Ogłoszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłosiło w dniu 20.06.2022 r. nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” obejmujące następujące przedsięwzięcie:

  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Treść pełnego ogłoszenia wraz z załącznikami i dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz w Biurze Stowarzyszenia w Suwałkach, ul. Wesoła 22.

Załączniki:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści