Informacja o 37 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 37 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.
 10. Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego zarok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rejonowemu Kołu Pszczelarzy w Augustowie na użycie herbu Powiatu Augustowskiego na sztandarze Koła.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów „Moniecko- Augustowskiego”.
 13. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 14. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2022 rok.
 15. Przyjęcie protokołu XXXVI/23 z dnia 30 marca 2023 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn