Ćwiczenia obronne w Powiecie Augustowskim

Ćwiczenia obronne w Powiecie Augustowskim

W dniach 11-29 kwietnia realizowane były ćwiczenia obronne w Powiecie Augustowskim. Ich celem było sprawdzenie współdziałania oraz koordynacji działania w różnych zagrożeniach urzędów i służb mundurowych, sanitarnych oraz leczniczych w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Augustowskiego. Wzięły w nim udział jednostki organizacyjne Powiatu Augustowskiego, a także służby, inspekcje i straże, które w ramach tego przedsięwzięcia sprawdziły swoją gotowość na wypadek zagrożenia.

28 kwietnia odbył się pokaz oznakowania obiektu zabytkowego oraz zagrożenia terrorystycznego tzw. „swobodnego strzelca”.  W tym samym dniu, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, odbyło się również spotkanie, podczas którego omówiono ćwiczenie obronne zrealizowane w Powiecie Augustowskim oraz podsumowano zadania przeprowadzone w ramach tego działania. Udział w podsumowaniu wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży, a także zaproszeni goście z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 12 batalionu lekkiej piechoty i Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach.

Ćwiczenia 12 batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach oraz klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach ćwiczeń obronnych w Powiecie Augustowskim
Ćwiczenia 12 batalionu lekkiej piechoty w Suwałkach oraz klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w ramach ćwiczeń obronnych w Powiecie Augustowskim – przygotowanie „CHECK POINT” na drogach na terenie powiatu
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści