Starosta udzielił koncesji na wydobycie borowiny w Augustowie

Starosta udzielił koncesji na wydobycie borowiny w Augustowie

W dniu 5 maja Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podjął decyzję kluczową dla dalszego rozwoju miasta Augustowa. Udzielił koncesji na wydobycie torfu leczniczego, który jest stosowany w augustowskich sanatoriach. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie statusu uzdrowiska, które Augustów posiada od 1993 r. i perspektywa dynamicznego rozwoju działalności sanatoryjnej.

Koncesja została wydana przedsiębiorstwu Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. na okres 50 lat, tj. do dnia 5 maja 2072 r. Rozpoczęcie wydobycia kopaliny powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.  Powierzchnia udokumentowanego złoża Silikaty w Augustowie wynosi 4 923 m2.

Mapa z projektowanym obszarem i terenem górniczym „Silikaty” w Augustowie wraz z wydaną decyzją Starosty Augustowskiego o udzieleniu koncesji Wodociągom i Kanalizacji Miejskiej Sp. z o.o. na wydobywanie torfu leczniczego
Mapa z projektowanym obszarem i terenem górniczym „Silikaty” w Augustowie wraz z wydaną decyzją Starosty Augustowskiego o udzieleniu koncesji Wodociągom i Kanalizacji Miejskiej Sp. z o.o. na wydobywanie torfu leczniczego
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści