Kardiologia zostaje w Augustowie

American Heart of Poland S.A. od wielu lat realizuje usługi kardiologiczne w Augustowie. Jest to podmiot niepubliczny. W ostatnim czasie spółka rozważała reorganizację oraz przeniesienie części świadczeń do Suwałk, dlatego Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podjął szereg działań mających na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania, które zabezpieczy opiekę kardiologiczną mieszkańcom naszego regionu.

Problem związany z możliwością zabezpieczenia udzielania całodobowo świadczeń kardiologii inwazyjnej wynika z narastającego deficytu profesjonalnej kadry medycznej oraz niewielkiego udziału realizowanych w Augustowie usług kardiologicznych w stosunku do usług świadczonych w tym zakresie w całym woj. podlaskim.

24 maja starosta odbył spotkanie z Maciejem Bogdanem Olesińskim – Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym omówiono kwestie dot. zapewnienia usług kardiologicznych na terenie powiatu augustowskiego.

Kolejne spotkanie miało miejsce 1 czerwca w Augustowie. Wzięli w nim udział: Paweł Kaźmierczak – Przedstawiciel Zarządu American Heart of Poland S.A., Wojciech Budzowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A., prof. dr. hab. n. med. Sławomir Dobrzycki – Kierownik Kliniki Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki USK w Białymstoku, starosta Jarosław Szlaszyński oraz Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ w Augustowie i Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.

Z interwencją poselską do NFZ wystąpił Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP rekomendując utrzymanie usług kardiologicznych w Augustowie.

24 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Starosty z przedstawicielami spółek prowadzących Procardię, po którym wydany został komunikat dotyczący przyszłości oddziału kardiologicznego w Augustowie. Poinformowano, że oddział kardiologiczny będzie funkcjonował w systemie 24-godzinnego zabezpieczenia, zaś pracownia hemodynamiki będzie udzielała świadczeń zgodnie z uzgodnionym z NFZ harmonogramem. Ponadto działalność rehabilitacyjna placówki będzie nadal kontynuowana, a nawet wg oświadczenia Prezesa Wojciecha Budzowskiego rozwijana, ponieważ planowane są inwestycje, które mają na celu podnoszenie jakości usług, a także rozważane jest rozszerzenie ich zakresu.

Dzięki przychylności i otwartości Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na czele z Dyrektorem Maciejem Bogdanem Olesińskim, udało się znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu – mówi starosta Jarosław Szlaszyński. – Duże znaczenie dla sprawy miała interwencja Posła Jarosława Zielińskiego. Ponadto pragnę podkreślić, że współpraca z Podlaskim Oddziałem NFZ jest bardzo dobra i dzięki temu wszystkie sprawy dotyczące opieki zdrowotnej na terenie powiatu augustowskiego mogą być realizowane pomyślnie w zakresie funkcjonowania SP ZOZ i SP ZZOD, dodaje starosta.

Red.

Konferencja prasowa z przedstawicielami spółek prowadzących szpital kardiologiczny w Augustowie w kontekście planowanej reorganizacji placówki. Od lewej: Paweł Kaźmierczak – Przedstawiciel Zarządu American Heart of Poland S.A, Wojciech Budzowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A., Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski
Od lewej: Paweł Kaźmierczak – Przedstawiciel Zarządu American Heart of Poland S.A, Wojciech Budzowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A., Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski