Super Powiat Augustowski

Jak co roku jury, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich, Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów wybrało najlepsze i najbardziej rozwojowe samorządy. Miło nam poinformować, że Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce w tym Rankingu, w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców. Dużym wyróżnieniem jest przyznanie przez ekspertów ZPP naszemu samorządowi również honorowego tytułu SUPER POWIAT 2022 za uzyskanie największego w swojej kategorii procentowego udziału realizacji zadań uwzględnianych w rankingu.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Klasyfikacja konkursowa bierze pod uwagę sprawy ważne dla rozwoju i wyjątkowo bliskie mieszkańcom, poddając ocenie działania proinwestycyjne i prorozwojowe oraz dotyczące poprawy obsługi w urzędzie. Za działania realizowane w 2022 roku Powiat zdobył łącznie 62.200 punktów m.in. w takich kategoriach jak: pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, etc.

Otrzymane wyróżnienie jest dla nas motywacją do dalszej pracy i realizacji kolejnych działań dla dobra mieszkańców powiatu augustowskiego. Cieszymy się, że nasze starania doceniane są przez niezależnych ekspertów, czego wynikiem jest zajęcie po raz siódmy pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Nie zwalniamy tempa i planujemy kolejne przedsięwzięcia na rzecz naszej społeczności. Będziemy nadal dążyć do utrzymania wysokiego tempa rozwoju i efektywnej realizacji potrzeb mieszkańców – mówi starosta Jarosław Szlaszyński.

Więcej informacji na temat laureatów konkursu na stronie ZPP.

Red.