Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jolanty Sowól

Wieloletniego Nauczyciela i Wicedyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Pozostanie w naszej pamięci jako ciepła, życzliwa osoba,
której zawsze były bliskie sprawy młodzieży.
Jej kompetencje i zaangażowanie w pracę, szczególnie na rzecz sportu, sprawiały,
że szacunkiem i uznaniem darzyli Ją współpracownicy, uczniowie oraz ich rodzice.
Składamy wyrazy szczerego współczucia Mężowi i Rodzinie
oraz łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Wam Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści