Dział Rehabilitacji w nowej odsłonie

Dział Rehabilitacji w nowej odsłonie

22 listopada odbyła się w augustowskim szpitalu uroczystość otwarcia Działu i Poradni Rehabilitacyjnej po kompleksowej modernizacji oraz prezentacja nowoczesnego aparatu RTG.

Realizacja zadania umożliwi świadczenie bardzo szerokiego zakresu wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych pacjentom po urazach, udarach, z chorobami zwyrodnieniowymi, onkologicznymi oraz w stanach pooperacyjnych. Zakupiono nowoczesny sprzęt, m.in.: aparaty do elektroterapii i laseroterapii oraz innowacyjną komorę do suchych kąpieli kwaso-węglowych, a także w pełni cyfrowy, mobilny aparat RTG. W ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” o wartości 2,23 mln zł uzyskano dofinansowanie w kwocie 1,55 mln zł ze środków EFRR z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Wkład własny w wysokości 677,41 tys. zł został pochodził z budżetu Powiatu.

Ponadto zakupiono nowoczesny, cyfrowy, wielofunkcyjny aparat RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich zawierający dwa detektory i wyposażenie dodatkowe. Urządzenie o wartości 1,3 mln zł sfinansowano z Budżetu Państwa – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przybyłych na uroczystość gości powitała Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Maciej Bogdan Olesiński – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ewa Feszler – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, reprezentująca Bohdana Paszkowskiego – Wojewodę Podlaskiego, ksiądz prałat Marian Szewczyk – kapelan szpitala, który dokonał poświęcenia zrealizowanych inwestycji. Powiat Augustowski reprezentowali: Starosta Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Dariusz Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński oraz Joanna Lisek – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu. W otwarciu uczestniczyli także: Wioletta Tomaszycka – Bednarczyk – Zastępca  Dyrektora SP ZOZ oraz pracownicy szpitala, a także Andrzej Sitkowski – przedstawiciel wykonawcy inwestycji.

Podczas uroczystości Starosta podkreślił, że zrealizowane przedsięwzięcia stanowią kolejny etap unowocześniania augustowskiego szpitala. Wartość zadań inwestycyjnych przeprowadzonych w SP ZOZ w latach 2015 – 2022 wynosi ponad 25,5 mln zł, w tym ok. 14 mln zł stanowiły fundusze zewnętrzne i ok. 9 mln zł środki Powiatu Augustowskiego.

Red.

Uczestnicy uroczystości otwarcia Działu i Poradni Rehabilitacyjnej po kompleksowej modernizacji w augustowskim szpitalu podczas przecięcia wstęgi.
Uczestnicy uroczystości otwarcia Działu i Poradni Rehabilitacyjnej po kompleksowej modernizacji w augustowskim szpitalu podczas przecięcia wstęgi. Od lewej: Kierownik Działu Fizjoterapii – lek. m. A. Żmuda-Miler, Dyrektor SP ZOZ – D. Zawadzka, Poseł na Sejm RP – J. Zieliński, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW – E. Feszler, Dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ – M. Olesiński, Starosta – J. Szlaszyński, Zastępca Dyrektora SP ZOZ – W. Tomaszycka-Bednarczyk
Prezentacja sprzętu - innowacyjnej komory do suchych kąpieli kwaso-węglowych na zmodernizowanym Dziale Fizjoterapii w SP ZOZ w Augustowie.
Prezentacja sprzętu – innowacyjnej komory do suchych kąpieli kwaso-węglowych na zmodernizowanym Dziale Fizjoterapii w SP ZOZ w Augustowie.
Nowoczesny, cyfrowy, wielofunkcyjny aparat RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich zawierający dwa detektory i wyposażenie dodatkowe.
Nowoczesny, cyfrowy, wielofunkcyjny aparat RTG do badań klasycznych radiologicznych i kości długich zawierający dwa detektory i wyposażenie dodatkowe.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści