Przebudowano drogę powiatową Kurianka – Starożyńce – Bartniki

Przebudowano drogę powiatową Kurianka – Starożyńce – Bartniki

21 lutego w Starożyńcach odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki, które było zwieńczeniem inwestycji realizowanej przez Powiat Augustowski w dwóch etapach, od 2019 r.

Dotychczas droga posiadała nawierzchnię żwirową w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi wybojami i ubytkami, szerokość jezdni była nienormatywna i zmienna, brakowało też właściwego odwodnienia, z uwagi na zamulone rowy i niedrożne przepusty. W ramach inwestycji wykonana została od podstaw nowa droga o nawierzchni bitumicznej, z wszelkimi niezbędnymi towarzyszącymi elementami bezpieczeństwa. Jej łącza długość wynosi 5,85 km. Dzięki temu przedsięwzięciu powstało dogodne połączenie drogi powiatowej w miejscowości Bartniki z drogą wojewódzką w miejscowości Kurianka, co będzie tworzyło skrót przydatny dla wielu mieszkańców tej części Gminy Lipsk i Powiatu Augustowskiego.

Łączna wartość obu zadań inwestycyjnych wyniosła 8,35 mln zł, w tym środki Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3,4 mln zł, Budżet Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2,9 mln zł, wkład Powiatu Augustowskiego – 1,4 mln zł i środki Gminy Lipsk – 651 tys. zł.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, przedstawiciele Powiatu Augustowskiego – Starosta Jarosław Szlaszyński, Przewodniczący Rady – Andrzej Mursztyn, Członkowie Zarządu – Marek Dobkowski i Tadeusz Drągiewicz oraz Radni – Wojciech Marek Protasiewicz, Mieczysław Sobolewski i Piotr Rusiecki. Uczestniczyli też reprezentanci Gminy Lipsk, na czele z Burmistrzem – Lechem Łępickim i Przewodniczącym Rady – Tadeuszem Krysiukiem. Wykonawcę drugiego etapu inwestycji reprezentował Wojciech Nowak – Prezes Ekodrom Sp. z o.o. Obecny był również  Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Marcin Sieńkowski – Inspektor Nadzoru. Nowo wybudowaną drogę poświęcił Ksiądz Kanonik Waldemar Sawicki – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

Druga część spotkania miała miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kuriance, prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta. Po zapoznaniu zebranych z działalnością ośrodka przez Krzysztofa Anuszkiewicza – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, odbyła się uroczystość wręczenia Medali Złotych za Długoletnią Służbę. Na wniosek Starosty Augustowskiego, postanowieniem Prezydenta RP, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, odznaczeniem uhonorowani zostali: Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu Augustowskiego oraz Leszek Osyda – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego. Medale wręczyli Wojewoda Bohdan Paszkowski i Poseł Jarosław Zieliński.

Przecięcie wstęgi podczas uroczystego otwarcia przebudowanej drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki, od lewej: D.Hiero, M. Dobkowski, P. Rusiecki, Ks. W. Sawicki , W. Nowak, J. Szlaszyński, B. Paszkowski, J. Zieliński, L. Łępicki, T. Krysiuk, T. Drągiewicz, D. Kapla, A. Kudaj, A. Mursztyn, M. Sobolewski
Przecięcie wstęgi podczas uroczystego otwarcia przebudowanej drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki, od lewej: D.Hiero, M. Dobkowski, P. Rusiecki, Ks. W. Sawicki , W. Nowak, J. Szlaszyński, B. Paszkowski, J. Zieliński, L. Łępicki, T. Krysiuk, T. Drągiewicz, D. Kapla, A. Kudaj, A. Mursztyn, M. Sobolewski
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści