Informacja o 28 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 28 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 28 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2021 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2021 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030 za rok 2021.
 7. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 r.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 13. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/22 z dnia 31 marca 2022 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści