Powiatowe obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego

W niedzielę, 22 stycznia, odbyły się uroczyste obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r., zorganizowane przez Powiat Augustowski oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Uroczystość objął patronatem honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W ramach święta młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie zapaliła znicze na grobach Powstańców na augustowskim cmentarzu oraz w miejscach bitew na terenie powiatu. W obchodach aktywny udział wzięły Oddziały Przygotowania Wojskowego, które po raz pierwszy prezentowały się publicznie.

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i uczestników Powstania Styczniowego odprawił w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicą 3 Maja pod budynek Starostwa Powiatowego, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca kpt. Stanisława Orechwę – Dowódcę 2 kompanii w Oddziale płk. Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer”. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, jako organizator uroczystości, powitał przybyłych gości. Następnie list Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczestników obchodów, przeczytał Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Po Apelu Pamięci, odczytanym przez pułkownika rezerwy Waldemara Siedleckiego – dowódcę uroczystości, przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą kpt. Stanisława Orechwę.

W święcie wzięły udział poczty sztandarowe służb mundurowych oraz szkół i instytucji z naszego regionu, w szczególności Szkoły Podstawowej z Nowinki – jedynej na terenie naszego powiatu noszącej imię Powstańców Styczniowych, a także Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze, która będzie współorganizatorem kolejnej części obchodów w dniu 19 kwietnia. Uczestniczyli Kombatanci, Sybiracy, na czele z Panią Barbarą Czartoszewską – Prezesem Związku Sybiraków Oddział w Augustowie. Przybyli reprezentanci władz państwowych i samorządowych, żołnierze Wojska Polskiego, służby mundurowe i mieszkańcy.

Powiat Augustowski reprezentowany był przez Członków Zarządu – starostę Jarosława Szlaszyńskiego, wicestarostę Dariusza Jana Szkiłądzia, Marka Dobkowskiego, Tadeusza Drągiewicza i Waldemara Jedlińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu – Andrzeja Mursztyna oraz Radnych – Joannę Lisek i Mieczysława Sobolewskiego.

Kolejna część uroczystości odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym. Przybyłych gości w murach szkoły powitała Dyrektor – Anna Sus-Cilulko, która przypomniała zebranym krótką historię Oddziałów Przygotowania Wojskowego, funkcjonujących w I LO od 1.09.2020 r. Przywołała najistotniejsze momenty przyjęcia z rąk Starosty Jarosława Szlaszyńskiego tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego – lancy z proporcem w amarantowo-białych barwach, a także odznaki pułkowej, jako symbolu więzi z Rodziną Krechowiecką, amarantowej apaszki i monografii 1PUK, jako kompendium wiedzy historycznej.

Następnie Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski wręczył odznaczenia państwowe. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany na wniosek Starosty Augustowskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał płk. Krzysztof Świderski – Dowódca 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Pułk zgodnie z decyzję Ministra Obrony Narodowej jest jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Ponadto na wniosek Starosty Augustowskiego, Decyzją Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem „PRO PATRIA” uhonorowany został gen. bryg. Piotr Fajkowski – Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych odznaczeń osobom zaangażowanym w rozwój działalności Oddziałów Przygotowania Wojskowego w I LO. Medal gen. bryg. pilota Witolda Urbanowicza – wybitnego lotnika, syna Ziemi Augustowskiej, Kapituła medalu postanowiła przyznać płk. prof. dr. hab. Leszkowi Elakowi – Prorektorowi ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, dr. Józefowi Kozłowskiemu – Dyrektorowi Instytutu Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej oraz ppłk. Jarosławowi Kowalewskiemu – Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach. Natomiast za zasługi w kultywowaniu chlubnych tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego, którego imię nosi Oddział Przygotowania Wojskowego w Augustowie, Kapituła postanowiła przyznać medal Krechowiecki ppłk. Mateuszowi Kujawskiemu – Szefowi Sztabu 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

Na wniosek Anny Sus-Cilulko – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie, za aktywny udział w procesie szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wyróżniającą się postawę patriotyczną Starosta Augustowski udzielił pochwały trzem kadetom III roku oraz dwóm kadetom II roku, a także mjr. rez. Markowi Łebskiemu, za zaangażowanie w organizację szkolenia wojskowego uczniów.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej, zorganizowanego w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego przez Jadwigę Motuk – nauczycielkę historii w Augustowskim Centrum Edukacyjnym pod patronatem Starosty Augustowskiego.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który podziękował za zorganizowanie uroczystości i podkreślił, że najistotniejszym elementem obchodów, jest aktywny udział i zaangażowanie młodzieży, która jest przyszłością naszego narodu. Marek Komorowski – Senator PR w swoim wystąpieniu przypomniał historię Powstania Styczniowego i walk, które toczyły się na Ziemi Augustowskiej, a także przywołał pamięć lokalnych bohaterów z tamtego okresu, w szczególności kpt. Stanisława Orechwy. Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski podkreślił natomiast analogie dotyczące najwyższych wartości i dążenia do wolności i niepodległości, które mimo, że od czasu Powstania Styczniowego minęło 160 lat, można zauważyć w kolejnych latach historii Polski oraz we współczesności.

Na zakończenie, działający przy I LO Teatr Res Humanae, pod kierunkiem Pani Profesor Bożeny Bendig zaprezentował poruszający spektakl „Dziedzictwo wolności”, ukazujący fragment „Sceny więziennej” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz inne znaczące teksty, akcentujące polskie tradycje wolnościowe.

Uczestnicy uroczystości mogli również zapoznać się z piękną wystawą, przygotowaną w związku z obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego przez Bibliotekę Powiatową, mieszczącą się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Ciąg dalszy obchodów zaplanowano na 19 kwietnia w Krasnymborze, w rocznicę pierwszego starcia powstańców z Rosjanami na Ziemi Augustowskiej, a następnie w dniu 29 czerwca upamiętnieni zostaną bohaterowie walk powstańczych, którzy polegli na terenie Nadleśnictwa Płaska, w tym w największej zwycięskiej bitwie na Ziemi Augustowskiej pod Gruszkami oraz na Kozim Rynku.

Uczestnicy 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uczestnicy 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, m.in.: Starosta J. Szlaszyński, Członkowie Zarządu: M. Dobkowski i W. Jedliński, płk POW Piotr Augustynowicz, Z. Kaszlej i D. Kaszlej, Dyrektor II LO B. Koronkiewicz.
Poczet sztandarowy z kadetami Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w czasie Mszy Świętej podczas 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Poczet sztandarowy z kadetami Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w czasie Mszy Świętej podczas 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Uczestnicy 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas Mszy Świętej.
Uczestnicy 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas Mszy Świętej w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.
Przemarsz ulicą 3 Maja w Augustowie Oddziału Przygotowania Wojskowego ZSO i uczestników uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Przemarsz ulicą 3 Maja w Augustowie Oddziału Przygotowania Wojskowego ZSO i uczestników uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej odczytuje list skierowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej odczytuje list skierowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego do uczestników uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Delegacja Powiatu Augustowskiego składa wieniec od społeczności Powiatu pod tablicą kpt. Stanisława Orechwy umiejscowioną pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Augustowie, od lewej: M. Dobkowski, D. Szkiłądź, J. Szlaszyński, T. Drągiewicz, W. Jedliński.
Delegacja Powiatu Augustowskiego składa wieniec od społeczności Powiatu pod tablicą kpt. Stanisława Orechwy umiejscowioną pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Augustowie, od lewej: M. Dobkowski, D. Szkiłądź, J. Szlaszyński, T. Drągiewicz, W. Jedliński.
Wojewoda Bohdan Paszkowski wręcza Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości płk. K. Świderskiemu – Dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Wojewoda Bohdan Paszkowski wręcza Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości płk. K. Świderskiemu – Dowódcy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Wojewoda Bohdan Paszkowski wręcza Medal Pro Patria gen. bryg. Piotrowi Fajkowskiemu – Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Wojewoda Bohdan Paszkowski wręcza Medal Pro Patria gen. bryg. Piotrowi Fajkowskiemu – Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Odznaczeni Medalem gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Odznaczeni Medalem gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, od lewej: Wicestarosta D. Szkiłądź, Starosta J. Szlaszyński, płk. dr hab. L. Elak, dr J. Kozłowski, ppłk J. Kowalewski.
Starosta wręcza medal 1 Pułku Ułanów Krechowieckich ppłk. Mateuszowi Kujawskiemu – Szefowi Sztabu 11 MPA podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Starosta wręcza medal 1 Pułku Ułanów Krechowieckich ppłk. Mateuszowi Kujawskiemu – Szefowi Sztabu 11 MPA podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Przemówienie Posła na Sejm RP – J. Zielińskiego w sali teatralne ZSO w Augustowie podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Przemówienie Posła na Sejm RP – J. Zielińskiego w sali teatralne ZSO w Augustowie podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
„Scena więzienna” z III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza w wykonaniu aktorów Teatru Res Humanae podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących – pożegnanie Powstańca.
„Scena więzienna” z III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza w wykonaniu aktorów Teatru Res Humanae podczas uroczystości 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących – pożegnanie Powstańca.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści