Informacja o 29 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 29 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 29 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.
 10. Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego zarok 2021.
 11. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.
 12. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści