Oferta szkół średnich na rok 2022/2023

Oferta szkół średnich na rok 2022/2023

Wybór szkoły średniej jest pierwszym ważnym dylematem, z którym muszą mierzyć się młodzi ludzie. Jest to kluczowa decyzja, która często ma wpływ na całe ich życie. Dlatego Powiat Augustowski przygotował szeroki wachlarz możliwości dalszej edukacji dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych.

Augustowskie szkoły średnie należą do najlepszych w regionie. Świadczą o tym osiągane od kilku lat bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach.

– Zapewniamy nowoczesną, dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną oraz wysoki poziom kształcenia. Nasi uczniowie są profesjonalnie przygotowywani do podjęcia studiów i pracy zawodowej. Jesteśmy dumni z wielu absolwentów augustowskich szkół średnich, którzy ukończyli najlepsze w Polsce uczelnie i robią karierę w Polsce i Europie. Mamy też dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe, przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Oferujemy wiele zajęć dodatkowych, rozwijających różnorodne zainteresowania, zapewniamy możliwość zakwaterowania w bursie, a także doceniamy najzdolniejszych, przyznając naukowe i sportowe stypendia Zarządu Powiatu – mówi Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. – Mamy świadomość, że ten rok jest wyjątkowy, ponieważ szkoły podstawowe kończy znacznie więcej młodych ludzi, niż zazwyczaj. Rozpoczynali oni naukę jako 6-latkowie i 7-latkowie. Chcemy uspokoić uczniów i rodziców oraz zapewnić, że szkoły średnie są gotowe na przyjęcie wszystkich absolwentów z terenu powiatu augustowskiego oraz chętnych z innych powiatów, dodaje Bożenna Kondracka.

Aby ułatwić podjęcie decyzji tegorocznym absolwentom klas ósmych, poniżej podano planowaną liczbę oddziałów i profile kształcenia. Rzeczywista liczba klas będzie elastycznie dostosowana do oczekiwań i zapotrzebowania uczniów, którzy złożą swoje dokumenty do augustowskich szkół średnich.

W I Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano utworzenie sześciu klas pierwszych o następujących profilach: medyczno-przyrodniczym, matematyczno-technicznym, prawniczo-medialnym, psychologicznym i informatyczno-lingwistycznym oraz oddział przygotowania wojskowego, w którym realizowane będzie kształcenie ogólne, a także nauka teorii wojskowości i ćwiczenia praktyczne, w tym również na poligonach.

W  II Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone cztery oddziały o profilach: przyrodniczo-medycznym, matematyczno-politechnicznym, polonistyczno-społecznym i polonistyczno-medialnym.

Zdobycie poszukiwanego na rynku pracy i dobrze płatnego zawodu zapewniają technika i szkoły branżowe. W Technikum Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym planowane jest utworzenie czterech klas pierwszych. Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: technik mechatronik, technik informatyk, technik handlowiec oraz technik budownictwa. Dwa oddziały klasy pierwszej powstaną w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych. Młodzież będzie mogła kształcić się w zawodzie technik mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, do klas wielozawodowych, zostaną przyjęci wszyscy chętni, którzy przedstawią umowę z pracodawcą oraz zaświadczenie lekarskie. W tej szkole branżowej będą także kształcić się przyszli elektrycy oraz monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Natomiast uzyskanie zawodu mechanika montera maszyn i urządzeń oraz zawodu kucharza proponuje Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły średniej będzie można składać od 16 maja do 20 czerwca, z wyjątkiem oddziału przygotowania wojskowego, do którego wnioski będą przyjmowane od 16 do 31 maja. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty trzeba będzie złożyć między 24 czerwca a 13 lipca.

W dniu 21 lipca o godz. 10.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół.

Od 21 do 29 lipca uczeń powinien potwierdzić wolę przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi
1 sierpnia do godz. 10.00.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół średnich, po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru, znajdą się na stronie https://www.nabor.pcss.pl/augustow a także na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Ponadto informator o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 zostanie umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie: www.augustowski.home.pl w zakładce: „Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych”.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści