Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Tekst jednolity w Dz. U. 2022, poz. 1343, z późn. zm.), Powiat Augustowski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
    Powiat Augustowski, ul. 3-go Maja 29, 16-300 Augustów
  1. Przewidywany tryb zawarcia umowy:
    Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 9 pkt.1  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70.
  1. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
    Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.
    Sieć linii komunikacyjnych: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar powiatu augustowskiego, dla którego Powiat Augustowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy:
    Sierpień – Październik 2024 r.
  1. Przewidywany czas trwania umowy:
    Do 5 lat od daty zawarcia umowy
  1. Zmiana informacji:
    Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343, z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.
  1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
  • Biuletyn Informacji Publicznej;
  • Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Augustowie;
  • Strona internetowa organizatora: www.augustowski.home.pl

STAROSTA
Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 21 czerwca 2023 r.