1

30 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie…

12 września 2022 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie świętowało potrójny jubileusz. Szkoła obchodziła 30-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 15-lecie nadania liceum imienia Polonii i Polaków na Świecie, 95-lecie tradycji szkolnictwa w budynku IILO. Uroczystość jubileuszową patronatem honorowym objął Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Zieliński.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Księdza Prałata Jerzego Owsiankę – proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie w intencji społeczności szkolnej i przyjaciół liceum. Od godziny 11.30 uroczystość jubileuszowa była kontynuowana na dziedzińcu szkoły. Barbara Koronkiewicz – Dyrektor II LO w Augustowie serdecznie powitała przybyłych gości. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Sławomir Kowalski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz z delegacją: Barbarą Sośnicką – p.o. Naczelnika Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą  MSZ oraz Renatą Trzcińską – Naczelnikiem Wydziału ds. Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Waldemar Jedliński, Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka, prof. Magdalena Gawin – Dyrektor Instytutu Pileckiego wraz z pracownikami: Bartoszem Gralickim i Łukaszem Faszczą. Udział wzięli także: Barbara Możejewska – Warejko – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Lidia Kłoczko – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Obecni byli również: płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, ppłk Jarosław Kowalewski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, podinsp. Bartosz Świerpiel – I zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Augustowie, kpt. Michał Olszewski – zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie, płk POW Piotr Augustynowicz – Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej, kpt. SG Jolanta Kropiwinicka – Placówka SG w Augustowie, Wiesław Mursztyn – Komendant Hufca Pracy, AKowcy na czele z Prezesem ŚZŻAK Koło w Augustowie Zbigniewem Kaszlejem oraz Sybiracy z Wiceprezesem Związku Sybiraków Oddział w Augustowie z Barbarą Czartoszewską na czele. W uroczystościach udział wzięli dyrektorzy szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele z jej Przewodniczącym Andrzejem Rybnikiem, poprzedni dyrektorzy II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: Tadeusz Janusz Wierzbicki, Andrzej Matusiewicz, Wojciech Walulik, a także radni Rady Powiatu w Augustowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy szkół podstawowych z Augustowa i terenu Powiatu, liczni nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych z liceum poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, lokalni pracodawcy, rodzice uczniów, absolwenci i liczna społeczność szkolna.

Zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Zwracali szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, które w znakomity sposób funkcjonuje w szkole.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski pogratulował II LO w Augustowie osiągnięć, podziękował kadrze pedagogicznej za wykonywaną pracę, uhonorował Jolantę Kołakowską i Cezarego Michałowskiego Nagrodą Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz Bogusława Romanowskiego za 30-letnią efektywną pracę na stanowisku konserwatora. Starosta Augustowski wraz z członkami Zarządu Powiatu i Panią Naczelnik Wydziału OKiS przekazał na ręce Dyrektor szkoły prezent – drukarkę laserową z dupleksem.

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła ekspozycja wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. Otwarcia wystawy dokonał Sławomir Kowalski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu”, przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przybliża na 26 rollupach sylwetki Znanych Nieznanych Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak bywa, że nie są kojarzone z Polską. Los zawiódł ich do Kazachstanu, na Syberię, do USA, Kanady, Peru, Ekwadoru, Portugalii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Wystawa naturalnie wpisuje się w edukację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o patronie liceum – Polonii i Polakach na Świecie. Wystawa w II Liceum Ogólnokształcącym pozostanie do końca grudnia, jej bogactwem będziemy dzielić się z uczniami szkół w Augustowie, powiecie augustowskim i społecznością lokalną.

Część oficjalna uroczystości zakończona została refleksyjnym poetycko – muzycznym montażem, który przybliżył historię 95-letniej tradycji szkolnictwa w budynku II LO i wplecione w nią 30 lat aktywności II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Scenariusz montażu przygotował Tomasz Choroszewski – opiekun grupy „Antrakt”, a w przygotowaniu inscenizacji współpracowały: Maria Kisielewska, Lena Olechowska i Karolina Kozłowska. Montaż wywołał głębokie poruszenie wśród publiczności, a łza zadumy zakręciła się w nie jednym oku.

Zdjecie przedstawia od lewej Senator M. Komorowski, Poseł J. Zieliński, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN U. Gierasimiuk, Wicestarosta D. Szkiłądź, Starosta J. Szlaszyński.
Uczestnicy uroczystości 30-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 15-lecia nadania liceum imienia Polonii i Polaków na Świecie oraz 95-lecia tradycji szkolnictwa w budynku II LO. Od lewej Senator M. Komorowski, Poseł J. Zieliński, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN U. Gierasimiuk, Wicestarosta D. Szkiłądź, Starosta J. Szlaszyński.