700 tys. zł z budżetu Województwa dla Powiatu Augustowskiego

700 tys. zł z budżetu Województwa dla Powiatu Augustowskiego

Powiat Augustowski realizuje zadanie polegające na rozbudowie drogi powiatowej Olszanka – stacja kolejowa Szczepki o długości ponad 2 km wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra. Całkowita wartość robót wyniesie ponad 5,7 mln zł. Ponadto konieczne będzie poniesienie kosztów odszkodowań za przejęcie gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 7 listopada Radni Województwa Podlaskiego podczas sesji Sejmiku podjęli decyzję o przeznaczeniu 700 tys. zł z budżetu Województwa na dofinansowanie tej inwestycji. Powiat Augustowski otrzyma również na ten cel dotację ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1,75 mln zł. Pozostała kwota w wysokości blisko 3,3 mln zł oraz koszty wypłaty odszkodowań za przejmowane grunty zostaną sfinansowane ze środków Powiatu Augustowskiego.

Przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką Augustów – Suwałki w miejscowości Olszanka do stacji kolejowej w Szczepkach. Obecnie jest to droga żwirowa, która w ramach inwestycji zostanie utwardzona i wyasfaltowana. Trasa o szerokości od 5,5 m do 6 m zyska też szerokie i bezpieczne pobocza. Ponadto w miejscowości Barszczowa Góra dotychczasowe przejście przez rzekę Olszanka zostanie zastąpione nowym mostem. Obiekt o konstrukcji ramowej wykonanej z prefabrykowanych elementów żelbetowych będzie miał blisko  12 m długości i blisko 10 m szerokości. Znajdzie się tam też chodnik dla pieszych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do końca bieżącego roku.

W związku z prowadzonymi pracami, użytkownicy drogi proszeni są o ostrożność i stosowanie się do tymczasowych oznaczeń.

Budowa mostu w miejscowości Barszczowa Góra
Budowa mostu w miejscowości Barszczowa Góra
Budowa mostu w miejscowości Barszczowa Góra
Budowa mostu w miejscowości Barszczowa Góra
Przebudowywana droga powiatowa Olszanka – stacja kolejowa Szczepki
Przebudowywana droga powiatowa Olszanka – stacja kolejowa Szczepki
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści