Uczczono pamięć śp. Bohdana Krotkiewskiego

Uczczono pamięć śp. Bohdana Krotkiewskiego

9 marca 2023 r., w 101 rocznicę śmierci, uczczono pamięć śp. Bohdana Krotkiewskiego – Ułana 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, który po zakończeniu służby został policjantem w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. Zginął 9 marca 1922 r. na służbie, w okolicach Sopoćkiń. Na jego grobie znajdującym się na augustowskim cmentarzu Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Prezes Zarządu Augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz mł. insp. Tomasz Kuprewicz – Komendant Powiatowy Policji w Augustowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Od dnia dzisiejszego Komenda Powiatowa Policji w Augustowie obejmie grób szczególną opieką.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie śp. Bohdana Krotkiewskiego – od lewej: Naczelnik Z. Kaszlej, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. T. Kuprewicz, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie śp. Bohdana Krotkiewskiego – od lewej: Naczelnik Z. Kaszlej, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. T. Kuprewicz, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź
Grób śp. Bohdana Krotkiewskiego
Grób śp. Bohdana Krotkiewskiego
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści