Powiatu kwestie dotyczące konieczności zapewnienia dobrej i bezpiecznej drogi do Białegostoku, jako najważniejszego ośrodka administracyjnego, edukacyjnego, medycznego i kulturalnego w województwie. Poruszył również sprawę statusu i stanu drogi Suwałki – Augustów, która nadal pełni rolę niezwykle ważnego ciągu komunikacyjnego w północnej części województwa podlaskiego i wymaga pilnej modernizacji. Przedstawił także argumenty potwierdzające konieczność przebudowy drogi Augustów – Lipszczany. Biorący udział w seminarium Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, zapewnił, że rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa ma znaczenie dla rozwoju województwa i istnieją realne szanse na jej realizację. Natomiast Wojciech Borzuchowski – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku poinformował o trwających ekspertyzach i badaniach, które mają zdecydować o ostatecznej koncepcji  przebudowy drogi krajowej Augustów – Suchowola  – Korycin – Białystok.

Red.
Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Zapraszamy mieszkańców i gości przebywających na terenie Ziemi Augustowskiej na uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod Honorowym Patronatem Jarosława Zielińskiego, Posła na Sejm RP, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uroczystości zaplanowano na 3 marca. Szczegółowy program obchodów na załączonym plakacie.

Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 
Pół miliarda zł dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) – nowej ofercie grantowej Narodowego Instytutu Wolności. To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

W spotkaniu, które odbędzie się 22 lutego br., weźmie udział ekspert NIW, który zaprezentuje założenia programu i odpowie na Państwa pytania. Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Proszę o zgłoszenia uczestnictwa do dnia 20.02 na adres: tmadras@bialystok.uw.gov.pl

 

Termin i miejsce:

22 lutego 2019 r. (piątek), godz. 12.00

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, Sala Kolumnowa (I piętro części konferencyjnej budynku)

 

Więcej informacji na temat Programu w załączeniu
Informacja o obradach III sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

 Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach III sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 r.:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu i Finansów,
  3. Komisji Spraw Społecznych,
  4. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu za lata 2017 – 2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020.
 7. Sprawozdanie z wysokości w 2018 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 273/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2019 roku.
 17. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie

Uroczystość 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie odbyła się 8 lutego. Święto Szkoły rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez ks. dr Wojciecha Kotarskiego – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej i ks. Adama Kolbusza – wikariusza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

– Dzisiejszy dzień, to data, która jest najważniejsza w kalendarzu szkoły, a ta wyjątkowa uroczystość jest kolejnym etapem w tworzeniu jej tradycji i rytuałów – mówiła Henryka Mołodziejko – Dyrektor Szkoły do licznie zebranych na uroczystości gości – przedstawicieli Sybiraków, władz samorządowych, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli wzruszającą część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły.  Następnie złożone zostały kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców Netty zesłanych na Sybir.

Przed 25 laty Szkoła Podstawowa w Netcie była pierwszą szkołą w Polsce przyjmującą zaszczytne imię Sybiraków. Obchodzony jubileusz potwierdza trwałość podjętej przed laty inicjatywy kultywowania pamięci o dramatycznych losach setek tysięcy Polaków wywożonych na Syberię.

Powiat Augustowski podczas uroczystości reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który pogratulował społeczności szkolnej dotychczasowych osiągnięć i poinformował, iż złożył wniosek do Zarządu Powiatu w Augustowie w sprawie przyznania Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie Medalu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, w dowód uznania za godne kultywowanie idei pamięci narodowej oraz wieloletnie kształtowanie patriotyczne młodego pokolenia.

Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie Jubileusz 25-lecia nadania imienia Sybiraków Szkole Podstawowej w Netcie
Rusza akcja identyfikacji producentów

Informujemy, że ruszyła wojewódzka akcja identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego.

Jeśli jesteś aktywnym:

– rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta,

– producentem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców,

– wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność,

koniecznie zgłoś się do współpracy wypełniając ankietę on-line na stronie:

producenci.wrotapodlasia.pl

Korzyści:

– udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie opłacalności produkcji (np. promocja w Internecie, broszurach, imprezach sprzedażowych),

– uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach,

– wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.

Więcej informacji i pomoc w uzupełnieniu ankiety uzyskasz w Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego (w Urzędzie Marszałkowskim) ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok; tel. 85-6654826, produkty@wrotapodlasia.pl
Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

29 stycznia odbyło się oficjalne przekazanie do użytku nowego samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance.

Placówka ta została uruchomiona 1 grudnia 2016 r. i jest prowadzona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta. Dysponuje 25 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy uczestnicy korzystają z dowozu do miejsca zajęć, ponieważ nie ma innej możliwości dojazdu do ośrodka.

Nowy środek transportu, 9-osobowy mikrobus, został dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Cena zakupu wyniosła 130.000 zł, z czego 80.000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, 10.000 zł – z budżetu Powiatu Augustowskiego, 6.000 zł – z budżetu Gminy Lipsk, zaś pozostałe środki pochodziły z wpłat osób prywatnych oraz wkładu własnego Stowarzyszenia.

– Nowy samochód zastąpi wykorzystywane dotychczas, wysłużone i często psujące się auto, zwiększając bezpieczeństwo i komfort przewożonych osób. W imieniu własnym i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy bardzo dziękuję osobom i instytucjom, które wsparły ten zakup – mówi Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych.

Poświęcenia nowego samochodu dokonał Ksiądz Kanonik Waldemar Sawicki – Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia Medalu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Krzysztofowi Anuszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie w latach 1998-2001. Medal, w dowód uznania za wkład wniesiony w rozwój samorządności oraz wieloletnią działalność na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Augustowskim, wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie: Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński.

W uroczystości udział wzięli także: Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, przedstawiciele władz Lipska na czele z Burmistrzem Lechem Łępickim oraz Tadeuszem Krysiukiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej, Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska, Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu, Zdzisław Wasilewski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance i ich rodziny.

Uroczystość przekazania samochodu została uświetniona częścią artystyczną, w której wystąpił Grzegorz Sobczak z Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie oraz zespół uczestników ŚDS w Kuriance. W programie zaprezentowane zostały kolędy, pieśni patriotyczne i ludowe.

Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

Fot. K. Batus
Powiat Augustowski zwycięzcą Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów

Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce w Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców, przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich.

Uczestniczą w nim bezpłatnie wszystkie samorządy, które oceniane są przez niezależnych ekspertów pod kątem 58 zróżnicowanych kryteriów, ujętych w 10 grupach tematycznych. Uwzględniane były m.in. realizowane w 2018 r. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, stosowane rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz realizowane działania w zakresie edukacji, sportu i kultury.

– Jak mawiają sportowcy – trudno jest zdobyć mistrzostwo, a jeszcze trudniej je obronić. Tym bardziej cieszy to, że działania realizowane przez nasz Powiat zostały tak wysoko ocenione i że już trzeci rok z rzędu Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce o wielkości do 60 tys. mieszkańców – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Dziękuję wszystkim, którzy przez cały rok ciężko pracowali na rzecz naszej społeczności, dodaje.

Powiat Augustowski, jako lider Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców otrzymał prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.