Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Od 13 maja do 18 czerwca ósmoklasiści mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Warto kontynuować naukę w Augustowie. Uczniowie mają tu zapewniony wysoki poziom edukacji i szerokie możliwości rozwoju zainteresowań.

W procesie rekrutacji uczeń ma prawo wybrać trzy szkoły średnie spośród sześciu powiatowych szkół, tj.: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1, Technikum Nr 2, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2. W każdej z trzech wybranych szkół można wybrać wszystkie klasy, które dana szkoła oferuje. Szczegółowe informacje znajdują się w „Informatorze dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych” na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie lub na stronie poświęconej naborowi .

Szkoła znajdująca się na pierwszej pozycji listy preferencji jest szkołą tzw. pierwszego wyboru, czyli wymarzoną szkołą danego ucznia. I to wyłącznie z nią należy się kontaktować w procesie rekrutacji.

Poniżej podajemy najważniejsze terminy obowiązujące w 2024 r.:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej – do 18 czerwca
  • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 21 czerwca do 9 lipca
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół – 16 lipca o godz. 10.00
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły średniej poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – od 16 do 19 lipca
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół – 22 lipca 2024 r. o godz. 10.00.