2 mln zł dla Powiatu na drogę Mazurki – Topiłówka

2 mln zł dla Powiatu na drogę Mazurki – Topiłówka

14 lipca ogłoszone zostały wyniki naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR). O dotację mogły ubiegać się m.in. samorządy na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Powiat Augustowski otrzyma w ramach tego programu 2 000 000 zł bezzwrotnego dofinansowania na zadanie pod nazwą „Aktywizacja obszaru popegeerowskiego w powiecie augustowskim – dostęp do miasta Augustów oraz miejscowości Mazurki, Topiłówka i Jabłońskie”. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Obejmie rozbudowę oraz remont odcinków drogi powiatowej Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki. Rozbudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z drogą gminną Nr 102655B  do skrzyżowania z drogą Nr 102656B o nawierzchni nieutwardzonej (żwirowo – gruntowej) o długości ok. 2,03 km, pomiędzy miejscowościami Mazurki i Topiłówka. Natomiast remont będzie dotyczył odcinka tej drogi przebiegającego przez miejscowość Jabłońskie, o długości około 1,44 km.

Zakończenie realizacji tej inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści