Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

UCHWAŁA NR 1198/162/2023 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego w 2024 r.

Pliki do pobrania: pełna treść uchwały