Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości na podstawie § 32 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390).