Wspólnie na rzecz rozwoju dróg

Wspólnie na rzecz rozwoju dróg

26 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji dot. przebudowy, remontu  i rozbudowy odcinków dróg powiatowych: Nr 1200B – Monkinie – Kopanica – Tobołowo, Nr 1201B – od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce,  Nr 1199B – Nowinka – Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu.

Na zadanie o wartości ponad 7,8 mln zł Powiat Augustowski uzyskał wsparcie w wysokości z Budżetu Państwa w wysokości ponad 4,4 mln zł z trzech programów: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa. Ponadto na tą inwestycję Samorząd Województwa Podlaskiego przekazał środki w kwocie 1,7 mln zł. Wkład własny został sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego w wysokości ok. 1,4 mln zł oraz Gminy Nowinka w kwocie 200 tys. zł, a także Gminy Suwałki – 100 tys. zł. Łącznie przebudowano i wyremontowano około 16 km odcinków dróg. Ponadto w wyniku realizacji zadań zrealizowano wiele elementów wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Wykonano ponad 1,8 km ciągów pieszo rowerowych, przebudowano skrzyżowania, wyniesiono dwa przejścia dla pieszych oraz wykonano dwa perony przy przystankach autobusowych. W ramach tej inwestycji przebudowano także most w Nowince o długości 11,13 m i nośności ok. 40 ton, z jezdnią o szerokości 6 m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m.

– Dobrze pamiętamy jaki był stan tej drogi przed jej przebudową. Wymagała pilnej interwencji, a samo zadanie było trudne finansowo – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – To zadanie było możliwe do zrealizowania przede wszystkim dzięki pozyskaniu środków z trzech funduszy rządowych oraz dofinansowaniu Samorządu Województwa. Myślę, że wszyscy cieszymy się z tej długo wyczekiwanej inwestycji, ponieważ droga jest zawsze elementem łączącym ludzi i ma ogromne znaczenie w komunikacji.

Głos zabrał również Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że ta inwestycja była bardzo wyczekiwana i potrzebna. Dzięki tej inwestycji wzrośnie jakość codziennego życia mieszkańców. Wspomniał również o planach dotyczących budowy ścieżki rowerowej, która dopełni funkcję tego ciągu komunikacyjnego.

W spotkaniu udział wziął także Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego.

– Ta inwestycja jest przykładem dobrej współpracy między rządem, a samorządami wszystkich szczebli. Dzięki temu udało się przebudować 16 km dróg – powiedział Marszałek.– Pomoże to rozwojowi turystycznemu tego terenu, poprawi bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i kierowców, dodał.

W uroczystości wziął udział ksiądz Jarosław Gosk – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach, który dokonał poświęcenia przebudowanego ciągu komunikacyjnego. W spotkaniu uczestniczyli radni województwa podlaskiego: Romuald Łanczkowski, Bogdan Dyjuk oraz Paweł Wnukowski.  Obecni byli przedstawiciele władz Powiatu Augustowskiego: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele powiatu suwalskiego: Witold Kowalewski – Starosta Suwalski, Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy Suwałki, przedstawiciele Gminy Nowinka na czele z: Teresą Strękowską – Wójtem Gminy, Katarzyną Beatą Sturgulewską – Zastępcą Wójta Gminy oraz Elżbietą Kłaczkowską – Przewodniczącą Rady. Udział w uroczystości wzięły również osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: Arnold Saładonis – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego w Suwałkach, Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o., przedstawiciele Firmy REM – BUD, kierownicy budowy, a także Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz Jarosław Malinowski – Inspektor Nadzoru. Na spotkanie przybyli mieszkańcy, na czele z Jerzym Chrulskim – Sołtysem wsi Bryzgiel, którzy na co dzień będą korzystać z przebudowanych dróg.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych medali z wizerunkiem pochodzącego z terenu gminy Nowinka gen. bryg. pilota Witolda Urbanowicza. W podziękowaniu, starosta Jarosław Szlaszyński oraz wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź przekazali osobom zasłużonym dla tego terenu pamiątkowe medale. Otrzymali je: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki.

Red.

Uczestnicy uroczystego odsłonięcia przebudowanych, wyremontowanych  i rozbudowanych odcinków dróg powiatowych: Nr 1200B – Monkinie – Kopanica – Tobołowo, Nr 1201B – od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce,  Nr 1199B – Nowinka – Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu, m.in. Poseł J. Zieliński, Marszałek A. Kosicki, radni Sejmiku Województwa: R. Łanczkowski, B. Dyjuk, P. Wnukowski, przedstawiciele Zarządu Powiatu w Augustowie: Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź, członkowie Zarządu: M. Dobkowski, T. Drągiewicz, W. Jedliński, przedstawiciele Gminy Nowinka: Wójt T. Strękowska, Zastępca Wójta K. Sturgulewska, Przewodnicząca Rady E. Kłaczkowska, przedstawiciele wykonawców inwestycji: Dyrektor STRABAG A. Krasowski, Prezes PDM Suwałki A. Saładonis, przedstawiciele Powiatu Suwalskiego: Starosta W. Kowalewski, Wójt Gminy Z. Mackiewicz
Uczestnicy uroczystego odsłonięcia przebudowanych, wyremontowanych i rozbudowanych odcinków dróg powiatowych: Nr 1200B – Monkinie – Kopanica – Tobołowo, Nr 1201B – od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce, Nr 1199B – Nowinka – Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu, m.in. Poseł J. Zieliński, Marszałek A. Kosicki, radni Sejmiku Województwa: R. Łanczkowski, B. Dyjuk, P. Wnukowski, przedstawiciele Zarządu Powiatu w Augustowie: Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź, członkowie Zarządu: M. Dobkowski, T. Drągiewicz, W. Jedliński, przedstawiciele Gminy Nowinka: Wójt T. Strękowska, Zastępca Wójta K. Sturgulewska, Przewodnicząca Rady E. Kłaczkowska, przedstawiciele wykonawców inwestycji: Dyrektor STRABAG A. Krasowski, Prezes PDM Suwałki A. Saładonis, przedstawiciele Powiatu Suwalskiego: Starosta W. Kowalewski, Wójt Gminy Z. Mackiewicz
Fragment  zadania dot. przebudowanych, wyremontowanych  i rozbudowanych odcinków dróg powiatowych: Nr 1200B – Monkinie – Kopanica – Tobołowo, Nr 1201B – od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce,  Nr 1199B – Nowinka – Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu
Fragment zadania dot. przebudowanych, wyremontowanych i rozbudowanych odcinków dróg powiatowych: Nr 1200B – Monkinie – Kopanica – Tobołowo, Nr 1201B – od dr Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce, Nr 1199B – Nowinka – Monkinie – Bryzgiel wraz z przebudową mostu
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści