83. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

Uroczystości rozpoczęły się w Białobrzegach, w miejscu, gdzie 23 września 1939 r. Sowieci dokonali morderstwa dziewięciu żołnierzy Wojska Polskiego. Przybyła ze sztandarem społeczność Szkoły Podstawowej w Białobrzegach im. Ignacego Prądzyńskiego z dyrektorem Katarzyną Korąkiewicz, poczet sztandarowy wystawiła także Komenda Hufca ZHP w Augustowie. Obecny był Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie, Tomasz Tomaszewski – Sekretarz Gminy Augustów, Ewa Frąckiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Augustów, pracownicy augustowskiego Oddziału Instytutu Pileckiego, delegacja II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz mieszkańcy wsi Białobrzegi. Po części artystycznej w wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej w Białobrzegach, głos zabrała  współorganizatorka uroczystości Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, która przybliżyła zebranym okoliczności wydarzeń z 23 września 1939 r. Podziękowała za organizację czwartych już obchodów rocznicy w tym miejscu, wyrażając przekonanie, że dzień pamięć o 23 września na stałe wpisze się w historię wsi Białobrzegi. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy zakończyło tę część obchodów, którą prowadził Bartosz Cichy – Sołtys wsi Białobrzegi.

Ciąg dalszy miał miejsce na augustowskim cmentarzu, gdzie na grobach żołnierzy zamordowanych przez Sowietów 23 września 1939 r. w Białobrzegach złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Przybyły na tę część obchodów Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przybliżył zebranym uczestnikom obchodów rocznicy sytuację Augustowa i Polski w momencie wkroczenia Sowietów i przedstawił sylwetki zamordowanych żołnierzy WP. Odmówiona przez Danutę Kaszlej modlitwa za dusze poległych żołnierzy zakończyła tą patriotyczną uroczystość. Wielkie podziękowania należą się augustowskim harcerzom, którzy pod komendą przewodnika Pawła Furmanika pełnili wartę honorową przy pomniku w Białobrzegach i na augustowskim cmentarzu.

Uroczystości 83. Rocznicy sowieckiej agresji na Polskę na augustowskim cmentarzu. Starosta Jarosław Szlaszyński przemawia do zebranych uczestników obchodów rocznicy o sytuacji Augustowa i Polski w momencie wkroczenia Sowietów i przedstawił sylwetki zamordowanych żołnierzy WP.
Uroczystości 83. Rocznicy sowieckiej agresji na Polskę na augustowskim cmentarzu. Starosta Jarosław Szlaszyński przemawia do zebranych uczestników obchodów rocznicy o sytuacji Augustowa i Polski w momencie wkroczenia Sowietów i przedstawił sylwetki zamordowanych żołnierzy WP.