Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Henryka Kulikowskiego

Emerytowanego Dyrektora i nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Augustowie
w latach 1975 – 2004.

Pozostanie w naszej pamięci jako oddany pedagog,
któremu zawsze były bliskie sprawy młodzieży,
sumiennie zarządzający działalnością Szkoły i rozwijający kształcenie zawodowe,
wspaniały i życzliwy Człowiek.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Żonie i Rodzinie
oraz łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Wam Osoby

                                                                       Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
                                                                                   Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
                                                                    pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie