1

Wygodny sposób na urzędowe sprawy w województwie podlaskim

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!
W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

CU

Jakie sprawy można załatwić przez Internet?
Podstawowe usługi, udostępniane przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia to:
·         pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
·         skargi i wnioski,
·         wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Przykłady innych spraw, które można załatwić drogą elektroniczną:
·         złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
·         zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
·         wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
·         wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
·         zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
·         opłaty za korzystanie ze środowiska (przedsiębiorcy),
·         wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
·         wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
·         dopisanie do spisu wyborców,
·         zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych,
·         zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
·         wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych,

Łącznie na Cyfrowym Urzędzie zostało opisanych już ponad 570 usług.

Znajdź sprawę/usługę, którą chcesz załatwić.

Jakie urzędy są na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia?
Cyfrowy Urząd zawiera dane 130 jednostek samorządu terytorialnego (na 133 wchodzących w skład województwa), ponad 1000 jednostek podległych samorządom oraz kilkadziesiąt  jednostek wojewódzkiej  administracji rządowej. Znajdź urząd, którego szukasz.

Co zrobić jeśli jest na Cyfrowym Urzędzie jest opis usługi, a nie ma formularza elektronicznego?
Jakkolwiek nie wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, to w przypadku wielu z nich wniosek można złożyć dołączając odpowiedni dokument do pisma ogólnego .

Jaki jest warunek załatwiania spraw przez Internet?
Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany można wyrobić bezpłatnie zakładając konto na stronie Profilu zaufanego w zakładce Zarejestruj się i potwierdzając je poprzez bank lub w jednym z wyznaczonych urzędów. Szczegółowe informacje – jak założyć profil zaufany znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl  w zakładce Załóż profil zaufany.

Posiadając Profil Zaufany lub podpis elektroniczny możesz korzystać z szeregu elektronicznych usług,  również tych, znajdujących się na stronach innych instytucji.

Jak załatwić sprawę przez Cyfrowy Urząd?
1.       Otwórz stronę cu.wrotapodlasia.pl
2.       Wybierz urząd.
3.       Wyszukaj usługę np. pismo ogólne, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie dowodu osobistego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
4.       Zapoznaj się z informacją na temat usługi.
5.       Wypełnij formularz, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP i wyślij.

Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail.

Film prezentujący jak wysłać pismo do urzędu za pomocą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

CU film

Instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu – krok po kroku
Szczegółowa instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu znajduje się na stronie cu.wrotapodlasia.pl w zakładce Instrukcja.

CU instrukcja

 

Jakie inne sprawy można załatwić przez Internet?
Posiadając tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz załatwić przez Internet coraz więcej spraw, np. złożyć wniosek o kartę ubezpieczenia EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), sprawdzić swoje punkty karne.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl  w zakładce Usługi-on-line.

Uwaga
Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 Art. 20b, pkt. 2.

Profil Zaufany

 

 

Punkty potwierdzania Profilu Zaufanego w województwie podlaskim
*Na podstawie danych ze strony Profil Zaufany  https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

AUGUSTÓW
URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE, UL. ŻABIA 7
ZUS Inspektorat w Augustowie, ul. Hoża 8

BIAŁYSTOK
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13
DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. PLAŻOWA 17
PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU, UL. MŁYNOWA 21A
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU, UL. ADAMA MICKIEWICZA 3
ZUS Oddział w Białymstoku, ul. Młynowa 29
Idea Bank S.A, – Białystok ul. Nowy Świat 3, ul. Nowy Świat 3
mBank S.A. – Białystok Świętojańska 15, Świętojańska 15

BIELSK PODLASKI
URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM, UL. ADAMA MICKIEWICZA 33
ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 10 A

CZARNA BIAŁOSTOCKA
URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ, UL. TOROWA 14 a

Grajewo
URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE, ul. Elewatorska 8
ZUS Biuro Terenowe w Grajewie, Os. Centrum 7 a

Hajnówka
URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE, ul. 3 Maja 34
ZUS Inspektorat w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16

KOLNO
URZĄD SKARBOWY W KOLNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 20
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie, ul. Kolejowa 2

ŁAPY
URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 24

Łomża
URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY, UL. POLOWA 47
ZUS Inspektorat w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29

MOŃKI
STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5A
URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH, UL. EŁCKA 41A

RADZIŁÓW
GMINA RADZIŁÓW, PL. 500-LECIA 14

SIEMIATYCZE
URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH, UL. PAŁACOWA 18
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 5

SOKÓŁKA
URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE, UL. BIAŁOSTOCKA 47
ZUS Inspektorat w Sokółce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c

Suwałki
STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH, ul. Świerkowa 60
URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH, UL. 1 MAJA 2A
ZUS Inspektorat w Suwałkach, ul. 1 Maja 33

SZCZUCZYN
URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE, PL. 1000-LECIA 23

WYSOKIE MAZOWIECKIE
URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, UL. LUDOWA 21
ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem, Pl. Odrodzenia 5

Zambrów
URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE, ul. Jantarowa 16
ZUS Inspektorat w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 a, Zambrów
Wywieś flagę

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

 

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot pt. „Niepodległa – moja flaga”, zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi. Można go obejrzeć klikając w poniższe linki:

https://youtu.be/eXEGIyNMmEs
https://tiny.pl/tr91l

Plakat Wywieś flagę
Krok do dalszego rozwoju

Na ostatnim posiedzeniu Powiatowa Rada Rynku Pracy w Augustowie podjęła uchwałę wspierającą działania British American Tobacco Polska S.A. zmierzające do zakupu 4 ha terenu od Lasów Państwowych w celu rozbudowy fabryki.

