Kwalifikacja wojskowa 2023

Od 17 kwietnia do 11 maja w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie powiatu augustowskiego. Mogą zgłaszać się również osoby spoza powiatu.

17 kwietnia, oficjalnego otwarcia prac komisji dokonał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Obecni byli również: Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów, mjr Marcin Sówka – Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, Waldemar Siedlecki – sekretarz komisji oraz pozostali członkowie komisji.

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej zostali wezwani mężczyźni urodzeni w 2004 roku oraz urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii i osoby urodzone w latach 2002-2003, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja dotyczy też kobiet, które są studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków takich jak: analityka medyczna, lekarski, pielęgniarski, psychologiczny ratownictwa medycznego, weterynaryjny i nie posiadają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Zgłaszać się mogą również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.