Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Julii Koronkiewicz
Uczennicy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Augustowie.
Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzicom i Najbliższym
oraz łączymy się w bólu po stracie drogiej Wam Osoby
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
O Kanale Augustowskim na spotkaniu Grupy Roboczej

W dniach 21-22 marca w Augustowie odbyło się posiedzenie polsko – białoruskiej Grupy Roboczej ds. rozwoju Kanału Augustowskiego.

Grupie Roboczej ze strony polskiej przewodniczy Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, ze strony białoruskiej – Wiktor Liskowicz – Wiceprzewodniczący Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jan Wasilewski – Przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Jarosław Książek – Konsul Generalny RP w Grodnie, Magdalena Sidorowicz – pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku,  Ałła Fedorowa – Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku, Maciej Ambrosiewicz – ekspert ds. wpisu Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Bogdan Dyjuk – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Podczas posiedzenia podkreślono konieczność remontu śluzy Kurzyniec. Podsumowano, że z przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja w minionym sezonie skorzystało 3.146 osób. Strona białoruska poinformowała o dokonanych pracach przy modernizacji dróg oraz obiektów zabytkowych i że jest gotowa na otwarcie przejścia Sofijewo – Lipszczany. W 2018 roku Białoruś w ramach ruchu bezwizowego odwiedziło 92 tysiące osób z 72 krajów, z czego 33% stanowili Polacy.

Istotnym tematem podczas spotkania było wpisanie drogi wodnej, której częścią jest Kanał Augustowski na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie dotychczasowych prac nad wpisem i projektem specjaliści wskazali problemy związane z funkcjonowaniem kanału. Uczestnicy  posiedzenia mogli również uczestniczyć w prezentacji projektu Street View po Kanale Augustowskim.

Red.

O Kanale Augustowskim na spotkaniu Grupy Roboczej

Fot. wrotapodlasia.pl
Informacja o obradach IV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach IV sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.

5.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.

6.      Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

7.      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

8.      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2018 r.

9.      Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

10.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

11.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2018r.

12.  Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016 – 2018 w roku 2018.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

20.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

21.  Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

22.  Przyjęcie protokołu Nr III/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

23.  Wolne wnioski i zapytania.

24.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Zwalczanie odry to wspólna odpowiedzialność

Odra jest bardzo zaraźliwą chorobą wirusową wywołaną przez wirusa z rodziny Paramyxoviridae. Szacuje się, że w populacji nieszczepionej (podatnej na zachorowanie) jeden chory zaraża średnio aż 12 – 18 osób.

Po ekspozycji osoby podatnej na zakażenie ryzyko zachorowania wynosi 90 – 95%. Wirus odry przeżywa do dwóch godzin na powierzchniach skażonych wydzielinami chorych. Może być rozprzestrzeniany przez zakażone osoby od 4 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów, do 3 dni od wystąpienia wysypki.

Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub powietrzno – kropelkową, przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Okres wylęgania odry trwa od 8 do 14 dni.

Objawy :

 • wysoka gorączka, ból gardła, suchy kaszel, zapalenie spojówek ze światłowstrętem i łzawieniem, zapaleniem błony śluzowej nosa (katar, cieknący nos),
 • małe, białawe plamki po wewnętrznej stronie policzków oraz na języku,
 • po kilku dniach w obrębie głowy pojawia się charakterystyczna plamisto – grudkowa wysypka, po trzech dniach zstępuje ona z głowy na tułów, a następnie na ręce i nogi. Ustępuje pozostawiając brunatne przebarwienia i delikatne złuszczenie naskórka.

Strategie zapobiegania oraz zwalczania odry:

 1. Realizacja szczepień podstawowych przeciwko odrze zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych w Polsce:
 • pierwsza dawka jest podawana dzieciom w 13-15 miesiącu życia,
 • dawka przypominająca jest podawana dzieciom w 6 roku życia.
 1. Realizacja szczepień zalecanych przeciwko odrze zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych w Polsce:
 • osobom nieszczepionym przeciw odrze w ramach szczepień obowiązkowych – należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni; u osób wcześniej szczepionych przeciw odrze szczepionkami monowalentnymi szczepienie należy traktować jako przypominające,
 • podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, jednak szczepionkę należy podać nie wcześniej, niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia.
 1. Szczepienie w czasie pierwszych 72 godzin po kontakcie z chorym może uchronić przed zachorowaniem.
 2. Poprawa opieki medycznej nad chorymi na odrę, w tym odpowiednie leczenie powikłań.

Szczepionki przeciw odrze są bezpieczne i skuteczne.

PSSE w Augustowie
Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Markowi Taraszkiewiczowi
z powodu śmierci
BRATA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze

16 marca w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie nastąpiło oficjalne otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

W otwarciu udział wzięli: Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, Poseł na Sejm RP, Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program zakłada dofinansowanie mieszkańców nie tylko na wymianę starych pieców, ale także m.in. na termomodernizację budynków, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, wymianę stolarki okiennej.

Augustowski punkt jest pierwszym tego typu miejscem w województwie podlaskim. Mieszkańcom z terenu Powiatu zainteresowanym uzyskaniem wsparcia w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze, osoby zatrudnione w Punkcie wytłumaczą, jak krok po kroku we właściwy sposób wypełnić wniosek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Red.

Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste PowietrzeOtwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze Fot. Z.Bartoszewicz
XVII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora

„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”
(Juliusz Słowacki)

Niewątpliwie giętkim językiem i ciałem wykazali się uczestnicy tegorocznego Konkursu Młodego Aktora, który odbył się już po raz siedemnasty 7 marca 2019 r. Konkurs od lat jest organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (panie Bożena Bendig, Elżbieta Klekotko, pan Paweł Leszkowicz) pod patronatem Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.

W konkursie wzięło udział prawie trzydzieścioro reprezentantów szkół powiatu augustowskiego, którzy ubiegali się o tytuł najlepszego aktora oraz recytatora poezji Juliusza Słowackiego.

Tym razem nagroda specjalna przeznaczona była dla uczestników prezentujących twórczość Juliusza Słowackiego, którego rocznice narodzin i śmierci aktualnie obchodzimy. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tę nagrodę zdobyła uczennica II LO w Augustowie), natomiast w niższej grupie wiekowej uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej w Augustowie.

W efekcie trzech etapów konkursu na poziomie szkół średnich główną nagrodę zdobyła uczennica II LO w Augustowie, na drugim miejscu uplasowała się uczennica I LO w Augustowie, natomiast na trzecim uczennica I LO w Suwałkach oraz I LO w Augustowie. W kategorii szkół gimnazjalnych oraz 7 – 8 klas szkoły podstawowej  zwyciężyła uczennica Gimnazjum nr 4 w Augustowie. II miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie, a III – dwóch uczniów: ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie oraz Społecznej Szkoły Podstawowej. Dodatkowo trzech uczniów otrzymało nagrody publiczności, a dwóch nagrodę specjalną Klubu DKF „Kinochłon” za pomysł i oryginalność prezentacji finałowej.

Uczestników oceniało niezależne jury złożone ze znawców i miłośników sztuki aktorskiej:  p. Ewa Chodacz, p. Paweł Leszkowicz, p. Jan Saczko, p. Karol Sitnik  p. Bartosz Świerkowski.

Fundatorami nagród byli: Klub Filmowy „Kinochłon”, Starosta Powiatu Augustowskiego oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

Z ramienia organizatorów nad przebiegiem konkursu czuwały uczennice I LO. W ramach części artystycznej wystąpił teatr Res Humanae w farsie „Wszystkie jego żony” autorstwa absolwenta ZSO w reżyserii Bożeny Bendig. Także uczestnicy konkursu ze Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym zaprezentowali fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego. Pamiątkowe znaczki przygotowała pani Marzanna Markowska, przy dekoracjach wsparła gospodarzy imprezy pani Urszula Dębiec-Grochowska.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania imprezy, uczestnikom, ich opiekunom oraz fundatorom nagród organizatorzy bardzo dziękują i zapraszają do współpracy w przyszłym roku!

(pb)

XVII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora - Jedna ze scen finałowych XVII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora - Uczestnicy konkursu
Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Agacie i Grzegorzowi Augusewiczom
z powodu śmierci
TATY I TEŚCIA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie i Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
W Augustowie uczczono pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

3 marca w Augustowie, uroczyście obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Obchody rozpoczęły się o godz. 9.00 od złożenia kwiatów pod „Domem Turka” – siedzibą NKWD i UB, miejscem kaźni Polaków. Wiązanki złożyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz wojskowych na czele z gen. bryg. dr. inż. Ryszardem Parafianowiczem – Rektorem-Komendantem Akademii Sztuki Wojennej, wnukiem śp. Stanisława Parafianowicza ps. „Zarzecki” – osądzonego i straconego w 1946 roku w procesie pokazowym. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Bazyliki pw. Najświętszego Serca Jezusowego na uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego oraz księdza prałata Jerzego Owsiankę. Msza święta odprawiona została w intencji Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin, w szczególności śp. Stanisława Parafianowicza ps. „Zarzecki”, a także żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Terytorialnej, składających tego dnia przysięgę na sztandar wojskowy.

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali na Rynek Zygmunta Augusta, gdzie odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po przywitaniu przybyłych gości oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał płk Sławomir Kocanowski – Dowódca 1 PBOT, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że 1 marca obchodzony jest nie tylko Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ale także jest to rocznica otrzymania przez brygadę im. gen. Władysława Liniarskiego oraz tradycji oddziałów bojowych Armii Krajowej. Zaznaczył, że to właśnie na tym fundamencie oparta jest formacja żołnierzy, a przysięga wojskowa zobowiązuje do stania na straży tych wartości, o które walczyli patroni 1 PBOT. Na zakończenie życzył terytorialsom, aby pozostali wierni tym zasadom przez całe życie.

Kolejnym punktem obchodów było złożenie przysięgi wojskowej na sztandar 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz udzielenie błogosławieństwa żołnierzom przez obecnych na uroczystości duchownych.

List do uczestników przysięgi skierował Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej. Zwrócił on uwagę, że celem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz regionu, z którego pochodzą.

W związku z objęciem uroczystości Honorowym Patronatem Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierował on także słowo do żołnierzy składających tego dnia przysięgę.

– Chciałbym podziękować żołnierzom, którzy zdecydowali się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej i zasilić szeregi 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gratulując dzisiaj złożonej przysięgi – powiedział Wiceminister. Jesteście spadkobiercami chlubnej, heroicznej tradycji Armii Krajowej, największej armii podziemia, jaką kiedykolwiek udało się komukolwiek stworzyć, ale również jesteście spadkobiercami „Żołnierzy Niezłomnych”, tych którzy nie zgodzili się na pozorowaną niepodległość, podejmując się walki o prawdziwą wolność, dodał.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia medali oraz wyróżnień najlepszym żołnierzom i przekazania gratulacji ich rodzinom.

Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”, gdzie odczytany został apel pamięci i oddana została salwa honorowa, a przedstawiciele władz rządowych, wojskowych i samorządowych złożyli wiązanki kwiatów.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, płk Zbigniew Redziak – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy  Komendant Uzupełnień w Suwałkach, ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich 15 GBZ, ppłk Mateusz Kujawski – Dowódca 2 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 11 MPA w Węgorzewie.

O godz. 13.00 przy amfiteatrze nad jez. Necko symbolicznym wystrzałem z armaty odpalonej przez Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego oraz płk. Sławomira Kocanowskiego – Dowódcę 1 PBOT rozpoczął się już po raz siódmy największy ogólnopolski bieg pamięci: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Długość trasy biegu krótszego wynosiła 1963 metry. Dystans ten związany jest z datą schwytania i śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, ps. Lalek. Natomiast długość biegu dłuższego wynosiła 5 km. Wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni medalem okolicznościowym.

Red.