Strategiczna rewizja mocy produkcyjnych Grupy BAT sprzed trzech lat zadecydowała o przeniesieniu części produkcji z fabryki w Niemczech do Augustowa. Efektem tej decyzji były nowe inwestycje w wartości około 650 mln zł i zwiększenie zatrudnienia o 350 osób. Obecnie kończy się realizacja tego projektu. Jednak firma planuje dalsze inwestycje w unowocześnianie augustowskiego zakładu produkcyjnego. Warunkiem jest jednak pozyskanie dodatkowego terenu pod rozbudowę. Dlatego Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła uchwałę wspierającą te działania. Zgodnie z szacunkami mają one umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy w zakładzie BAT w Augustowie, a także dodatkowo u dostawców i kontrahentów współpracujących z fabryką.

Red.
Planowane inwestycje na drogach powiatowych

W kwietniu zakończył się prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego nabór wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota planowana do przeznaczenia na powiatowe zadania drogowe w woj. podlaskim w 2019 r. wynosi prawie 132 mln zł. Fundusz Dróg Samorządowych stanowi nowy rządowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach. W warunkach konkursu określono, że dofinansowanie będzie przyznawane na poziomie minimum 50% wartości zadania, a szczegółowa wysokość dofinansowania zostanie określona przez Wojewodę Podlaskiego dla poszczególnych zadań przy uwzględnieniu wskaźnika procentowego dochodowości.

Po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Augustowski zwrócił się do wszystkich gmin o wytypowanie zadań na drogach powiatowych, które są istotne dla mieszkańców. W celu zwiększenia możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zgodnie z obowiązującą zasadą współpracy, koniecznym warunkiem dla zgłoszenia zadania była deklaracja współfinansowania na poziomie 50% wartości wkładu własnego przez samorząd gminny.

Powiat Augustowski opracował i złożył wnioski o dofinansowanie następujących zadań:

  • Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk;
  • Przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo w Gminie Sztabin;
  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie w Gminie Nowinka;
  • Przebudowa odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny;
  • Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie.

Złożone wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczą zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 19 mln zł i obejmują 13,5 km dróg powiatowych.

Red.
Wyrazy głębokiego współczucia
Panu nadkom. Pawłowi Jakubiakowi
Oficerowi Prasowemu
Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie
z powodu śmierci
ŻONY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 17 kwietnia 2019 r. zmarł w Łodzi
kpt. Witold Lewoc ps. „Brzozak”
żołnierz AK-AKO, WiN

Pogrzeb śp. Witolda Lewoca odbędzie się 23 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00
w Krasnymborze w kościele p.w. Św. Rocha.

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
składają
Starosta Augustowski,
Prezes Augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 
Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Ewie i Franciszkowi Wiśniewskim
z powodu śmierci
MAMY I TEŚCIOWEJ
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Przekaż 1% podatku na szpital

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wzorem lat ubiegłych, informuje o możliwości przekazania 1% od należnego podatku za 2018 rok na rzecz augustowskiego szpitala.

Szczegóły na plakacie

Przekaż 1% podatku na szpital
Rozpoczął się pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19

26 marca w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie rozpoczęło się trzytygodniowe ćwiczenie BRAMA-19.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał płk dr hab. Krzysztof Krakowski – Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, który jest kierownikiem ćwiczeń. Podczas spotkania studenci Wydziału Wojskowego zostali wprowadzeni w skomplikowaną sytuację społeczną, ekonomiczną oraz polityczno-militarną, będącą powodem konfliktu zbrojnego. Na tym tle została przedstawiona m.in. rola i zadania Straży Granicznej w systemie obronnym państwa. Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przedstawił słuchaczom specyfikę regionu pod względem infrastruktury krytycznej. Sztuka wojenna rozwija się również w oparciu o doświadczenia z minionych bitew. Studenci zapoznali się zatem z wojskowo-geograficzną charakterystyką ćwiczebnego rejonu operacji obronnej.

BRAMA-19 to również współpraca wojska z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie. Studenci ASzWoj będą doskonalić swoje umiejętności planowania współpracy ze wszystkimi podmiotami znajdującymi się w strefie ogarniętej działaniami zbrojnymi. Ich głównym celem będzie ochrona i obrona ludności cywilnej. Ostatecznie wszystkie decyzje ćwiczących zostaną zweryfikowane i ocenione przez system JTLS Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Swoich obiektów użyczy studentom ASzWoj 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach.

Red.

pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19 pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19 pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19

Fot. ASzWoj